Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
PRIA jaanuarikuu e-infokiri (2024-02-01 06:13:01)

 

 
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Oluline info

 

  https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Jätkub 2023. aasta pindala- ja loomatoetuste väljamaksmine 

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/_compresseds/9c979c98-ff50-9150-bbe4-0d59a1e2da64.jpg
PRIAs jätkub 2023. aastal taotletud pindala- ja loomatoetuste väljamaksmine. Eelmisel aastal taotles erinevaid pindala- ja loomatoetusi üle 13 tuhande põllumajandustootja.

Vaatamata uue programmperioodi toetuste rakendamise suurele töömahule ja arendustööde kuhjumisele vajalikust lühemale perioodile, saime 2023. aasta lõpuks klientidele, kellel oli taotlustega ja nõuete täitmisega kõik korras, välja makstud nii põhisissetuleku, ümberjaotatava ja noore põllumajandustootja toetuse, tera- ja kaunvilja kasvatamise, puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetuse, piimalehma kasvatamise, ammlehma kasvatamise ning ka ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse. Aasta lõpuks maksti klientidele välja ligikaudu 140 miljonit eurot.

2024. aasta alguses alustasime koheselt määramisotsuste tegemist ka nende pindala- ja loomatoetuste osas, mille otsuse tegemise tähtaeg on veebruaris. Jaanuari lõpuks saavad koostatud kõik maksmisele minevad eelmise programmperioodi toetuste otsused, uue programmperioodi keskkonnatoetuste otsuste koostamine on praegu käimas. Ka nende osas saab enamus otsuseid tehtud tavapärasel ajal ehk 12. veebruariks. Nimetatud kuupäevaks tehtud otsustega saab klientidele välja makstud ligi 90% keskkonnatoetusteks eelarvega ettenähtud summast. Nelja toetuse puhul vajab otsuse tegemise tähtaeg pikendamist: ohustatud tõugu looma pidamise toetuse ja ökoalade toetuse puhul tehakse otsused hiljemalt veebruari lõpuks ning ökosüsteemiteenuste säilitamise toetuse ja loomade tervist edendavate kõrgemate majapidamisnõuete toetuse puhul hiljemalt 8. märtsiks. Kõigile neile, keda otsuse tegemise edasilükkumine puudutab, saatis PRIA personaalse teavituse. PRIA eesmärgiks on otsused teha esimesel võimalusel, et toetusraha jõuaks taotlejateni võimalikult kiiresti.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png


 

   https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Margus Noormaa ootab PRIA peadirektorina uusi väljakutseid

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/f3869212-5bee-283a-7550-9dc7ea418bd0.jpg
1. veebruarist alustab tööd PRIA uus peadirektor Margus Noormaa, kes on viimased aastad juhtinud Riigi Infosüsteemide Ametit (RIA). Uurisime, milliste mõtetega Margus uuel tööpõllul alustab.
 
Kuidas Sa jõudsid otsusele, et kandideerida PRIA peadirektoriks ja uus väljakutse vastu võtta?

Tundsin juba mõnda aega tagasi, et RIAs ei soovi ma teist ametiaega ette võtta ja hakkasin sügisel erinevate konkursside suunas ringi vaatama. PRIA jäi kohe silma ja tundus põnev mitmel põhjusel. Esiteks on PRIA tegevusvaldkond mulle üsna tundmatu ja tundus huvitav väljakutse sellesse maailma sisse minna. Teiseks on PRIA tegevuses üsna suur roll IT-l ja selles vallas olen ma pisut rohkem kodus. Ehk siis ma ei pea riigi IT sektorist väga kaugele minema ja pigem saaks PRIA tuua rohkem ITsse.

Olles läbi töötanud PRIA arengukava, sai mulle selgeks, et minu mõtted ja PRIA plaanid ei olegi teineteisest väga kaugel. Miks siis mitte proovida.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png   https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg PRIA elektroonilise põlluraamatu teenus alustab aprillis

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/_compresseds/57281a0b-ae8a-4b50-b82a-ea443360b05a.jpg
1. aprillil täieneb e-PRIA põldude haldamise teenus põlluraamatuga seotud osaga. See annab põllumeestele, kes ei kasuta mõnda põlluraamatu pidamise teenust pakkuvat eratarkvara või soovib keskkonda vahetada, võimaluse hakata veeseadusest tulenevat põlluraamatut pidama PRIA poolt tasuta pakutavas teenuses. e-PRIAs pindalateenuste rubriigist leitav põldude haldamise teenus on tuttav kõikidele pindalatoetuste taotlejatele. Selleks, et saaks aprillist lisanduvat põlluraamatu pidamise funktsionaalsust kasutada, peab klient olema kantud PRIA kliendiregistrisse ja tal on õigus või volitus kasutada pindalatoetuse teenuseid. 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

   https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg 2024. aastast peavad loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetuse taotlejad karjatervise andmeid esitama e-PRIAs


