Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
PRIA märtsikuu e-infokiri (2023-03-31 18:56:23)


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Oluline info

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg PRIA statistikamoodul pälvis parima avaandmete visualiseerija tiitli


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutas veebruaris välja konkursi tunnustamaks aasta parimaid avaandmete valdkonda panustajaid. PRIA statistikamoodul pälvis rahvahääletuse tulemusena parima avaandmete visualiseerija tiitli.

Avaandmed on kõigile kättesaadavad andmed, mis toetavad erinevate ettevõtmiste käivitamist või andmepõhiste otsuste tegemist. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
nomineeris sel aastal konkursile üheksa asutust või projekti kolmes kategoorias: parim avaandmete avalikustaja, parim avaandmete visualiseerija ja parim avaandmete taaskasutaja.

Parima avaandmete visualiseerija tiitli võitnud PRIA statistikamoodul pakub infot maaeluga seotud valdkondade kohta. Näiteks on võimalik saada teavet taluloomade arvukuse, kasvatatavate põllukultuuride ning väljamakstud toetuste osas.

Statistikamooduli puhul on tegu pidevalt areneva projektiga, mille eesmärk on toetada maal elavaid inimesi oma ettevõtmiste planeerimisel ning tutvustada PRIA tegevust ja kogutavat informatsiooni erinevatele sihtgruppidele.https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Maikuus saab taas taotleda mesilaspere toetust


1.-10. mail saab taotleda põllumajandusloomade registrisse kantud mesilasperedele mesilaspere toetustToetust antakse nende mesilasperede kohta, keda taotleja peab registri andmetel 30. aprilli 2023. aasta seisuga ning kelle pidamisest ta teavitab registrit hiljemalt 5. mail 2023.

Juhime tähelepanu, et mesilad, kus mesilaperesid peetakse, peavad olema registrisse kantud hiljemalt 30. aprillil 2023. Pärast 30. aprilli registrisse kantud mesilatele 2023. aastal toetust taotleda ei saa.https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Pindalatoetuste vastuvõtu eelinfo


Seoses uuele programmiperioodile 2023-2027 üleminekuga ja sellega seotud ulatuslike muudatustega kontrollisüsteemis, toetuste tingimustes ning nõuetes on pindala- ja loomapõhiste otsetoetuste ning maaelu arengu toetuste taotluste vastuvõtu perioodi algusaeg täpsustamisel. PRIA teeb kõik endast oleneva, et vastuvõtu saaks avada tavapäraselt 2. mail, aga sõltuvalt täienduste sisseviimise tehnilisest keerukusest ja mahust võib vastuvõtu algusaeg nihkuda hilisemale ajale maikuus.

Täpne info vooru avanemise kuupäeva kohta avaldatakse hiljemalt 17. aprillil PRIA kodulehel.https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg PRIA esindajad rääkisid Delfi taskuhäälingus pinnaseirest ja rohepöördest


PRIA juhtkonna arendusnõunik Mariell Viinalass ja juhtkonna nõunik Rando Undrus käisid külas Delfi roheportaali taskuhäälingul Rohepööre.

Taskuhäälingu Rohepööre saates "PRIA paneb satelliidid põldusid jälgima" tutvustati satelliitide abil teostatavat põldude kaugseiret ehk pinnaseiret ning arutati, kuidas toetab põllumajanduse digitaliseerimine toidujulgeolekut ja mida kujutab endast rohepööre PRIA kontekstis.

Kuula taskuhäälingut siit.

 

 

 

 

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg PRIAs jätkub loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt


2. märtsil algas PRIAs loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt. 30. märtsi seisuga on PRIAle esitatud 1682 taotlust. Toetuste taotlusi võetakse e-PRIAs vastu 17. aprillini.

Sel aastal saab esitada taotlust piimalehma kasvatamise otsetoetuse (PTK), ammlehma kasvatamise otsetoetuse (ATK) ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse (UTK) saamiseks.

30. märtsi seisuga on laekunud 520 piimalehma, 781 ammlehma ning 381 ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse taotlust. Jooksvalt on loomakasvatuse otsetoetuste taotluste esitamise statistikaga võimalik tutvuda PRIA kodulehe toetuste statistika lehekülje graafikul "Loomatoetuste taotlemine 2023. aastal". Andmed on esitatud eelmise päeva seisuga.

Loomakasvatuse otsetoetuse ühikumäärad kinnitab PRIA 1. detsembriks 2023. aastal. Määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor hiljemalt 10. detsembriks 2023. aastal ja toetus makstakse välja 10. detsembrist 2023 kuni 30. juunini 2024.

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotlusi võetakse vastu 5. aprillini


22. märtsist 5. aprillini saab e-PRIAs esitada põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.1) taotlusi.

Juhime tähelepanu, et 5. märtsil 2023 jõustus põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse määruse muudatus.

