Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Politsei- ja Piirivalveameti nädalavahetuse sündmused (2024-06-17 11:01:25)

 

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 197 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket tikkumist ja 81 varavastast kuritegu, sealhulgas 81 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 102.

 

Toimus 16 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 46 joobekahtlusega sõidukijuhti.

 

Eelmise nädala jooksul taotlesid Eestis ajutist kaitset 109 Ukraina sõjapõgenikku ning eilse seisuga oli Eestis kehtiv ajutine kaitse 31 116 sõjapõgenikul. Lisaks taotlesid 28 Ukraina kodanikku eelmisel nädalal Eestis rahvusvahelist kaitset.

 

PÕHJA PREFEKTUUR

 

Tallinn

 

Avaliku korra rasked rikkumised

15. juunil teatati, et Põhja-Tallinnas Puhangu tänava korteris alkoholijoobes 49-aastane mees ähvardas 36-aastast meest tulirelvale sarnase esemega. Politsei pidas kahtlustatava mehe kinni. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

 

16. juuni teatati, et Lasnamäel K. Kärberi tänava kaupluses 31-aastane mees tekitas vigastusi 25-aastasele mehele ja 70-aastasele naisele. Politsei pidas kahtlustatava mehe kinni.

 

Kehalised väärkohtlemised

15. juunil teatati, et Haaberstis Järveotsa tee korteris tekkis konflikt, mille käigus alkoholijoobes 34-aastane mees lõi oma 32-aastast abikaasat. Politsei pidas mehe kinni.

 

15. juunil teatati, et Kesklinnas Viru tänaval lõi 33-aastane mees 45-aastast meest. Politsei pidas lööja kinni.

 

15. juunil teatati, et Kesklinnas Suur-Karja tänaval 34-aastane mees lõi 38-aastast meest. Politsei pidas mehe kinni.

 

15. juunil teatati, et Kristiine keskuses 18-aastane mees ründas kolme turvatöötajat. Politsei pidas mehe kinni.

 

15. juunil teatati, et Kristiines Sõpruse puiestee korteris 32-aastane mees lõi oma 32-aastast endist elukaaslast.  

 

15. juunil teatati, et Haaberstis Paldiski maantee korteris alkoholijoobes 37-aastane mees tungis kallale 67- ja 29-aastasele naisele.

 

16. juunil teatati, et Kristiines Endla tänaval seni tuvastamata inimene viskas autost välja 32-aastase mehe ja seejärel lõi teda. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

 

16. juunil teatati, et Kesklinnas Viru tänaval 24-aastane mees tungis 37-aastasele mehele kallale. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

 

16. juunil teatati, et Lasnamäel Sinimäe tänava korteris tekkis konflikt 32-aastase mehe ja 24-aastase naise vahel konflikt, mille käigus tekitasid nad teineteisele vigastusi. Kiirabi viis naise vigastuste kontrollimiseks haiglasse.

 

16. juunil teatati, et Põhja-Tallinnas Orase tänava hoovis tekkis konflikt, mille käigus 55-aastane naine tekitas 40-aastasele naisele vigastusi. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

 

16. juunil teatati, et Põhja-Tallinnas Neeme tänaval lasi 46-aastane mees oma 44-aastasele endisele abikaasale ja naise uuele abikaasale pipragaasi näkku.

 

Harjumaa

 

Kehalised väärkohtlemised

15. juunil teatati, et Kuusalu vallas Valkla küla majas tekkis konflikt, mille tagajärjel tungis 30-aastane mees oma 29-aastasele abikaasale kallale. Politsei pidas mehe kinni.

 

15. juunil teatati, et Maardus Veeru tänava korteris tungis alkoholijoobes 34-aastane mees kallale oma 34-aastasele abikaasale. Politsei pidas mehe kinni.

 

16. juunil teatati, et Klooga alevikus Liiva tänaval tekkis rüselus, mille käigus 19-aastane mees tekitas 42-aastasele naisele vigastusi.

 

Piiriturvalisus

14. juunil määrati 1969. aastal sündinud Türgi Vabariigi kodanikule 120 eurot trahvi, kuna mees viibis Schengeni viisaruumis kolm päeva ebaseaduslikult.

 

14. juunil koostati 1992. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikule ettekirjutus Eestist lahkumiseks, kuna mees viibis Schengeni viisaruumis 20 päeva ebaseaduslikult.

 

LÕUNA PREFEKTUUR

 

Tartumaa

 

Kehaline väärkohtlemine

15. juunil sai politsei teate, et Kallastel Kiriku tänaval löödi 70-aastast meest. Politseile on võimalik lööja teada ning vägivallajuhtumi asjaolusid selgitatakse kriminaalmenetluses.

 

Vargus

11. juunil varastati Tartus Näituse tänava spordiväljaku juurest jalgratas Scott. Kahju on 639 eurot.

 

Piiriturvalisus

14.juunil tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemisel Moldova kodanikul, kuna reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid asjakohased dokumendid õigustamaks reisi eesmärki ning tingimusi. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

15. juunil saabus Luhamaa piiripunkti riiki sisenevale suunale Läti numbrimärkidega Toyota Rav4, millest avastati teleskoopnui. Tsiviilkäibes keelatud relv ühes autojuhiga anti menetlustoiminguteks üle tolliametnikele.

