Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Politsei- ja piirivalveameti nädalavahetuse info (2023-05-08 18:13:02)

 

Möödunud nädalalõpul registreeriti politsei- ja piirivalveametis 146 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks röövimine, üks avaliku korra raske rikkumine, 80 varavastast kuritegu, sh 51 vargust (eluruumidest kaks, sõidukitest üks).

 

Registreeriti 11 inimkannatanuga liiklusõnnetust, neist kolm tõukeratastega. Juhtimiselt kõrvaldati 44 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti.

 

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

5. mail teatati, et Lasnamäel Mahtra tänaval ründasid seni tuvastamata isikud 43-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

6. mail teatati, et Kesklinnas Tatari tänaval toimus kaklus kahe mehe vahel. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

6. mail teatati, et Haaberstis Õismäe teel korteris ründas 45-aastane mees oma endist elukaalast. Politseinikud pidasid mehe kinni.

6. mail teatati, et Lasnamäel Suur-Sõjamäe tänaval ründas 39-aastane mees teist meest. Kiirabi toimetas kannatanu, 52-aastase mehe raskes seisus haiglasse. Politseinikud pidasid ründaja kinni.

6. mail teatati, et Põhja-Tallinnas Kopli tn ründas 41-aastane mees pargipingil istunud naist. Politseinikud pidasid ründaja kinni.

7. mail teatati, et Põhja-Tallinnas Telliskivi tänaval lõi 25-aastane mees teist meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

7. mail teatati, et Lasnamäel Ümera tänaval korteris tekkis füüsiline konflikt vendade vahel. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

7. mail teatati, et Põhja-Tallinnas Paagi tänaval korteris löödi 37-aastast meest. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

7. mail teatati, et Lasnamäel Meeliku tänaval korteris toimus kaklus kahe naise vahel.

Vargused

5. mail teatati, et Lasnamäel Vikerlase tänaval on lõhutud sõidukit ja varastatud sealt dokumendid. Kahju kokku 4000 eurot.

7. mail teatati Kesklinnas Lastekodu tänaval rahakoti vargusest, milles olid dokumendid ja sularaha. Kahju kokku üle 800 euro.

Piiriturvalisus

6. mail koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talitus ettekirjutuse Eestist lahkumiseks 2000. aastal sündinud Aserbaidžaani Vabariigi kodanikule, kes juhtis sõiduautot Volkswagen Golf, millel oli nõuetekohaselt läbimata korraline tehnonõuetele vastavuse kontroll. Lisaks selgus, et isik töötab lühiajalist töötamise registreeringut omamata kullerina. Mehel määrati rahatrahvi 125 trahviühikut, summas 500 eurot. Tema viisa tunnistati kehtetuks ja kohaldati sissesõidukeeldu üks aasta.

7. mail saabus Tallinna lennujaama Istanbulist 1981. aastal sündinud Türgi Vabariigi kodanik, kes esitas passikontrollis võltsitud Itaalia Vabariigi elamisloakaardi. Mehele koostati piiril sisenemiskeeld ning tema viisa tunnistati kehtetuks. Mees peeti kinni ja paigutati kinnipidamiskeskusesse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Vargus

5. mail sai politsei teate, et Jõgeva linnas Pargi tänava maja on lukustatud keldrist varastatud tõukeratas. Vargusega tekitatud kahju on 1700 eurot.

Tartumaa

Kelmus

7. mail pöördus politseisse 66-aastane naine, kelle pangakontolt oli petukõne käigus kantud 6240 eurot võõrastele kontodele.

Omavoliline sissetung

5. mail teatati politseile, et Peipsiääre vallas tungiti hoovi ja kaasa võeti haagisega päästekaater. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Valgamaa

Ähvardamine

5. mail teatati politseile, et Valga linnas Oru tänaval ähvardas 47-aastane mees oma 28-aastast naist. Politsei pidas mehe kinni ja toimetas ta jaoskonda. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus

5. mail kontrolliti Luhamaa piiripunktis Venemaa sõiduautot ja selle juhti. Sõiduki kontrollimise käigus avastas piirivalvur noa, mis on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Inimene loobus keelatud esemest ja jätkas teekonda.