Järgnevalt toome välja peamised muutused:
- toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 800 000 eurot arengukava programmiperioodil kokku;
- määruse § 18 lg 1 nimetatud tegevuste, sh mobiilsed masinad/seadmed, piirmäär on tõstetud 200 000 euroni;
- kõik põllumajandusettevõtjad saavad taotleda toetust sellise mobiilse masina või seadme ostmiseks, mida kasutatakse keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks;
- toetust saab taotleda põllumajanduslikku tootmishoonesse või rajatisse paigaldatava või sinna juurde kuuluva seadme ostmiseks olenemata sellest, kas seade on statsionaarne või mobiilne;
- uuteks toetatavateks tegevusteks on tootmiseks vajalike sisendite hoidmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamine või seadme ostmine;
- varasemalt kaasnevate tegevustena toetatud põllumajandusloomade pidamiseks või loomakasvatushoonet ümbritseva aia ostmine/paigaldamine ning elektrisüsteemi või -paigaldise ehitamine ning nendega seotud tegevused loetakse põhitegevuste hulka;
- kõikidel toetuse saajatel on kohustus tõendada omavahendite olemasolu nelja kuu jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse saamisest;
- loomakasvatusehitiste ehitamisel ei arvestata enam loomakoha maksumuse piirmäärasid;
- täpsustatud on niisutussüsteemi/kastmissüsteemi määratlust. Muutuvad karjaaedade omandinõuded ja muudatused on ka hindamiskriteeriumites.

Täpsem info toetuse kohta on leitav PRIA kodulehelt ja meetme määrusest.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Kalanduse valdkonna erakorralist toetust elektri hinnatõusu hüvitamiseks saab taotleda 5. aprillini


29. märtsil avanes kalanduse valdkonnas erakorralise toetuse taotlusvoor, mille kaudu hüvitatakse kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022. aastal tarbitud elektri hinnavahe. Toetust saavad taotleda isikud, kelle elektri tarbimise kulu on selgelt seostatav vesiviljelustoodete tootmisega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega.

Toetuse taotlusi võetakse e-PRIAs vastu 5. aprillini. Vooru eelarve on 5 180 600 eurot. Toetuse suurus ühe taotleja kohta on kuni 200 000 eurot.

Täpsemad tingimused toetuse taotlemise ja määramise kohta leiate meetme määrusest.

 

 

 

 

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Uute maade kasutuselevõtust teavitamine


Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel on plaanis alanud aastal kasutusse võtta uusi maid ja sinna taotleda pindalapõhiseid toetusi, tuleks sellest PRIAle võimalikult varakult teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide ning säilitatavate maastikuelementide piiride muudatustest saab PRIAt kõige mugavamalt teavitada e-PRIA teenuse "Põllumassiivide muudatused" (e-PRIA → Pindalateenused → Põllumassiivide muudatused) kaudu.

Varajane uutest maadest teavitamine tagab kevadel sujuvama taotlemise!

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Põldude ja alade andmeid praegu e-PRIAs muuta ei saa


Seoses uue programmperioodi arendustöödega ei ole praegu võimalik e-PRIAs põldude ja alade andmeid muuta. Põldude haldamise teenuse avamise kuupäev selgub aprillikuu jooksul. Teavitame oma kliente teenuse avanemise täpsest ajast PRIA kodulehe ning PRIA e-infokirja kaudu.

 

 

 

 

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetust taotleb 109 ettevõtet


22. veebruarist 2. märtsini sai esitada väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlusi. Esialgsetel andmetel esitati 109 taotlust. Kokku taotletakse toetust üle 1,5 miljoni euro.

Toetus on mõeldud väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks ning sellega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot programmiperioodil.

Kõige rohkem taotlejaid on Pärnumaalt, kus esitati kokku 20 taotlust, järgnevad Tartumaa, Harjumaa ja Viljandimaa, kus kõigis neis maakondades oli 12 taotlejat.


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Kalanduse valdkonnas taotleb erakorralist toetust kütuse hinnatõusu hüvitamiseks 20 ettevõtjat


28. veebruarist 7. märtsini sai kalanduse valdkonnas taotleda erakorralist toetust kütuse hinnatõusu hüvitamiseks. Toetuse kaudu hüvitatakse kalapüügiga tegelevatele ettevõtjatele 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022. aastal tarbitud kütuse hinnavahe.

PRIAle esitati 20 taotlust kokku summas 2 100 303 eurot. Taotlusvooru eelarve on 2 180 000 eurot. Piirkondadest on esindatud Saaremaa, Hiiumaa, Raplamaa, Harjumaa, Jõgevamaa, Ida- Virumaa ja Lääne-Virumaa.

Toetuse määramise või mittemääramise otsused tehakse hiljemalt käesoleva aasta 11. maiks.

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Märtsis võeti vastu põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetuse taotlusi


22.-29. märtsil võeti vastu põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetuse taotlusi ning maksetaotlusi. Esitati 19 taotlust ja kokku taotleti toetust summas 19 852 eurot. Toidukvaliteedikavas "Biosfääri programmiala rohumaaveis ja -lammas" esitati 7 taotlust summas 11 540 eurot ning toidukvaliteedikavas "Rohumaaveise liha tootmine" 12 taotlust summas 8312 eurot. Taotlusvooru eelarve on 80 000 eurot.

