Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
PRIA juulikuu e-infokiri (2023-08-01 08:05:17)


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Oluline info

 

  https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Oluline info toetuste taotlejatele seoses ebasoodsate ilmastikuoludega

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/96ef8f09-33db-a7a9-9a4b-b6bcfc69adbe.jpg

13. juulil fikseeris Vabariigi Valitsus regionaalministri ettepanekul Eestis põuast tingitud ebasoodsad ilmastikutingimused, mis võivad põhjustada põllumajandussektorile majanduslikku kahju ning tekitada raskusi lepingutingimuste täitmisel.

Palume kõigil toetuste taotlejatel tähelepanu pöörata sellele, et kui PRIA kliendil ei ole toetuse nõuet või kohustust võimalik täita vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu (nt pikaajaliselt kestvad ebasoodsad ilmastikuolud vms), siis tuleb sellest esimesel võimalusel PRIAt teavitada kas e-PRIA vahendusel või saates teavituse e-posti aadressil info@pria.ee.

Kõik teavitused vaadatakse eraldi läbi ja kõigi kohta tehakse otsused konkreetsest juhtumist lähtuvalt. Kõikide teavituste osas antakse kliendile tagasisidet e-posti või telefoni teel.

Kuna põud on mõjutanud kogu Eestit, siis ei pea PRIA iga konkreetse teavituse puhul taotleja käest eraldi lisaselgitusi küsima ega hindama, kas just selles kindlas piirkonnas olid ilmastikutingimused ebasoodsad või mitte.

Täpsustavat infot avaldame jooksvalt PRIA kodulehel, sotsiaalmeedias ning e-infokirjas.
   https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Novembrist suletakse eraisiku ja ettevõtte nimega @eesti.ee e-posti aadresside kasutamise teenus


Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) sulgeb 1. novembrist 2023 erakirjavahetuseks loodud e-posti teenuse. Pärast seda ei ole enam võimalik kasutada eesnimi.perekonnanimi@eesti.ee ja ettevõttenimi@eesti.ee e-posti aadresse. Täpsemalt saab teema kohta lugeda riigiportaalist eesti.ee.

Soovitame kõigil enda põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ja/või põllumajandusloomade registrisse kantud kliendiandmed üle vaadata ning eelpool nimetatud e-posti aadresside kasutamise korral need kindlasti enne 1. novembrit 2023 ära muuta.

Kliendiandmete ülevaatamiseks logige e-PRIAsse, valige esindatav ning seejärel menüürealt „Kliendi andmed“. Füüsilised isikud saavad enda elektronposti aadressi koheselt sealsamas e-PRIAs „Kliendi andmed“ menüüs ära muuta. Juriidilised isikud saavad elektronposti aadressi muuta e-äriregistri keskkonnas ning registritevahelise andmevahetuse tulemusena jõuavad muudatused ka PRIA kliendiandmetesse.

PRIAle on oluline, et meie klientide andmed oleksid korrektsed, sest ajakohased andmed tagavad operatiivse suhtluse toetustega seotud tegevuste erinevates etappides ning registriküsimustes, aga võimaldavad ka edastada vajalikku informatsiooni ja teateid ning teha väljamakseid võimalikult kiiresti.
   https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg PRIA pakub mitmekesistamise toetuse taotlejatele lisatuge

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/_compresseds/bd7e9b36-2eb3-f0d7-3f9c-fa2ca6523109.jpg
Augustis avaneva maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlejatel on võimalik kasutada uue teenusena juhendamist, mis aitab kliente taotluse esitamisel ning toob nende võimalused paremini esile. Juhendamist saab kasutada terve taotlusperioodi jooksul, s.o 9. augustist 6. septembrini.

Mitmekesistamise toetuse (MAK 2014-2020 meede 6.4) eesmärk on luua maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit. PRIA töötajatel on ülevaade kogu toetuse taotlemise protsessist ehk elukaarest. Selle väärtusliku teadmise põhjal saab ette näha võimalikke murekohti, millele juhendaja saab kliendi tähelepanu juhtida – koos saab üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Loomade heaolu toetuse taotlejatele muudeti karjatamisperiood paindlikumaks


Seni kehtinud määruse kohaselt algas piimatõugu veiste ja hobuste karjatamise periood täpselt 2. mail. Määruse muudatusest tulenevalt tuli 2023. aastal karjatamisega alustada mai alguses, aga kindlasti hiljemalt 15. mail. Toetuse saamiseks on kohustuslik loomi karjatada vähemalt neli järjestikust kuud. Näiteks, kui karjatamisega alustati 15. mail, tuleb seda teha 15. septembrini.

