Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
PRIA novembrikuu e-infokiri (2023-11-24 05:58:57)


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Oluline info

 

  https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg PRIA Pärnumaa büroo asub uuel aadressil


PRIA Pärnumaa teenindusbüroo asub alates 27. novembrist uuel aadressil — Roheline 64, Pärnu. Teenindusbüroo telefoninumber ei muutu, see on 449 9081.

PRIA teenindusbüroode teenindusaeg on esmaspäevast kolmapäevani kell 9.00–16.00. Büroo külastamisel palume eelnevalt broneerida aeg kas PRIA kodulehel või helistades tööpäevadel vahemikus 9.00–16.00 teenindusbüroo telefonil.
 

 


  https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Detsembris alustab PRIA kevadel taotletud otsetoetuste määramise ja väljamaksmisega


Mai- ja juunikuus said põlluharijad ja loomapidajad taotleda üle 20 erineva otsetoetuse, mida sellest aastast jagatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika uue programmperioodi nõuetest ja kohustustest lähtuvalt. Uus programmperiood tõi mitmeid muutusi ning paljud neist tuli ellu rakendada väga lühikese aja jooksul. PRIA on sarnaselt kõigi teiste Euroopa makseagentuuridega teinud väga pingelist tööd, et kõik vajalikud tegevused saaksid ellu viidud.

Nagu ka varasematel aastatel, alustab PRIA otsetoetuste määramisega detsembris ja ühikumäärad kinnitatakse detsembri esimestel päevadel. 
 
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 


  https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg 6.  detsembrist saavad põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad taotleda erakorralist toetust


Detsembrikuus toimub PRIAs veel ühe erakorralise toetuse taotluste vastuvõtt. Toetust antakse põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks ning see on suunatud tegevusvaldkondadele, kus majanduslik kahju on olnud kõige suurem. Taotlusi võetakse vastu 6.–13. detsembril.

e-PRIA kaudu saavad sel korral erakorralist toetust taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud, kes tegelevad põllumajandustoodete esmatootmisega ühes järgmistest tegevusvaldkondadest:

  • piimatootmine;

  • lamba- ja kitsekasvatus;

  • lihaveisekasvatus;

  • õuna- ja sõstrakasvatus.

PRIA eeltäidab registrite andmete põhjal elektroonse taotluse. Ettevõtjatele, kes põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmete kohaselt kasvatavad põldudel põllukultuuridena viljapuid- ja marjaaedu väikestel pindadel, saadab PRIA enne taotlusvooru algust järelepärimise põllukultuuride täpsustamiseks. Palume neile võimalikult koheselt vastata, kuid mitte hiljem kui järelepärimises määratud tähtpäeval, et PRIA saaks taotluse õigete andmetega eeltäita.

6.–13. detsembril saab taotleja enda andmed üle kontrollida ja võimalike ebatäpsuste korral PRIAt kirjalikult teavitada, saates digitaalselt allkirjastatud teavituse e-posti aadressil loomade.register@pria.ee.

Kindlasti tuleb kõigil erakorralise toetuse soovijatel hiljemalt 13. detsembril esitada ka taotlus toetuse saamiseks.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 3,4 miljonit eurot. Toetust rahastatakse 50% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 50% ulatuses Eesti riigieelarvest. Toetus makstakse toetusesaajatele välja hiljemalt 31. jaanuaril 2024.

Täpsemalt saab toetuse tingimuste ja nõuetega tutvuda PRIA kodulehel.

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Mida on keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejatel vaja silmas pidada seoses mullaproovide nõude täitmisega


Tuletame meelde, et keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) taotlejatel tuleb korraldada mullaproovide võtmine ja laborisse edastamine hiljemalt 1. detsembriks.
 
Mullaproovid kehtivad viis aastat. See tähendab, et kui mullaproovid on võetud näiteks 2018. aastal, tuleb need käesoleva aasta 1. detsembriks uuendada. Taotlejad, kellel ei ole varasemaid kehtivaid mullaproove, peavad korraldama mullaproovide võtmise ja laborisse edastamise 1. detsembriks 2023.
 
Mullaproovid tuleb võtta arvestusega, et iga kuni 5 hektari põllumajandusmaa kohta, mille kohta KSM toetust taotletakse, oleks võetud üks proov, millest tuleb lasta laboris määrata mulla happesus, taimedele omastatava fosfori ja kaaliumi sisaldus. Orgaanilise süsiniku sisaldus mullaproovist peab olema määratud arvestusega, et iga 20 hektari kohta, mille kohta taotletakse KSM toetust, on analüüsitud vähemalt üks proov.
 
Kui klient taotleb toetust aiakultuuri kasvatamise eest, tuleb mullaproovide võtmine korraldada nii, et iga kuni kolme hektari põllumajandusmaa kohta, mille kohta ta aiakultuuri kasvatamise eest toetust taotleb, on võetud üks mullaproov, milles saab lisaks mulla happesusele, taimedele omastatava fosfori ja kaaliumi sisaldusele määrata ka taimedele omastatava magneesiumi, kaltsiumi, vase, mangaani ja boori sisaldust. Aiakultuurideks on köögivilja, maasika, ravim- või maitsetaime, puuvilja- või marjakultuurid.
 