2023. aastal sai esmakordselt taotleda loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetust (edaspidi KMN). Alates 1. jaanuarist 2024 peab KMN toetuse taotleja hakkama karjatervise protokolli märgitud karjatervise andmeid PRIAle esitama e-PRIA kaudu. Nõue kehtib nii nendele taotlejatele, kes võtsid kohustuse 2023. aastal kui ka nendele, kes plaanivad kohustuse võtta 2024. aastal. Andmed tuleb PRIAle esitada iga kuu kohta hiljemalt järgmise kuu seitsmendaks kuupäevaks. See tähendab, et 2024. aasta jaanuarikuu kohta kogutud karjatervise andmed tuleb esitada 1.–7. veebruari, veebruarikuu andmed 1.–7. märtsi jooksul jne. Taotlejad, kes võtsid KMN kohustuse 2023. aastal, ei pea tagasiulatuvalt 2023. aasta kohta kogutud andmeid esitama, kuid 2023. aastal kogutud andmed peavad olema taotleja majapidamises kättesaadavad kuni kohustuseperioodi lõpuni.

e-PRIA vastav teenus avati klientidele käesoleva aasta jaanuari alguses. Oluline on tähele panna, et kuna karjatervise andmeid kogutakse kuupõhiselt, siis enne 1. veebruari ei saa andmeid PRIAle esitada. Seega saab jaanuarikuu kohta kogutud karjatervise andmed esitada 1.–7. veebruaril 2024. Soovitame andmete esitamist mitte jätta viimasele päevale, sest kui esitamise käigus ilmneb vajadus andmete täpsustamiseks, ei pruugi olla võimalik andmeid tähtaegselt esitada. Karjatervise andmete esitamine e-PRIA kaudu on üks KMN toetuse nõuetest. Kui andmete esitamisega hilinetakse, vähendatakse taotlejale määratavat toetussummat.

Juhendid protokolli täitmise ja esitamise kohta leiab KMN toetuse lehelt sektsioonist „Abiks taotlejale".

 

 

 

 

 


 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Detsembrikuise erakorralise toetusena makstakse välja üle 3,4 miljoni euro


29. jaanuaril alustas PRIA detsembrikuise põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju hüvitamiseks mõeldud erakorralise toetuse väljamaksmist. Kokku makstakse klientidele välja 3 441 067 eurot. Toetused makstakse toetuse saajatele välja hiljemalt 31. jaanuaril 2024.
 
Erakorralise toetuse taotlusi võeti vastu 6.–13. detsembril 2023.
 
Kõige rohkem toetusesaajaid on Saaremaalt (297), järgnevad Pärnumaa (237) ja Võrumaa (146). 
 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

 

 


 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Koolikava toetuse raames tehakse lisakontrolle


Tulenevalt Euroopa Komisjoni auditi tähelepanekutest peab PRIA koolipiimatoetuse ja/või koolipuuviljatoetuse taotluste osas tegema kuludokumentide lisakontrolli. Kõigile taotlejatele, kes on esitanud taotluse toetusperioodi 01.08.–31.10.2023 kohta, saadetakse e-posti teel sellekohane järelepärimiskiri, kus palutakse esitada kuludokumentide koondtabel. Selle põhjal teeb PRIA valimi dokumentidest, mis palume täiendavalt esitada.

PRIA eesmärgiks on, et toetused jõuaksid taotlejateni võimalikult kiiresti. Selleks, et PRIA jõuaks kõik dokumendid tähtajaks üle vaadata, palume dokumendid esitada esimesel võimalusel.

Auditi tähelepanekutest tulenevalt peab PRIA tagantjärgi kontrollima ka eelneva kahe õppeaasta kuludokumente. Selle kohta saadetakse taotlejatele eraldi järelpärimine.

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg LEADER toetuste huvilised saavad võimaluse kasutada PRIA uut juhendamisteenust

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/_compresseds/4f546644-95b0-a2eb-6fa4-eb3bf45aec3c.jpg
Kohalike kogukondade arenguks suunatud LEADER toetuste taotlejatel on võimalik 19. veebruarist 8. märtsini kasutada uue teenusena juhendamist, mis aitab kliente taotluse esitamisel ning toob nende võimalused paremini esile. Kuigi LEADER taotlusvoorud algavad erinevatel aegadel, on juhendamisele oodatud kõik, kel on huvi tänavu seda toetusskeemi kasutada.

LEADER toetusskeemi (Euroopa ühtse põllumajanduspoliitika 2023–2027 strateegiakava toetus) eripäraks on kohaliku kogukonna kaasatus toetuste jagamise protsessis: kogukonna juhitud kohalikku arengut viiakse ellu kohaliku arengu strateegia alusel, mille on välja töötanud kohalik tegevusrühm (KTR). Toetusskeemi suur väärtus kogukondadele on, et nii strateegiate väljatöötamine kui ka rakendamine toimub alt-üles-põhimõttel, tuues seeläbi otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale.

