Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Seadused

Elektrooniline Riigi Teataja (eRT)
Euroopa Liidu õigusaktid (EL keeltes)
AIANDUST PUUDUTAV SEADUSANDLUS
Aiandustoodete seadus
Keskkonnajärelevalve seadus
Keskkonnaregistri seadus
Keskkonnaseire seadus
Looduskaitseseadus
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus
Maakatastriseadus
Maaparandusseadus
Maareformi seadus
Mahepõllumajanduse seadus
Põllumajandusloenduse seadus
Põllumajandusloomade aretuse seadus
Põllumajandusloomade tõuaretuse seadus
Rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooniga ühinemise seadus
Rahvusvahelise uute taimesortide kaitse konventsiooniga ühendamise seadus
Seadus aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta
Seemne ja taimse paljundusmaterjali seadus
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
Taimekaitseseadus
Tollimaksuvabastuse seadus
Väetiseseadus
EL õigus - EUR-Lex
Vabariigi Valitsuse määrused:
Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste kinnitamine
Kontrollproovide võtmise kord ning kogused ja kontrollimise kord
Köögivilja-, puuvilja- ja marjakultuuride soovitatud sortide nimekirja koostamiseks volituste andmine
Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kehtestamine
Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine
Määruse "Ohtlike taimekahjustajate nimekiri" muutmine
Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede sisseveo ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded
Ohtlike taimekahjustajate nimekiri
Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud
Olulise tähtsusega aiandustoodete nimekiri
Piiril asuvas tollipunktis kontrollitavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu
Riikliku väetiseregistri pidamise põhimäärus
Sisseveo keeld välisriigist või selle piirkonnast taimede, taimsete saaduste või muude objektide suhtes, millega taimekahjustaja võib levida
Taime, taimse saaduse ja muu objekti sisseveoks ettenähtud, piiril asuvate tollipunktide loetelu ning neile tollipunktidele esitatavad nõuded
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sisseveo kord ning lihtsustatud korras sisseveoks lubatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, lubatud kogused ja nende sisseveo lihtsustatud kord
Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate kontrollproovide kogused ja nende võtmise kord
Taimekaitseseaduse §-des 28, 30 ja 32 nimetatud juhul tõrjeabinõude rakendamise ja tõrjeabinõude rakendamise finantseerimise kord
Taimekaitsevahendite ohutu kasutamise eeskiri
Taimekarantiini tõrjekulude osalise hüvitamise kord
Taimetervise erinõuded
Väetiste impordiks lubatud piiripunktide nimekirja kinnitamine

Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus

Põllumajandusministri määrused:
Aiandustoodete kvaliteedinõuded
Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra kinnitamine
Kartuli, puu- ja köögivilja ning marjade kasvatamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord
Konsulentide atesteerimise kord
Kvaliteeditõendi ja töötlemise tõendi sisu nõuded ja vormid
Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra kinnitamine
Köögiviljakultuuride seemne kategooriate, kõõgiviljakultuuride seemne pakendamise, turustamise ja impordi korra kinnitamine
Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded
Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõuded
Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded (Keskkonnaministri määrus)
Muud sordikaitsega seotud õigusaktid
Nõuandetoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord
Nõuded väetise pakendi ja teabelehe märgistusele
Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord
Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile
Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord
Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse
Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriate, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra kinnitamine
Sõnniku koostise nõuded
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli
Vabasse ringlusesse lubatavate väetiste loetelu
Väetise registreerimise taotluse vormi kehtestamine
Väetiseseaduses sätestatud õigusaktide muutmine
Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalvet teostavate asutuste koodid
Mahepõllumajanduse valdkonnas  tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm

Mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud või märgistada kavatsetava põllumajandussaaduse ja -toote tootmise ja valmistamise nõuded

Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalvet teostavate asutuste koodid

Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord

Nõuded taimekaitsevahendite kasutamisele

TEISED MAAMAJANDUSE SEADUSED JA MÄÄRUSED
Asjaõigusseadus
Keskkonnaregistri seadus
Keskkonnaseire seadus
Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri (keskkonnaministri määrus)
Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded
Veeseadus
MUU SEADUSANDLUS
Aiandusstandardid
Haridusseadus
Keskkonnaõigus (internetikogumik)
SEADUSTE KOOND 
Pakendiseadus
Põllumajanduse kutsestandardid
Puuvilja- ja marjakultuuride uuendatud soovitussortiment
Viljapuude ja marjapõõsaste hüvitushinnad
Ülikooliseadus

Jäätmeseadus

Riigi jäätmekava


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

LINNUPELETUSPALL
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
TAIMEKAITSE-VAHENDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.