Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
PRIA augustikuu e-infokiri (2023-09-01 08:01:56)


 6. septembrini saab esitada maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusi
Augusti alguses avanes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse (MAK 2014-2020 meede 6.4) taotlusvoor, mis kestab veel kuni 6. septembrini. Koos sellega hakkas PRIA esmakordselt oma klientidele pakkuma ka juhendamisteenust, et taotluse esitamine oleks lihtsam.

PRIA arengutoetuste osakonna juhataja Piret Kljutšivski ütleb, et taotlejate huvi teenuse vastu on suur ning küsimused on mitmepalgelised. "Juhendamiste käigus on paistnud silma, et oluliseks peetakse näiteks töökohtade loomist ning säilitamist. Teine suur kasutegur on, et juhendamisele pöördumine on aidanud ettevõtjal oma arenguvõimalustest ja toetusmeetme sisust paremini aimu saada," selgitab ta.

Piret Kljutšivski soovitab kõigil huvilistel broneerida aeg kohtumiseks võimalikult varakult. "Meie senine kogemus on näidanud, et 80 protsenti taotlustest esitatakse viimastel päevadel, juhendamise aeg tuleks seega broneerida aegsasti, kuni veel valikuvõimalusi jagub. Samuti palume silmas pidada, et mida rohkem infot on taotlejal olemas, seda paremini saab juhendaja end kohtumiseks ette valmistada," lisab Kljutšivski.

 

Mobiiliäpp Iva - kuidas on fotoülesannetega läinud?


Alates juulikuust on pindalatoetuste taotlejatel uue lahendusena PRIAga suhtlemiseks asukohamärgisega fotode tegemise rakendus ehk mobiiliäpp Iva. Selle abil saab taotleja ise tõendada tegelikku olukorda põllul ning see võimaldab põlluharijal kontrolliprotsessis PRIAga suhelda talle sobivaimal ajal ilma koheseid sanktsioone kartmata.

Augusti lõpu seisuga on välja saadetud üle 4000 fotoülesande, millest üle pooltele on vastatud. Kuna tegemist on täiesti uue süsteemi ja valdkonnaga nii PRIA kui ka kliendi jaoks, siis kasvuvalusid on esinenud omajagu. Praeguseks on enamus tehnilisi probleeme lahendatud. Kindlasti pole see olnud lihtne ja mugav protsess ja PRIA on oma klientidele kannatlikkuse ning vastutulelikkuse eest äärmiselt tänulik.

Üldiselt on äpp klientide poolt hästi vastu võetud. Arendusprotsessis püüti anda kõik, et äpp oleks kergesti kasutatav erineva digiteadlikkusega inimestele. Loomulikult ei pea kõigil olema isiklikku nutiseadet, mistõttu ei olegi Ivas isiku autentimise vajadust ning ülesannete lahendamisel on võimalus paluda kellegi teise abi.

Toome ühe vahva näite kliendilt saadud tagasiside kohta: murelik klient helistas PRIA infotelefonile ja kurtis, et on mitmelt tuttavalt kuulnud, kuidas nad käivad põllul PRIA fotoäpiga pildistamas, aga talle ei ole veel ühtegi ülesannet laekunud. Klient tundis muret, et kas tema taotlusega on ikka kõik hästi, et ta pole veel saanud põldu pildistada. Infotelefonile vastanud töötaja rahustas teda ning selgitas, et kliendile ei ole olnud põhjust fotoülesannet edastada, sest tema taotlusega on kõik korras.

Kui fotoülesannete osas tekib lisaküsimusi, saab abi pindala- ja loomatoetuste infotelefonilt 737 7679 või PRIA kodulehe infokeskusest.

 

 

Algavast õppeaastast muutuvad koolikava toetuse tingimused


2023/2024. õppeaastast hakkavad koolikava toetuses kehtima mitmed olulised muudatused, mis toovad endaga kaasa täiendusi nii toetuse sihtrühmas kui ka toodete valikus.

Alates 1. augustist 2023 jõustusid koolikavas järgmised muudatused:

  • muutub koolikava toetuse sihtrühm: puu- ja köögivilja pakkumise toetust antakse koolieelsete lasteasutuste lastele ja haridusasutuste 1.-6. klassi õpilastele ning piima ja piimatoodete pakkumise toetust koolieelsete lasteasutuste lastele ja haridusasutuste 1.-9. klassi õpilastele. Võrreldes eelmise perioodiga suureneb puu- ja köögivilja pakkumise toetuse sihtrühm 6. klassini, piima ja piimatoodete pakkumise toetuse sihtrühm väheneb 10.-12. klassi õpilaste arvelt;

  • piima ja piimatoodete valikusse lisandusid maitsestamata ja ilma lisanditeta kreeka jogurt, kohupiim ja kodujuust ning hapendatud piimatooted Skyr ja Rjaženka.

  1. augustist 2024 ehk 2024/2025. õppeaastast hakkab kehtima lühikese tarneahela nõue, mille kohaselt on abikõlblikud tooted, mille kasvatamis- või tootmiskoht asub haridusasutusest kuni 300 kilomeetri kaugusel.