Kuigi töö taotlustega ja nende hindamisega toimub eeskätt kogukonnakeskselt ning PRIA on loonud taotluste esitamiseks tehnilised võimalused, saab PRIA lisaks pakkuda toetuste huvilistele ka väärtuslikku kõrvalpilku. PRIA töötajatel on ülevaade kogu toetuse taotlemise protsessist ehk elukaarest. Selle väärtusliku teadmise põhjal saab ette näha võimalikke murekohti, millele juhendaja saab kliendi tähelepanu juhtida – koos saab üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid.
 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

 

 


 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Püsirohumaade säilitamise nõude täitmisest


Uuel programmperioodil tuleb püsirohumaade säilitamise nõuet täita kõikidel pindalatoetuste taotlejatel. Riigi tasandil jälgitakse püsirohumaa suhte täitmist endiselt võrreldes võrdlussuhtarvuga. Uue perioodi võrdlussuhtarv kehtestati 2018. aasta püsirohumaa ja kogu põllumajandusmaa suhte põhjal. Pindalatoetuste taotlustel 2023. aasta lõpu seisuga kindlaks tehtud andmete põhjal vähenes 2023. aasta suhtarv võrreldes võrdlussuhtarvuga 4,75%. Kuna vähenemine jäi alla 5%, siis eelmise aasta lõpus uusi püsirohumaade tagasirajamise kohustusi ei määratud. Kuigi Eesti riik tervikuna täitis 2023. aastal püsirohumaa säilitamise nõude, ei ole püsirohumaad põllu- või püsikultuuride aluseks maaks lubatud muuta.

2024. aastal tuleb taotlejatel endiselt säilitada püsirohumaid, sh tagasirajatud püsirohumaid. Kindlasti tuleb varasemalt tagasirajatud püsirohumaid säilitada samal kohal kuni püsirohumaaks muutumiseni. Infot nimetatud maade kohta näeb PRIA avaliku veebikaardi kihil „Tagasirajatud püsirohumaa“. Praegu ei ole 2023. aastal tagasi rajatud püsirohumaid kaardile veel kantud, kiht ajakohastatakse hiljemalt 15. märtsiks 2024.
 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Maaelu Edendamise Sihtasutus võtab laenutaotlusi vastu e-PRIAs


Alates 8. jaanuarist võtab Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) sihtfondide laenutaotlusi vastu e-PRIAs. Esitada saab maaelu arengukava 2014–2020 (MAK) ja Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 (EKF) rahastamisvahendite laenutaotlusi.
 
Vajadusel saab laenutaotluse esitamiseks kasutada PRIA maakondlike teenindusbüroode kliendiarvuteid. Büroo külastamisel palume eelnevalt broneerida aeg kas PRIA kodulehel või helistades tööpäevadel vahemikus 9.00–16.00 teenindusbüroo telefonil. PRIA teenindusbüroode teenindusaeg on esmaspäevast kolmapäevani kell 9.00–16.00.
 
Täpsemalt saab laenutingimuste kohta lugeda MESi kodulehelt. MAK rahastamisvahendi laenu võimalustest ja tingimustest on pikemalt juttu ka PRIA kodulehel infokeskuse rubriigis „Rahastamisvahendid investeeringute planeerijale“.

 

 

 

 

 


 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Investeeringute teostamisega seotud tähtaegadest


Investeeringutoetuste saajatel on projektide elluviimiseks reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevused tuleb teostada maaeluministri määruses sätestatud tähtajaks. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014–2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata. 

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda – palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks.


MAK meetmete investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda siit.

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Teabesalve taskuhäälingus räägiti põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetusest PRIA vaates


Eelmise aasta lõpus käis PRIA arengutoetuste osakonna juhtivspetsialist Kaie Tralla Teabesalve taskuhäälingus rääkimas põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetusest. Kogemusloos räägitakse toetuse taustast, trendidest ja eesmärkidest, aga ka sellest, millele võiksid taotlejad protsessi käigus tähelepanu pöörata.

Vestlust saab kuulata teabesalv.pikk.ee lehel siit.

 

 

 

 

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgLõppenud, käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Vaata lõppenud voorude tulemusi  siit

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot  siit


Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehel.
Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgHea teada

 

MES Nõuandeteenistuse infopäevade ajakava leiate siit.

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgUudiseid Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ootab kandideerima 2024. aasta Eesti toidupiirkonna tiitlile
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Regionaalminister Madis Kallas arutas loomakaitsjate ja munatootjatega kanade heaolu üle
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Kümnes üle-eestiline avatud talude päev toimub 20.–21. juulini 2024
 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Tule PRIAsse tööle!


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Vaimse tervise spetsialist – kandideerimise tähtaeg: 6.2.2024
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Jurist-protsessijuht – kandideerimise tähtaeg: 14.2.2024


Täiendavat infot PRIAs töötamise kohta leiab PRIA koduleheküljelt.


Allikas: PRIA infokiri


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.