Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
PRIA oktoobrikuu e-infokiri (2023-10-27 07:37:13)

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/f2260198-1e29-5244-1401-6659cc3bfe98.png

 
 
 
 

 
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Oluline info

 

  https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg PRIA Valgamaa büroo asub uuel aadressil

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/595287ef-7c15-144a-991e-75a883609d71.jpeg

PRIA Valgamaa teenindusbüroo asub alates 23. oktoobrist uuel aadressil — Kesk 12, Valga. Teenindusbüroo telefoninumber ei muutu, see on 766 0001.

PRIA teenindusbüroode teenindusaeg on esmaspäevast kolmapäevani kell 9.00–16.00. Büroo külastamisel palume eelnevalt broneerida aeg kas PRIA kodulehel või helistades tööpäevadel vahemikus 9.00–16.00 teenindusbüroo telefonil.


   https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg TARU toetus on välja makstud


1.–10. maini said mesinikud PRIAst taotleda TARU toetust ehk toetust mesilasperede pidamise eest. Toetuse taotluse esitas 2069 mesinikku ja toetust taotleti kokku 39 710 mesilasperele. See on ligi 70 taotleja ja 480 mesilasperet rohkem kui eelmisel aastal.

Toetust makstakse riigieelarvest ja 2023. aastal on eelarve suuruseks taas 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub toetuse saamise nõuetele vastavaks tunnistatud mesilasperede arvust. 2. oktoobril kinnitas PRIA peadirektor 2023. aasta mesilaspere toetuse ühikumäära, milleks on 20,38 eurot mesilaspere kohta.

Toetus määrati 2053 taotlejale kokku 39 462 mesilaspere eest ning maksti välja oktoobri esimeses pooles.

Vaata maakondade kaardilt mitmele mesinikule ning kui paljudele mesilasperedele 2023. aastal TARU toetus määrati: 
https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/_compresseds/c504de7f-cab3-eabc-c1bb-d749eb605db7.jpg

 


  https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg PRIA alustas suvel taotletud erakorralise toetuse väljamaksmisega põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtjatele


Juunis ja juulis võeti PRIAs vastu taotlusi toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsi säilitamiseks loodud erakorralise toetuse saamiseks.

Toiduainetööstusele mõeldud toetus on klientidele välja makstud ning 25. oktoobril alustati toetuse väljamaksmist põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtjateleToetusrahad jõuavad toetuse saajateni paari nädala jooksul.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/08df35c2-a739-bcb8-8aa9-9fb711f374b9.jpg

 

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/5e848d82-c5ab-a430-3f22-2179a8968f59.jpg
 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg 8. novembrini saab taotleda toetust kalapüügi andmete esitamiseks mõeldud seadmete soetamiseks


25. oktoobrist 8. novembrini saab PRIAle esitada taotlusi kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks mõeldud seadme ostmise toetuse saamiseks. Taotluste vastuvõtt toimub e-PRIAs. Toetus aitab rannikumeres kalapüügiga tegelevatel kutselistel kaluritel lihtsustada kohustuslike kalapüügiandmete esitamist elektroonilisel teel.

Toetust saab taotleda sellise seadme ostmiseks, mida on vaja kliendirakenduses kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks. Käesoleva toetuse raames toetatakse kas nutitelefoni või tahvelarvuti soetamist.
Toetust saavad taotleda ettevõtjad, kellele on toetuse taotlemise aastaks väljastatud kaluri kalapüügiluba kalapüügiks merel.

Toetuse maksimaalne suurus ühe seadme kohta on 300 eurot ja taotleja saab soetada maksimaalselt ühe seadme iga talle antud ning toetuse taotlemise hetkel kehtiva kaluri kalapüügiloa kohta.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Noortaluniku toetuse taotluste vastuvõtt algab 15. novembril


15. novembril avatakse põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlusvoor. Toetus on loodud, et hõlbustada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning suurendada kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu.