 

 

Kaasnevate haridusmeetmete toetuse sihtrühm on koolieelsete lasteasutuste lapsed ja haridusasutuste 1.-9. klassi õpilased. Toetuse taotlemise periood ei muutunud, taotlusi võetakse vastu 15.-31. oktoobril.

Kaasnevate haridusmeetmete toetuse raames on toetatavatele tegevustele kehtestatud ühikuhinnad, mis on lapse kohta õppeaastas järgmised:
1) ettevõtte, muuseumi ja muu teemakohane külastus - kuni 15 eurot;
2) teemapäev, hariduslik mäng ja muu selline tegevus - kuni 5 eurot;
3) toiduvalmistamis-, kokandus- ja degusteerimistund ning muu selline tegevus - kuni 6 eurot;
4) kooliaia rajamine ja muu kooliaiaga seotud tegevus - kuni 6 eurot.
Nimetatud tegevuste osas on kaasnevate haridusmeetmete toetuse suurus lapse kohta kokku maksimaalselt 15 eurot õppeaastas.

 

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse eelarvele lisandunud 5,2 miljonit eurot võimaldab määrata toetust rohkematele ettevõtjatele


Käesoleva aasta kevadel toimunud põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse (MAK 2014-2020 meede 4.1) taotlusvoorus esitati kokku 542 taotlust toetuse kogusummas 70 105 332 eurot ja taotletud toetuse summa ületas taotlusvooruks ettenähtud eelarvet, mis oli 27 532 000 eurot.

Kuna huvi toetuse vastu oli väga suur, siis allkirjastas regionaalminister 20. juulil 2023 eelarvekäskkirja muudatuse, millega tõsteti käesoleva aasta taotlusvooruks ettenähtud eelarvet 5,2 miljoni euro võrra ja seega on vooruks ettenähtud eelarve nüüd 32 732 000 eurot.

Seoses lisandunud eelarvega jätkab PRIA taotluste menetlust paremusjärjestuse alusel ning teeb lisandunud eelarve piires taotluse rahuldamise otsused nõuetele vastavatele taotlustele esimesel võimalus, kuid hiljemalt 30. novembriks 2023.

Täpsemat infot toetuse kohta leiab PRIA kodulehelt ja meetme määrusest.

 

Septembri lõpus saavad toiduainetööstused taotleda toetust energia varustuskindluse tagamiseks


27. septembrist 11. oktoobrini võetakse toiduainetööstustelt vastu energia varustuskindluse tagamise investeeringutoetuse taotlusi.

Toetatakse toidu- ja joogisektorit, et vähendada nende sõltuvust fossiilsetest kütustest ning aidatakse tagada toidu tarneahela varustuskindlus ja toiduainetööstuse toimepidevus.

Toetust saavad taotleda mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjad või suurettevõtjad, kelle põhitegevusala on toiduainete tootmine, välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, või joogitootmine. Toetust saavad taotleda ka tunnustatud tootjaorganisatsioonid või tunnustatud tootjarühmad, kes tegutsevad põllumajanduse valdkonnas.

Toetust saab taotleda energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks või ka generaatori ostmiseks ajutise vooluallikana kasutamiseks.

Juhime tähelepanu, et 28. juulil 2023 jõustus meetme määruse muudatus, mille kohaselt saavad toetust taotleda ka need suurettevõtjad, kellel on rohkem kui 750 töötajat ja kelle müügitulu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal oli üle 200 miljoni euro.

Toetuse maksimaalne summa mikro- või väikeettevõtjale on kuni 250 000 eurot. Keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele on maksimaalne toetussumma kuni 500 000 eurot.

Taotlusvooru eelarve on kokku 6 miljonit eurot, mis jaguneb vastavalt ettevõtete suurusele kaheks: mikro- ja väikeettevõtjatele 2 miljonit eurot ning keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele 4 miljonit eurot.

Rohkem infot toetuse kohta leiab PRIA kodulehelt ja meetme määrusest.

 

Novembris avaneb noortaluniku toetuse taotluste vastuvõtt

 

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlusi võetakse PRIAs vastu 15.-29. novembril. Toetus on loodud, et hõlbustada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning suurendada kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu. Sügisese vooru eelarveks on planeeritud üle nelja miljoni euro.

Toetust saavad taotleda kuni 40-aastased noored põllumajandusettevõtjad, kes alustavad esmakordselt oma põllumajandusliku tegevusega või kes võtavad üle vanema või vanavanema toimiva põllumajandusettevõtte.

Maksimaalne toetussumma taotleja kohta on kuni 60 000 eurot. Hetkel kehtiva määrusega saab tutvuda siin.

Alates 2022. aasta taotlusvoorust lisandus toetuse taotlejale kohustus läbida enne taotluse esitamist ettevõtlusalane infopäev. Infopäevad toimuvad veebis ja osalemine on osavõtjatele tasuta. Infopäeval osalemiseks on vaja eelnevalt infopäevale registreeruda. Infopäevade korraldaja on Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES).