 

IDA PREFEKTUUR

 

Ida-Virumaa

 

Kehaline väärkohtlemine

17. juunil laekus politseile teade, et Narvas Partisani tänaval lõi alkoholijoobes 37-aastane naine enda elukaaslast. Meedikud viisid mehe tervisekontrolliks haiglasse ning politseinikud pidasid naise kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

 

16. juunil ründas 49-aastane mees enda abikaasat. Kiirabi vaatas naise üle. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

 

16. juunil teatati Narvas Pähklimäe tänava kortermajas tülist. Korterisse jõudnud politseiametnikud nägid vigastustega naisterahvast ning kutsusid esmaabi andmiseks kiirabi. Kohapeal viibinud 41-aastane mees peeti vigastuste tekitamises kahtlustatavana kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

 

15. juunil sai politsei väljakutse Narvas Pähklimäe tänavale, kus seni tuvastamata isikud lõid 38-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

 

15. juunil laekus politseile teade, et Jõhvis Sompa tänaval asuvas meelelahutusasutuses tekkis konflikt, mille tagajärjel lõi 33-aastane mees 31-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

 

14. juunil teatati politseile, et Narvas Tallinna maanteel tekkis ühise alkoholitarvitamise ajal abikaasade vahel konflikt, mille tagajärjel said mõlemad viga. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

 

14. juunil laekus politseile teade, et Narva-Jõesuus asuvas korteris ründas 37-aastane mees 34-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

 

Vägivald võimuesindaja vastu

16. juunil sai politsei väljakutse Kohtla-Järvel Olevi tänaval asuvasse korterisse, kus tarvitati alkoholi ning kuulati liiga kõvasti muusikat. Kuna politseinike saabudes ei tahtnud 25-aastane naine öörahu rikkumist lõpetada ning ei allunud politseinike korraldustele, otsustati ta kinni pidada. Selle peale muutus naine agressiivseks ning ründas ametikohustusi täitvat ametnikku. Naine peeti kinni.

 

Lääne-Virumaa

 

Kelmus

Politseisse pöördus Rakveres elav naine, kes soovis Facebooki ostu-müügi grupist osta tolmuimejat. Naisele edastati tasumiseks link, kuhu pidi sisestama erinevad andmed, sh pangakonto andmed. Peale andmete sisestamist sai naine pangast teavituse, et tema raha on välismaa kontole kantud. Kelmusega tekitatud kahju ligikaudu 470 eurot.

 

Piiriturvalisus

Nädalavahetusel tõkestasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemise 12 Venemaa, kuuel Valgevene, neljal Moldova, kolmel Gruusia ning ühel Bosnia ja Hertsogoviina, Ameerika ja Ukraina kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

 

Nädalavahetusel kontrolliti Narva piiripunktis kahe Itaalia ja ühe Argentiina kodaniku pagasit ning avastati esemeid, millel peal Nõukogude sümboolika. Inimeste tähelepanu juhiti asjaolule, et Eestis on selline sümboolika keelatud. Inimesed loovutasid esemed ning jätkasid oma teekonda Eestisse.

 

Nädalavahetusel ei olnud kaks paadijuhti ja nende kaasreisijad Narva jõelt tagasitulekut registreerinud hiljemalt pool tundi pärast päikeseloojangut. Piirivalvurid võtsid paadijuhtidega ühendust ning nendega viidi läbi vestlused. Ühe juhi puhul piirduti suulise hoiatusega ja teisele määrati rahatrahv 40 eurot.

 

15. juunil avastasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestist väljuval suunal Venemaa kodaniku dokumente kontrollides, et inimene on viibinud Schengeni alal ebaseaduslikult 15 päeva, neist ühe Eestis. Inimesele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks, määrati kolmeks aastaks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile ja 300-eurone rahatrahv. Pärast menetlustoiminguid lahkus inimene Venemaale.

 

16. juunil avastasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestist väljuval suunal Venemaa kodaniku dokumente kontrollides, et inimene on viibinud Schengeni alal ebaseaduslikult 37 päeva, neist ühe Eestis. Inimesele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks, määrati kaheks aastaks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile ja 700-eurone rahatrahv.

 

LÄÄNE PREFEKTUUR

 

Läänemaa

 

Kehaline väärkohtlemine

Politsei sai teate, et 14. juunil löödi Haapsalus Kalevi tänaval 27aastast meest. Sündmuse asjaolud on selgitamisel.

 

Pärnumaa

 

Vargused

Politsei sai teate, et ajavahemikul 12.–13. mai varastati Pärnus Väike-Aru tänaval maja eest lukustatud jalgratas Drag Hardy. Kahju on 639 eurot.

 

Politseile teatati, et ajavahemikul 13.–15. juuni tungiti Põhja-Pärnumaa vallas Leetva külas kõrvalhoonesse, kust varastati trimmer, valguskett, aiavoolik ja sukelpump. Kahju on üle 300 euro.

 

Kehaline väärkohtlemine

Politsei sai teate, et 16. juunil lõi 53aastane alkoholi joobes mees Põhja-Pärnumaa vallas Vändra alevis naist. Sündmuse asjaolud on selgitamisel.

 

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile migra.vihje@politsei.ee

 

Allikas: PPA teade


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.