Kui põllumajandusmaad, mille kohta KSM toetust taotletakse, on üle 10 hektari, peab mullaproovid võtma Maaelu Teadmuskeskuse (METK) korraldatud mullaproovivõtjate koolituse läbinud isik. Mullaproovivõtjate nimekirja leiab METKi kodulehelt.

Tuletame taotlejatele meelde, et kui ta on taotlenud ka toetust KSM happelise mulla lupjamise lisategevuse eest, siis on vaja PRIAle esitada lisaks lubjatarbekaart.

 

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Novembris toimuvad LEADER tegevusrühmade ja PRIA koosloome töötoad


Uuel programmperioodil on LEADER toetusi ootamas mitmed uuendused. Esmakordselt rakendatakse lihtsustatud kulumeetodit, mis tähendab, et toetuste puhul liigutakse suunda, kus iga kulutatud eurot ei ole enam vaja tõendada dokumentidega, vaid toetuse taotlejaga lepib PRIAga projekti tasandil kokku kindlasummalise makse ja tulemuse, mida projekt peab saavutama. Lisaks planeerib PRIA kohalikele tegevusrühmadele (edaspidi KTR) edaspidi hakata pakkuma kliendijuhendamise teenust, mille puhul iga KTR saab oma juhendaja, kes teab konkreetse KTRi tausta ja aitab tekkivate küsimuste korral neile lahendusi leida. See omakorda aitab KTRidel oma piirkonna taotlejaid paremini juhendada.
 
Et uuele programmperioodile üleminek toimuks võimalikult tõhusalt, korraldavad PRIA ja KTRid novembris koosloome töötubasid, mida toimub kokku 4. Kolm töötuba on infokirja ilmumise ajaks juba läbi viidud ning viimane leiab aset 28. novembril. Igas töötoas osaleb 6–7 tegevusrühma, PRIA töötajad, kes hakkavad juhendamist pakkuma ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad.
 
Töötubades tutvuvad KTRide esindajad PRIA-poolsete juhendajatega ning koos arutatakse, millised on kõige paremad koostöö võimalused ja meetodid kliendijuhendamisel. Lisaks tutvustab PRIA LEADER toetuste puhul kasutusele võetava lihtsustatud kulumeetodi põhimõtteid ja uuenduste elluviimiseks juba tehtud arendusi. Toimunud kohtumised näitavad, et koos arutamised on väga vajalikud, sest nii jõuame kõige paremate lahendusteni ning koostöös saavutame selle, et uutele lahendustele üleminek toimuks võimalikult sujuvalt.

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Jätkub noortaluniku toetuse taotluste vastuvõtt


15.–29. novembril võetakse vastu põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlusi. Toetust saavad taotleda noored mikro- ja väikeettevõtjad, kes alustavad esmakordselt oma põllumajandusliku tegevusega või noored ettevõtjad, kes võtavad üle vanema või vanavanema toimiva põllumajandusettevõtte. Noor ettevõtja on erialase hariduse ja töökogemusega kuni 40-aastane isik.

23. novembri seisuga on esitatud 11 taotlust.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 60 000 eurot Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 programmperioodil. Toetust saab taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise alustamiseks või arendamise alaseks tegevuseks. Äriplaanis kavandatud tegevused tuleb toetuse saajal ellu viia hiljemalt 1. novembriks 2025. Juhime tähelepanu, et taotluse esitamisel tuleb tegevused sisestada vastavalt hetkel kehtivale käibemaksu määrale. Täpsemat infot toetuse tingimuste kohta saab lugeda meetme määrusest ja PRIA kodulehelt.  

Palume taotlus esitada võimalikult varakult. Vajadusel saate küsimuste tekkides helistada investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678, mis vastab tööpäevadel kell 9.00–16.00.

Otsused toetuse määramise või mittemääramise kohta kinnitab PRIA hiljemalt 26. veebruaril 2024.

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse taotluseid saab esitada kuni 29.  novembrini


29. novembrini saab esitada keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.2) ning tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.3) taotlusi.

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotlejaks saavad olla:

  • keskmise suurusega ettevõte (50–249 töötajat ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot) või

  • suurettevõte (250–750 töötajat ja müügitulu alla 200 miljoni euro).

 


Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetust saab taotleda mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja nõuetele vastav ettevõtja või suurettevõtja, kes on:

  • Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjaorganisatsioon või tunnustatud tootjarühm või

  • tunnustatud tootjaorganisatsiooni või ühe või mitme tunnustatud tootjarühma valitseva mõju all olev ettevõtja.

 

Edasi saab lugeda: PRIA-novembrikuu-e-infokiri

 

 

Allikas: PRIA uudiskirja teade

 


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.