Toetuse taotlusi saab e-PRIAs esitada 15.–29. novembril. Erinevalt varasematest voorudest ei toimu algavas voorus eeltäitmist.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 60 000 eurot Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 programmperioodil kokku. Käesoleva aasta taotlusvooru eelarve on 4 960 000 eurot.

Seoses MAK 2014–2020 programmperioodi lõppemisega 31. detsembril 2025 kehtivad novembrikuise taotlusvooru puhul erisused, mis puudutavad töökogemuse ja hariduse omandamist ning tegevuste teostamise tähtaega:

  • toetuse saaja peab põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutse puudumisel selle omandama hiljemalt 1. novembriks 2025;
  • toetuse saaja peab äriplaanis kavandatud tegevused ellu viima hiljemalt 1. novembriks 2025.


Otsused toetuse määramise või mittemääramise kohta kinnitab PRIA hiljemalt 26. veebruaril 2024. Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksab PRIA välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile kolme kuu jooksul pärast äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimist ning nõuetekohaste dokumentide esitamist.

Täpsemat infot toetuse tingimuste ning erisuste kohta saab lugeda meetme määrusest ja PRIA kodulehelt.

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg 15. novembrist saab esitada põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse taotluseid


15.29. novembril võetakse vastu keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.2) ning tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.3) taotlusi.

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse eesmärgiks on aidata kaasa toodete töötlemise osakaalu suurendamisele ja töötlemise efektiivsuse tõstmisele, mis suurendaks toodete konkurentsivõimet nii sise- kui ka välisturgudel.
 
Toetuse taotlejaks saavad olla:

  • keskmise suurusega ettevõte (50–249 töötajat ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot) või
  • suurettevõte (250–750 töötajat ja müügitulu alla 200 miljoni euro).

21. aprillil 2023 jõustunud määruse muudatuse kohaselt on toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul kokku 3,5 miljonit eurot.

Novembrikuise taotlusvooru eelarveks on planeeritud 4  miljonit eurot.Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse eesmärgiks on ühistegevuse soodustamine töötlemise etapis, et selle kaudu parandada ühistute ja muude ettevõtjate omavahelist koostööd.
 
Toetust saab taotleda mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja nõuetele vastav ettevõtja või suurettevõtja, kes on:

  • Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjaorganisatsioon või tunnustatud tootjarühm või
  • tunnustatud tootjaorganisatsiooni või ühe või mitme tunnustatud tootjarühma valitseva mõju all olev ettevõtja.

21. aprillil 2023 jõustunud määruse muudatuse kohaselt on toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul kokku https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/_compresseds/a798edda-4006-9a4a-d5ed-26f389e119ec.jpg4  miljonit eurot.

Novembrikuise taotlusvooru eelarveks on planeeritud 3  miljonit eurot. 

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Energia varustuskindluse tagamise investeeringutoetust taotleb 8 toiduainetööstuse ettevõtet


27. septembrist 11. oktoobrini võeti toiduainetööstustelt vastu energia varustuskindluse tagamise investeeringutoetuse taotlusi. Taotluse esitas 8 ettevõtet kokku summas 622 770 eurot. Taotluse esitasid Harju-, Pärnu-, Tartu-, Lääne-Viru- ja Viljandimaa ettevõtted.

Mikro- või väikeettevõtjad esitasid 6 taotlust summas 89 033 eurot ning keskmise suurusega ettevõtjad ja suurettevõtjad 2 taotlust summas 533 737 eurot.

Toetus on mõeldud toidu- ja joogisektorile, et vähendada nende sõltuvust fossiilsetest kütustest ning aidata tagada toidu tarneahela varustuskindlus ja toiduainetööstuse toimepidevus. Toetust sai taotleda energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. Samuti toetatakse generaatori ostmist, mida saab kasutada vajadusel ajutise vooluallikana.