Infopäevade toimumisajad:
6. septembril kell 10.00-15.30
13. septembril kell 10.00-15.30
20. septembril kell 10.00-15.30
27. septembril kell 10.00-15.30

Rohkem infot infopäevade kohta leiab MES nõuandeteenistuse kodulehelt.

 

Säilitame püsirohumaid!


Tuletame toetuste taotlejatele meelde, et 2023. aastal kehtib püsirohumaade ülesharimise keeld. Püsirohumaade kasutusotstarvet põllumaaks või püsikultuuride aluseks maaks on võimalik muuta ainult selles ulatuses, milles lühiajaline rohumaa muutub vanusega püsirohumaaks (ehk 2024. aastal on see 6 aasta vanune rohumaa). Näiteks, kui põlluharijal on 1 hektar lühiajalist rohumaad, mis 2024. aastal saab 6-aastaseks, siis võib ta endale olemasoleva püsirohumaa arvelt teha juurde 1 hektari põllumaad või rajada püsikultuure. Palume põlluharijatel sellega arvestada ka sügiseste tööde planeerimisel.

Alates 2023. aastast on püsirohumaade säilitamine tingimuslikkuse nõue ja kehtib kõikidele pindalapõhiste ja loomatoetuste taotlejatele.

Toetame üheskoos püsirohumaade säilitamist, sest püsirohumaade võime siduda atmosfääri süsihappegaasi aitab võidelda kliima soojenemise vastu!

 

Mida teha, kui nõuete või kohustuste täitmist mõjutavad erandlikud asjaolud?


Tuletame toetuste taotlejatele meelde, et kui PRIA kliendil ei ole toetuse nõuet või kohustust võimalik täita vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu (nt pikaajaliselt kestvad ebasoodsad ilmastikuolud vms), siis tuleb sellest esimesel võimalusel PRIAt teavitada kas e-PRIA vahendusel või saates teavituse e-posti aadressil info@pria.ee.

Kõik teavitused vaadatakse eraldi läbi ja kõigi kohta tehakse otsused konkreetsest juhtumist lähtuvalt. Kõikide teavituste osas antakse kliendile tagasisidet e-posti või telefoni teel.

Täpsustavat infot avaldame jooksvalt PRIA kodulehel, sotsiaalmeedias ning e-infokirjas.

 

Investeeringute teostamisega seotud tähtaegadest


Investeeringutoetuste saajatel on projektide elluviimiseks reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevused tuleb teostada maaeluministri määruses sätestatud tähtajaks. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda - palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks.


MAK meetmete
 investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda siit.

EMKF meetmete investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda siit.

 

PRIA osales augustis Paides toimunud Arvamusfestivalil

 

Tänavusel Arvamusfestivalil oli PRIAl suur rõõm korraldada arutelu "Digitehnoloogiad ja andmed maaelu teenistuses". Arutelu võttis fookusesse, kuidas erinevad uudsed lahendused saavad Eesti maaelu arendada. Eripalgelistes lauaaruteludes jõuti järeldusele, et maapiirkondade arenguks vajame senisest enam koostööd nii inimeste kui ka masinate vahel.

 

PRIA arendusnõunik Mariell Viinalass rääkis, et oma 23 tegutsemisaastaga on PRIA saanud hästi tuntuks kui üks Euroopa makseagentuuridest, kes maksab põlluharijatele toetusi. "Mööda Eestimaad ringi sõites on nii põldudel kui kerkinud hoonetes selle töö tulemust hästi näha," ütles ta. Küll aga lisas Viinalass, et maaelu tulevik vajab suunamuutust.

PRIA on viimaste aastate jooksul püüdnud leida uusi lähenemisi, kuidas ja mida peaks tegema, et maaelu püsiks ja edeneks ning Eesti toidujulgeolek saaks tagatud. "Hea nõu, andmete kasutamine tarkade otsuste tegemiseks ja erinevate uute võimaluste tutvustamine võib maal hakkama saamiseks olla teinekord palju olulisema mõjuga, kui piltlikult öeldes sada eurot toetust hektari kohta," osutas Viinalass.
Digitehnoloogiad ja maaelu ei ole enam juhuslikult ühes lauses, vaid selle valdkonna uusi arengusuundi saab ka põllumajanduses rakendada.

Kõik arutelud pakkusid PRIA inimestele uusi mõtteid ning arengusuundi.

Aitäh kõigile osalejatele, et olite osa PRIA arenguloost, nagu ütles Mariell Viinalass arutelu lõpetuseks.

 

Lõppenud, käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

 

Vaata lõppenud voorude tulemusi siit

 Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot siit


Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehel.
Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.

Allikas: PRIA uudiskiri, mis on kõige paremini loetav veebis. Klikka siin:

https://mailchi.mp/pria/pria-augustikuu-e-infokiri-3zuzczj5yi?e=86fde9385a


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.