Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Politsei- ja Piirivalveameti nädalavahetuse sündmused (2023-02-14 07:11:30)

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 126 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 34 varavastast kuritegu, sh 20 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 131. Juhtimiselt kõrvaldati 57 joobetunnustega sõidukijuhti.

Üle piiri tuli Eestisse 238 Ukraina kodanikku, kellest 103 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

10. veebruaril teatati, et Lasnamäel Raadiku tänaval korteris toimus konflikt kahe omavahel tuttava naise vahel, mille käigus mõlemad said vigastada. Konflikti juures viibisid ka alaealised lapsed, kes toimetati turvaliselt sugulase juurde.

10. veebruaril teatati, et Lasnamäel Mahtra tänaval korteris toimus konflikt, milles sai kannatada 48-aastane mees. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

10. veebruaril teatati, et Lasnamäel Mahtra tänaval toimus konflikt alkoholijoobes elukaaslaste vahel. Tüli juures viibisid ka alaealised lapsed.

11. veebruaril teatati, et Lasnamäel Meeliku tänava kortermajas toimus konflikt 23-aastase naise ja tema 28-aastase abikaasa vahel. Mõlemad said kergemaid vigastusi.

11. veebruaril teatati, et Lasnamäel Mahtra tänava kortermajas toimus konflikt alkoholijoobes 38-aastase naise ja 42-aastase mehe vahel. Politseinikud pidasid mehe kinni ja naine toimetati kainenema.

11. veebruaril sai politsei teate Lasnamäele M. Härma kortermajja, kus 18-aastane naine lõi oma 41-aastast ema.

11. veebruaril teatati, et Lasnamäel Paasiku tänava kortermajas lõi 37-aastane mees oma 34-aastast elukaaslast.

11. veebruaril teatati, et Nõmmel Padu tänava majas toimus konflikt 41-ja 25-aastase mehe vahel.

Harjumaa

Omavoliline sissetung ja lahkumisnõude täitmata jätmine

10. veebruaril teatati, et kortermaja aknale koputab agressiivselt mees, kes veidi aja pärast lõi ka akna katki ja ronis selle kaudu tuppa. Politseinikud pidasid sündmuskohal kinni purjus 37-aastase mehe ja toimetasid ta kainenema.

Kehalised väärkohtlemised

10. veebruaril teatati, et Maardus ründas alkoholijoobes mees oma elukaaslast. Politseinikud toimetasid mehe kainenema.

11. veebruaril teatati, et Keila linnas lõi 63-aastane mees 68-aastast meest.

11. veebruaril sai politsei teate Kloogaranna külla, kus 49-aastane mees lõi terava esemega 57-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kinni.

11. veebruaril teatati kaklusest Kehra linnas, milles seni tuvastamata inimesed lõid 23-aastast meest ja 55-aastast naist.

12. veebruaril teatati, et Keila linnas lõi 18-aastane naine 20-aastast meest.

Piiriturvalisus

10. veebruaril viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse 1993. aastal sündinud Boliivia kodaniku suhtes, kes viibis Eestis viimase 180 päeva jooksul kokku 124 päeva, millest 34 päeva seadusliku aluseta. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni alale kolmeks kuuks.

10. veebruaril viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse 1992. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodaniku suhtes, kelle viisa tunnistati kehtetuks alates 27. jaanuaril, sest välismaalane ei olnud leidnud uut tööandjat ning tal puudus seaduslik alus edasiseks viibimiseks riigis. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul, kohaldati sissesõidukeeld Schengeni alale üheks kuuks ja määrati rahatrahv 25 trahviühikut, summas 100 eurot.

10. veebruaril määras Põhja prefektuuri ametnik kiirmenetluse otsusega ehitusettevõttele rahatrahvi 8000 eurot. Ettevõte maksis nende juures töötavatele välismaalastele välismaalaste seaduses sätestatud töötasu määrast väiksema töötasu.