5. mail saabus Koidula piiripunkti Ukraina kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et tal puudusid dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Pärast menetlustoiminguid suunati inimene tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

5. mail sai politsei teate, et Narva-Jõesuus Vilde tänaval asuvas korteris lõi 21-aastane mees enda isa ning võttis isa taskust sularaha väärtuses 100 eurot ja mobiiltelefoni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

6. mail teatati politseile, et Narva-Jõesuus asuvas hotellis lõi 40-aastane mees enda abikaasat. Kiirabi andis naisele kohapeal esmaabi. Politsei pidas lööja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

6. mail teatati politseile, et Narvas Pähklimäel asuvas meelelahutusasutuses löödi 43-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

6. mail sai politsei teate, et Narvas Kreenholmi tänaval asuvas korteris lõi 59-aastane mees 37-aastast meest terava esemega. Kannatanule andis kiirabi kohapeal esmaabi. Politsei pidas lööja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

6. mail teatati politseile, et Kohtla-Järvel Järveküla teel asuvas korteris lõi 37-aastane mees 34-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

7. mail sai politsei teate, et Sillamäel Geoloogia tänaval asuvas korteris löödi 56-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

7. mail teatati politseile, et Narvas Võidu prospektil asuvas korteris lõi 53-aastane mees enda endist elukaaslast. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

7. mail teatati politseile, et Narvas Papli tänaval lõi 68-aastane mees enda abikaasat. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

7.mail sai politsei teate, et Ahtmes Sõpruse tänaval asuvas korteris lõi 66-aastane mees enda elukaaslast terava esemega. Kiirabi andis naisele kohapeal esmaabi. Politsei pidas lööja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Sissemurdmine

5. mail teatati politseile, et Sillamäel Kalda tänaval asuvasse korterisse on ukse lõhkumise teel sisse murtud ning korteris asju lõhutud. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargused

5. mail sai politsei teate, et Sillamäel Tolstoi tänaval üritati varastada sõiduautot, mis ei õnnestunud. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

6. mail teatati politseile, et Ahtmes Toome puiesteel asuva kortermaja ees parkinud sõiduautost varastati klaasi lõhkumise teel neli seismograafi. Vargusega tekitatud kahju on 2500 eurot.

6. mail sai politsei teate, et Jõhvi vallas Puru külas varastasid kaks seni tuvastamata isikut kuurist mootorsae. Vargusega tekitatud kahju on 800 eurot.

6.mail sai politsei teate, et Jõhvis Kooli tänaval asuvast majast on varastatud ukse lõhkumise teel kaks tooli, kokkupandav laud ja pealesõidusild. Vargusega tekitatud kahju on 250 eurot.

6. mail sai politsei teate, et Toilas asuvast sadamast on varastatud kaatri mootori jalaosa. Vargusega tekitatud kahju on 4000 eurot.

Politseile laekus teade, et Ahtmes koertepargist varastasid seni tuvastamata isikud kolm pargipinki ja koerte treeningelementide metallosad. Vargusega tekitatud kahju on 2800 eurot.

Piiriturvalisus

Nädalavahetusel tõkestasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemise neljateistkümnel Ukraina, kolmeteistkümnel Venemaa, viiel Moldova, neljal Iisraeli, kolmel Kanada, ühel Valgevene, Serbia, Brasiilia ja Usbekistani kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kelmus

5. mail alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 45-aastaselt Haapsalu naiselt küsiti Facebooki kaudu rahalisi annetusi. Pärast rahaülekandeid suhtles naine Facebookis ja WhatsAppis inimesega, kelle väitel oli annetusteks raha küsimine pettus ja et oma annetatud raha tagasi saada, küsiti naiselt taas raha ülekandmist. Tekitatud rahaline kahju on ligemale 5000 eurot.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine

7. mail kella 22 paiku sai politsei teate, et Pärnus lõi 46-aastane mees kodus oma 45-aastast elukaaslast.

Avaliku korra raske rikkumine

7. mai hilisõhtul sai politsei teate, et Pärnus lõi mees Pikal tänaval kaupluses 33-aastast meest.

Vargused

7. mail teatati politseile, et Pärnus varastati sõiduauto salongist ja pagasiruumist mitmeid esemeid. Vargusega tekitatud kahju on hinnanguliselt 800 eurot.

6. mail teatati politseile, et Häädemeeste vallas murti sisse lehtlasse ja varastati sealt aiamööblit. Vargusega tekitatud kahju on hinnanguliselt 6000 eurot.

Raplamaa

Kehaline väärtkohtlemine

7. mail kella 17.30 paiku teatati politseile, et Raplas lõi 44-aastane joobes mees kodus oma 27-aastast sugulast. Politsei pidas 44-aastase mehe kinni.

Avaliku korra raske rikkumine

6. mail kella 18 paiku sai politsei teate, et Raplas ähvardas 47-aastane joobes mees bussipeatuses noaga oma 56-aastast sõpra. Politsei pidas 47-aastase mehe kinni.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine

7. mai hilisõhtul sai politsei teate, et Kuressaares lõi 43-aastane mees õues oma abikaasat. Politsei pidas 43-aastase mehe kinni.

 

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.

 

Allikas: PPA pressiteade

 


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.