Taotlusvooru eelarve on 4 miljonit eurot, mis jaguneb vastavalt ettevõtete suurusele kaheks:

  • mikro- ja väikeettevõtjatele 2 miljonit eurot,
  • keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele 2 miljonit eurot.

PRIA hindab kõiki taotlusi meetme määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel ning koostab paremusjärjestused. Toetused määratakse nõuetekohastele ja vähemalt minimaalsed hindepunktid saanud taotlustele. Kui selliste taotluste summa ületab vastava sihtgrupi eelarvet, määratakse toetused hindamisel saadud paremusjärjestuse alusel. Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 31. detsembril 2023.

Rohkem infot toetuse kohta leiab PRIA kodulehelt ja meetme määrusest.

 

 

 

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/08df35c2-a739-bcb8-8aa9-9fb711f374b9.jpg

 


 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Investeeringute teostamisega seotud tähtaegadest


Investeeringutoetuste saajatel on projektide elluviimiseks reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevused tuleb teostada maaeluministri määruses sätestatud tähtajaks. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014–2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata. 

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda – palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks.


MAK meetmete investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda siit.

EMKF meetmete investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda siit.

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Veenduge, et registrites olev  e-posti aadress oleks kehtiv


Soovitame kõigil enda põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ja/või põllumajandusloomade registrisse kantud kliendiandmed vähemalt kord aastas üle kontrollida ning veenduda, et registris olev e-posti aadress on kehtiv. Vajadusel palume andmeid uuendada.
 
Käesoleval aastal on andmete kontrollimine eriti oluline, sest muutunud on mitmete e-posti aadresside kasutamise tingimused.
 
1. novembrist 2023 sulgeb Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) erakirjavahetuseks loodud e-posti teenuse. Pärast seda ei ole enam võimalik kasutada eesnimi.perekonnanimi@eesti.ee ja ettevõttenimi@eesti.ee e-posti aadresse. Täpsemalt saab teema kohta lugeda riigiportaalist eesti.ee.
 
Samuti vahetas augustis omanikku Online.ee keskkond ning Telia lõpetas eraklientidele suunatud e-posti teenuse osutamise Online.ee keskkonnas. Uueks teenuspakkujaks on Fjordmail Technologies AS. Teenusepakkuja vahetumisega muutusid @online.ee, @hot.ee, @suhtlus.ee, @neti.ee, @estpak.ee, @solo.ee, @estnet.ee ja @vnet.ee lõpuga e-posti kontode kasutustingimused. Rohkem infot leiab Telia koduleheküljelt.

Kliendiandmete ülevaatamiseks logige e-PRIAsse, valige esindatav ning seejärel menüürealt „Kliendi andmed“. Füüsilised isikud saavad enda elektronposti aadressi koheselt sealsamas e-PRIAs „Kliendi andmed“ menüüs ära muuta. Juriidilised isikud saavad elektronposti aadressi muuta e-äriregistri keskkonnas ning registritevahelise andmevahetuse tulemusena jõuavad muudatused ka PRIA kliendiandmetesse.

PRIAle on oluline, et meie klientide andmed oleksid korrektsed, sest ajakohased andmed tagavad operatiivse suhtluse toetustega seotud tegevuste erinevates etappides ning registriküsimustes, aga võimaldavad ka edastada vajalikku informatsiooni ja teateid ning teha väljamakseid võimalikult kiiresti.

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Avasta, milliseid huvitavaid andmeid leiab PRIA kodulehe statistikamoodulist

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/83fd04ba-650f-2eed-c43d-8ddeffdb2290.png
PRIA kodulehel asub statistikamoodul, kust leiab palju erinevat infot PRIA poolt menetletud toetuste kohta, põllumajandusloomade registris olevate loomade statistikat ning PRIA üldist statistikat.

Näiteks leiab lehelt PRIA kliendiprofiili, kust näeb klientide, nende põllumaade ja loomade statistikat; erimärgistatud diislikütuse (EDK) statistika; saab vaadata põllumajandussaaduste isevarustatuse prognoosi 2023. aastaks.