Lõppenud voorus sai esitada samaaegselt nii toetustaotluse kui ka maksetaotluse. Toetustaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA hiljemalt 9. juunil 2023. Maksmise otsuse teeb PRIA sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest.

 

 

 

 

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Erimärgistatud diislikütuse müügiprotsessi muutumise mõjust numbrite keeles


1. jaanuarist 2023. aastal muutus erimärgistatud diislikütuse (EDK) müügiprotsess ning sellest lähtuvalt tuleb kütusemüüjatel käesolevast aastast enne EDK müümist kontrollida, kas ostjal on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel olemas EDK ostuõigus ning ostja esindajal volitus EDK ostmiseks.

Märtsi alguse seisuga on EDK ostuõiguste ja volituste kontrollimiseks õigus antud 38 kütuste müügiga tegelevale ettevõttele.

EDK müügistatistika näitab, et veebruaris kontrollisid kütusemüüjad ostuõigust 4496 korral. 3768 korral oli ostjal ostuõigus olemas, 728 korral ostuõigus puudus.

Maksu- ja Tolliameti (MTA) andmetel müüdi 2023. aasta veebruaris EDKd ca 1 500 000 liitrit vähem kui 2022. aasta veebruaris ning seega vähenes antud aktsiisisoodustuse maht võrreldes eelmise aasta veebruariga ca 527 000 euro võrra. MTA andmed näitavad, et EDK müük on koguseliselt vähenenud nii mehitatud tanklates, automaattanklates kui ka hulgimüügis.

Käesoleva aasta veebruaris müüdi EDKd 91 mehitatud tanklas, eelmise aasta veebruaris oli see arv 96. Hulgimüüjate arv on vähenenud ühe võrra, 2022. aasta veebruaris oli see 19, 2023. aasta veebruaris 18. Küll on vähenenud EDKd müüvate automaattanklate arv: eelmise aasta veebruaris oli selliseid tanklaid 22, selle aasta veebruaris 10.

Erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse taotluse esitamisest ja ostmiseks volituse andmisest saab täpsemalt lugeda siit.

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Märtsikuu Põllumehe Teataja kirjutas PRIA toetustest


7. märtsil ilmunud Põllumehe Teataja avaldas artiklid ettevõtete ühisest tegevusest PRIA toetuste kontekstis ja loomakasvatuse otsetoetuste vastuvõtust.

Loomakasvatuse otsetoetuste vastuvõtust kirjutab PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhtivspetsialist Sigrid Rõõmussaar ning PRIA kontrolliosakonna juhataja Janek Maasiku artikli teemaks on "Ettevõtete ühine tegutsemine kui ärimudel või ligipääsu avardamine PRIA toetustele?".

Artikleid saab lugeda siit.

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Ajakiri Võti Tulevikku teeb sissevaate PRIA töökultuuri


Karjäärimessi Võti Tulevikku 2023. aasta ajakirjas ilmus artikkel PRIAst kui tööandjast.

7. märtsil toimunud karjäärimessi Võti Tulevikku raames ilmunud ajakirjast saab teiste teemade hulgas lugeda ka PRIA töökultuurist, võimalustest ning väärtustest. Oma kogemusi ning teekonda PRIAs jagab ka IT-süsteemide arendamist juhtiv Riina Järvet.

Artiklit saab lugeda siit.

 

 

 

 

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Investeeringute teostamisega seotud tähtaegadest


Investeeringutoetuste saajatel on projektide elluviimiseks reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevused tuleb teostada maaeluministri määruses sätestatud tähtajaks. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda - palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks.


MAK meetmete investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda siit.

EMKF meetmete investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda siit.

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgLõppenud, käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgVaata lõppenud voorude tulemusi siit

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot siit


Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehel.
Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgHea teada

 

MES Nõuandeteenistuse infopäevade ajakava leiate siit.

 

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg MES nõuandeteenistuse pindala- ja loomatoetuste infopäevad toimuvad perioodil 6.-27. aprill


MES nõuandeteenistus korraldab kokku 16 infopäeva, mille eesmärgiks on selgitada põllumajandustootjatele 2023. aastal rakendatavate pindala- ja loomatoetuste saamise nõudeid, sh eelmise perioodiga võrreldes tehtud muudatusi ning taotlemist e-PRIA keskkonnas.

Kolm infopäeva toimuvad veebis ning 13 kontaktsena. Kõik infopäevad algavad kell 10.00. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Rohkem infot leiab MES nõuandeteenistuse kodulehelt.

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgUudiseid Maaeluministeeriumist


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Kalandussektor saab eelmise aasta kõrgete elektrihindade hüvituseks ligi 5 miljonit eurot
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Kruuse: Toidujulgeolek on riigi ja toidusektori südameasi
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Tegevus- ja projektitoetuse taotlemine 2023. aastaks
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Avatud talude päev kutsub talusid osalema
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Maaelu arengukava kasutamata raha suunatakse käimasolevatesse meetmetesse

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

Allikas: PRIA teade


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.