11. veebruaril viidi läbi illegaalimenetluse 1991. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodaniku suhtes. Mees viibis Eestis viimase 180 päeva jooksul kokku 101 päeva, millest 11 päeva seadusliku aluseta. Samuti töötas isik Eestis ebaseaduslikult ning pani tahtlikult toime varavastase süüteo väheväärtusliku asja vastu. Koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul, kohaldati sissesõidukeeld Schengeni alale kuueks kuuks.

11. veebruaril läbi illegaalimenetluse 1984. aastal sündinud Valgevene Vabariigi kodaniku suhtes. Mees töötas Eesti Vabariigis ilma seadusliku aluseta ning väärkasutas talle Leedu poolt väljastatud viisat. 11. veebruaril juhtis ta mootorsõidukit Honda Civic omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ning esitas politseiametnikele USA pseudodokumendi (juhiluba). Isiku viisaga lubatud viibimisaeg lõpetati ennetähtaegselt ja koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ning kohaldati sissesõidukeeld Schengeni territooriumile kuueks kuuks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Vargus

12. veebruaril avastati, et Jõgeva vallas Võduvere külas on lõhutud vähemalt ühe traktori uks ning varastatud umbes 270 liitrit kütust. Täpne kahju ning juhtunu asjaolud selgitatakse kriminaalmenetluses.

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine

12. veebruaril sai politsei teate, et Peipsiääre vallas Alatskivil lõi joobes 21-aastane mees oma ema. Politsei pidas lööja kinni ning viis ta esmalt kainenema. Meedikud vaatasid kannatanu kohapeal üle, täiendavat haiglaravi naine ei vajanud.

Tööõnnetus

10. veebruaril teatati häirekeskusele, et Luunja valla ettevõttes juhtus tööõnnetus, kui 38-aastase naise juuksed tootmisliini vahele jäid. Naine sai raskelt viga ning ta viidi haiglasse. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitatakse kriminaalmenetluses.

Viljandimaa

Ähvardamine

Ööl vastu 12. veebruari laekus häirekeskusele teade, et Viljandis peatus joobes mees veokiga ööklubi ees ja ähvardas relvataolise esemega kaht tuttavat naist ning lahkus. Teatele reageerinud politseipatrullid leidsid kirjeldatud masina tanklast seismast. Selle roolis olnud 42-aastane mees politseinikega koostööd ei teinud, ta keeldus masinast väljumast ning oli politseinike suhtes agressiivne. Tema kinnipidamiseks kasutasid politseinikud taserit. Taastumisel mees arstiabi ei vajanud ning ta viidi kainenema. Tema sõidukist leitud stardipüstol võeti hoiule ning üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Võrumaa

Kehaline väärkohtlemine

11. veebruaril sai politsei teate perevägivallajuhtumist Võru linnas Vilja tänava korteris, kus joobes pereisa oli löönud oma elukaaslast. Puhkenud konfliktis said mõlemad viga ning meedikud viisid nad tervekontrolliks haiglasse. Peale esmaabi lubati naine tagasi koju, mehe pidasid politseinikud kuriteos kahtlustatavana kinni.

Piiriturvalisus

12. veebruari varahommikul märkas Saatse kordoni radarivaatleja Pihkva järvel motokoera nelja inimesega, mis liikus piirirežiimi ala suunas. Veel enne kui piirivalvurid jõudsid sekkuda sõitiski maastikusõiduk juba piirirežiimi alasse, ent mõne minuti pärast keeras otsa ringi ja liikus tagasi Eesti sisemaa suunas. Piirivalve patrulltoimkond pidas rikkujad kinni ning nad viidi menetlustoiminguteks kordonisse, kus motokoera juhile piirirežiimi eeskirja rikkumise eest 100-eurone rahatrahv määrati.

12. veebruaril kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunkti saabunud Valgevene numbrimärgiga BMW maasturit ning avastasid, et masina registreerimistunnistus oli võltsimistunnustega. Kuna juht oli nõus menetluskulude ja võimaliku karistusena mõistetava rahalise karistuse asendamise maksega riigituludesse, siis kriminaalmenetlust ei alustatud. Ta tasus riigituludesse 900-eurot, masinale kutsuti järele puksiir ning seejärel lubati isikutel oma teekonda jätkata.