Määruse muudatusega seoses muutus ka karjatatavate loomade pidamisperiood. Uute tingimuste kohaselt tuleb taotlusaluseid piimatõugu veiseid ja hobuseid pidada taotlusaastal 2. maist kuni 15. septembrini.

Täpsustati ka piimatõugu veiste karjatamise tingimusi. Vastavalt muudatusele kuulub piimatõugu veis karjatamise nõude täitmisel sellesse loomarühma, kuhu ta kuulus 2. mai seisuga. Seda isegi siis, kui ta läheb pidamisperioodi jooksul vanemasse loomarühma.

Käesoleval aastal on ilmastikuolud olnud erakordselt keerulised ja põhjustanud rohukasvu aeglustumise, samuti on öiste madalate temperatuuride tõttu olnud keeruline tagada loomade heaolukarjatamisel. Juhul, kui teie majapidamises polnud loomade karjatamise alustamine hiljemalt 15. maist võimalik, palume sellest PRIAle teada anda esimesel võimalusel, tuues ühtlasi välja põhjused, miks ei olnud karjatamisega võimalik alustada.

Juhime tähelepanu, et PRIAle tuleb teada anda ka nendest olukordadest, kus karjatamisega alustati küll hiljemalt 15. mail, kuid vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu pole olnud võimalik loomi kogu karjatamise perioodi karjatada.

Teavituse palume saata e-posti aadressil info@pria.ee. Täname, kui olete PRIAle juba eelpool kirjeldatud teavituse esitanud.

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Säilitame püsirohumaid!


Kuna 2022. aastal vähenes püsirohumaade suhe kogu põllumajandusmaasse rohkem kui 5%, siis tuletame toetuste taotlejatele meelde, et 2023. aastal kehtib püsirohumaade ülesharimise keeld. Püsirohumaade kasutusotstarvet põllumaaks või püsikultuuride aluseks maaks on võimalik muuta ainult selles ulatuses, milles lühiajaline rohumaa muutub vanusega püsirohumaaks (ehk 2024. aastal on see 6 aasta vanune rohumaa). Näiteks, kui põlluharijal on 1 hektar lühiajalist rohumaad, mis 2024. aastal saab 6-aastaseks, siis võib ta endale olemasoleva püsirohumaa arvelt teha juurde 1 hektari põllumaad või rajada püsikultuure. Palume põlluharijatel sellega arvestada ka sügiseste tööde planeerimisel.

Alates 2023. aastast on püsirohumaade säilitamine tingimuslikkuse nõue ja kehtib kõikidele pindalapõhiste ja loomatoetuste taotlejatele.

Toetame üheskoos püsirohumaade säilitamist, sest püsirohumaade võime siduda atmosfääri süsihappegaasi aitab võidelda kliima soojenemise vastu!

 

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Mobiiliäpp Iva aitab põllud pilti püüda 

https://mcusercontent.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/a0774334-4e0e-6fe5-ed3f-4a5ce0a30f9d.pngPõlluharijatel on kasulik abimees – mobiiliäpp Iva! Rakendus on loodud toetuste taotlejatele fotoülesannete lahendamiseks, kui pinnaseire tulemusel tuvastatakse põllul võimalik mittevastavus taotlusega.

Uue programmperioodi pindalapõhiste toetuste taotluste kontrollimisel kasutatakse pinnaseiret – paljusid nõudeid kontrollitakse satelliitandmete alusel ning valimipõhiseid kohapealseid kontrolle tehakse oluliselt vähem. Pinnaseirega vaadeldakse kõiki põlde, mis olid lisatud pindalapõhiste toetuste taotlusele. Iga põllu kohta tehakse kindlaks, kas maakasutus vastab taotletule, kas põllul kasvab toetusõiguslik kultuur, kas põllul on tehtud õigeid tegevusi ning kas põllul esineb mittetoetusõiguslikke elemente nagu teed, hooned jms.

Põldude kohta, millel on seire käigus leitud võimalik mittevastavus taotlusel esitatud andmetega, saadab PRIA taotlejale e-kirja teel fotoülesande. Uue lahendusena on taotlejatel PRIAga suhtlemiseks asukohamärgisega fotode tegemise rakendus ehk mobiiliäpp Iva. Selle abil saab taotleja ise tõendada tegelikku olukorda põllul ning võimaldab põlluharijal kontrolliprotsessis PRIAga suhelda talle sobivamal ajal ilma koheseid sanktsioone kartmata.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

Tervet infokirja saab lugeda: 

https://mailchi.mp/pria/pria-juunikuu-e-infokiri-6zleryvoyf?e=86fde9385a

 

 

Allikas: PRIA teadeinfokirjast


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.