PRIA kodulehe esilehele on välja toodud mõningad kõige olulisemad statistilised andmed PRIA andmebaasidest. Klõpsates Eesti kaardil maakondadel või valides soovitud maakonna rippmenüüst, näed selle konkreetse maakonna kohta käivat jooksvat statistikat – nt kui palju on käesolevaks hetkeks selle maakonna taotlejatele sel aastal toetusraha välja makstud, kui palju veiseid on selles maakonnas või kui mitu loomapidajat selles maakonnas üldse tegutseb.

 

 

 

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/08df35c2-a739-bcb8-8aa9-9fb711f374b9.jpg

 

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/_compresseds/e0cb8698-13a8-329f-2a77-95339170eace.jpg
 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg PRIA on vaimset tervist väärtustav organisatsioon


Töötajate vaimne tervis on üha olulisem ja oleme uhked, et PRIA pingutusi oma töötajate hoidmisel on märgatud ja tunnustatud. Selle tõestuseks on Peaasi.ee poolt välja antav vaimset tervist väärtustava organisatsiooni hõbemärgis.

Peaasi.ee andis vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgiseid välja esmakordselt. Tunnustuse pälvis 126 organisatsiooni. Märgis näitab, et organisatsioon hindab oma töötajate vaimset heaolu ning teeb teadlikke samme selleks, et inimeste tervis oleks tööl hoitud.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg PRIA esindajad osalesid EPA messil


PRIA osales ka sel aastal Eesti põllumajanduse aastanäitusel (EPA 2023), mis toimus 11. ja 12. oktoobril Tartus Eesti Rahva Muuseumis.

EPA messi raames esinesid PRIA eksperdid konverentsidel „Maheturg 2023“ ja „Kitse- ja lambakasvatajate aastakonverents“ ning korraldasime kolm eriilmelist seminari, kus olid jutuks fotoäpp Iva, PRIA kliendihaldus ja https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/_compresseds/e2f37e4c-85de-02e2-f3fa-d476a4787c85.jpgjuhendamisteenus ning andmete kasutamine oma ettevõtluse edendamiseks.

Seminaridel osalejad olid väga aktiivsed ning jagasid oma kogemusi meie (uute) teenuste ja fotoäpi kasutamisel. Erinev kasutajakogemuse tagasiside on PRIA jaoks väga väärtuslik ning suured muutused saavadki toimuda üksnes koostöös. Oleme oma klientidele selle mõttevahetuse ja kaasaelamise eest väga tänulikud!

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Oktoobrikuu Põllumehe Teataja kirjutab Iva äpist ja juhendamisteenusest


3. oktoobril ilmus järjekordne Põllumehe Teataja, kus kirjutatakse ka PRIA teenustest.

PRIA juhtkonna arendusnõunik Mariell Viinalass kirjutab, kuidas on läinud PRIA esimesel mobiiliäpil ehk fotoäpil Iva. Artiklit saab lugeda siit.

PRIA teenindusjuht Epp Schmidt annab ülevaate PRIA juhendamisteenuse esimestest tuleristsetest. Loe artiklit siit.

 

 

 

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/08df35c2-a739-bcb8-8aa9-9fb711f374b9.jpg

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgLõppenud, käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgVaata lõppenud voorude tulemusi  siit

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot  siit


Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehel.
Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgHea teada

 

MES Nõuandeteenistuse infopäevade ajakava leiate siit.

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgUudiseid Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Kallas: Läänemere kalakvootidega pole seis kiita
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Madis Kallas: Kalanduspiirkondade toetamine vähendab regionaalset ebavõrdsust
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Eesti toidu kuu üritustel käis rekordarv külastajaid
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Valitsuse esindajaks Ida-Virumaal saab Jaanus Purga
 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 


Allikas: PRIA infokiri


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.