Möödunud nädalavahetusel tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine vähemalt neljal Venemaa kodanikul, keda peetakse ohuks avalikule korrale ja Eesti julgeolekule. Kuivõrd meestel puudus alus riiki sisenemiseks, väljastati neile sisenemiskeelud ning nad saadeti tagasi Venemaale.

10. veebruarilkontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel Aserbaidžaani kodanikku, kes olid viibinud Schengeni viisaruumis kaks päeva seadusliku aluseta ning veetnud ühe neist Eestis. Mehele koostati lahkumisettekirjutus ning kehtestati kolmeks kuuks sissesõidukeelud Schengeni territooriumile

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

11. veebruaril sai politsei teate, et Tapa vallas lõi 35-aastane mees oma abikaasat. Politseinikud pidasid lööja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised

10. veebruaril teatati politseile, et Narvas Tallinna maanteel asuvas kaupluses lõi 23-aastane mees turvameest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

10. veebruaril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Katse tänaval asuvas kortermajas tekkis abikaasade vahel konflikt, milles sai vigastada naine. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

11. veebruaril teatati politseile, et Narvas Tallinna maanteel asuvas meelelahutusasutuses lõi 45-aastane mees oma elukaaslast. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

11.veebruaril sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Kalevi tänaval löödi 44-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

11. veebruaril teatati politseile, et Sillamäel lõi 23-aastane mees oma ema. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

12. veebruaril sai politsei teate, et Kiviõlis Keskpuiestee tänava kortermajas lõi 45-aastane mees oma elukaaslast. Politseinikud pidasid lööja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

12. veebruaril sai politsei teate, et Narvas Energia tänava kortermajas lõi 58-aastane mees omavahelise konflikti käigus 52-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus

11. veebruaril varastati Sillamäel Viru puiesteel asuvast kauplusest mänguasju. Vargusega tekitatud kahju on 700 eurot.

Vägivald võimuesindaja vastu

12. veebruaril lõi 38-aastane joobes naine Narvas ametikohustusi täitvat politseiametnikku. Naine peeti kinni.

Piiriturvalisus

Nädalavahetusel tõkestasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemise viieteistkümnel Venemaa, neljateistkümnel Ukraina, viiel Moldova ning ühel Serbia, Iisraeli ja Suurbritannia kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Hiiumaa

Omavoliline sissetung

10. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 8. veebruari hommikul siseneti Kärdlas majaomaniku teadmata majja, kust varastati 15 eurot sularaha.

Läänemaa

Kehalised väärkohtlemised

13. veebruaril kella 1.30 paiku öösel sai politsei teate, et Haapsalus lõi noormees korteris 55-aastast meest, kes sai viga.

11. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 10. veebruaril lõi seni tuvastamata isik Haapsalus korteris 22-aastast meest, kes sai viga.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine

12. veebruaril kella 13.30 teatati politseile, et Pärnus tekkis korteris meeste vahel rüselus, mille käigus löödi 51-aastast meest, kes sai viga.

Omavoliline sissetung

10. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 22. jaanuari ja 10. veebruari vahel murti Saarde vallas akna kaudu eramusse.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine

10. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 9. veebruari õhtul lõi 54-aastane joobes mees Raplas kaupluses 35-aastast meest, kes sai viga.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine

11. veebruari pärastlõunal sai politsei teate, et Saaremaal vägivallatses 47-aastane mees kodus oma õe kallal. Politsei pidas 47-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Vargus

10. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 6. veebruari jooksul varastati kahel korral Kuressaares Kihelkonna maanteel poest tooteid. Ühe vargusega tekitatud kahju on üle 230 euro ja teise varguse kahjusumma on üle 415 euro.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.


 

Allikas: PPA teade


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.