Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Politsei- ja Piirivalveameti nädalavahetuse sündmused (2022-10-18 08:31:24)

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 173 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 54 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 119. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 24 alkoholi- ja 2 narkojoobes sõidukijuhti.

Piirilt väljastati 16 sisenemiskeeldu ning tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Eestist saadeti välja 1 inimene.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

14. oktoobril teatati, et Kesklinnas Asula tänava kortermajas lõi 32-aastane mees terava esemega 35-aastast meest. Kiirabi viis kannatanu haiglasse.

14. oktoobril sai politsei teate Põhja-Tallinna Ristiku tänava korterisse, kus toimus 32-aastase mehe ja 31-aastase naise vahel konflikt.

15. oktoobril teatati, et Kesklinnas Laial tänaval lõi 26-aastane mees esemega 21-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

15. oktoobril teatati, et Kesklinnas Pärnu maanteel lõi seni tuvastamata isik 56-aastast naist.

15. oktoobril teatati, et Põhja-Tallinnas Tööstuse tänaval lõi seni tuvastamata isik 40-aastast meest.

16. oktoobril sai politsei teate Kesklinna Mere puiesteele, kus seni tuvastamata isik lõi 55-aastast meest.

16. oktoobril teatati, et Kesklinnas Kentmanni tänava korteris lõi 46-aastane mees 43- ja 78-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Vargus

15. oktoobril varastati Kesklinna Viru tänava hotellist kaks mobiiltelefoni. Kahju on 800 eurot.

Piiriturvalisus

12. oktoobril koostati 2000. aastal sündinud Armeenia Vabariigi kodanikule ettekirjutus Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul. Naine viibis alates 12.02.2022 Schengeni alal seadusliku aluseta. Talle kohaldati üheksaks kuuks sissesõidukeeld.

15. oktoobril koostati Põhja prefektuuri Tallinna Lennujaamas sisenemiskeeld 1994. aastal sündinud Gruusia kodanikule. Mees saabus 14. oktoobril lennuga Eestisse ja esitas viisa, mis oli tunnistatud kehtetuks alates 26.05.2022. Seega puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Ka ei olnud piisavad elatusvahendeid arvestades riigis viibimise kestust ja olemust. Mees paigutati kuni tagasilennu võimaluseni kinnipidamiskeskusesse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine

15. oktoobril sai politsei väljakutse Tartus Jalaka tänavale, kus alkoholijoobes mees lõi oma endist elukaaslast. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Viljandimaa

Kehaline väärkohtlemine

14. oktoobril teatati, et Mulgi vallas puhkes tüli kahe mehe vahel, mille käigus 28-aastane lõi tuttavat meest. Kiirabi andis kannatanule esmaabi kohapeal. Politsei pidas lööja kahtlustatavana kinni.

Piiriturvalisus

Ööl vastu 17. oktoobrit kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Ukraina kodanikku. Kuivõrd piirile saabunu oli viimased viis aastat elanud Venemaa Föderatsioonis, ei kvalifitseerunud ta sõjapõgenikuks ning tal puudus alus riiki sisenemiseks. Talle väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

16. oktoobril kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis Armeenia Vabariigi kodanikku, kel puudus alus Schengeni liikmesriikide territooriumile sisenemiseks. Talle väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

16. oktoobril kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel Kasahstani Vabariigi kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 15 päeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eestis. Isikule määrati rahatrahv, koostati lahkumisettekirjutus ning kohaldati 1,5 aastaks sissesõidukeeld.

16. oktoobril tõkestati Koidula piiripunktis riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudus alus riiki sisenemiseks. Mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

15. oktoobril kell 17.30 kontrolliti Koidula piiripunktis Eestist lahkumisel 1975. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes oli viibinud Schengeni riikide territooriumil 11 päeva seadusliku aluseta, nendest ühe päeva Eesti Vabariigis. Isikule koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks, määrati rahatrahv ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni territooriumile kolmeks aastaks.

15. oktoobril kell 15.35 kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel 1952. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes oli viibinud Schengeni riikide territooriumil neli päeva seadusliku aluseta, nendest ühe päeva Eesti Vabariigis. Isikule koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni territooriumile kuueks kuuks.

15.oktoobril kontrollisid Mustvee piirivalvurid Peipsi järvel kahe ja poole kilomeetri kaugusel kaldast liikunud veesõidukit ning avastasid, et selle väljumine piiriveekogule oli jäänud registreerimata. Aluse juhile määrati rikkumise eest rahatrahv 40-eurot.

14. oktoobril tõkestati riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel soov Eestit transiiidil läbida. Mehele koostati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus

Politseile teatati, et 14. oktoobril varastati Rakveres Sooserva tänaval asuvast garaažiboksist ukseluku lõhkumise teel erinevaid tööriistu. Esialgne kahju summa on 2170 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

14. oktoobril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Metsapargi tänaval asuvas korteris tekitas 40-aastane naine füüsilisi vigastusi 86-aastasele naisele. Politseinikud pidasid lööja kahtlustatavana kinni.

14. oktoobril teatati politseile, et Narvas Kevade tänaval tekitas 62-aastane naine omavahelise konflikti käigus füüsilisi vigastusi 60-aastasele naisele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

14. oktoobril teatati politseile, et Narvas A-A. Tiimanni tänaval asuvas korteris tekitas 42-aastane mees füüsilisi vigastusi 75-aastasele mehele. Politseinikud pidasid lööja kahtlustatavana kinni.

15. oktoobril teatati politseile, et Lüganuse vallas Savala külas Kaare tänaval asuvas korteris tekitas 34-aastane naine füüsilisi vigastusi 46-aastasele mehele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

15. oktoobril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Estonia puiesteel asuvas korteris tekitas 36-aastane mees füüsilisi vigastusi oma 30-aastasele naisele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

15. oktoobril teatati politseile, et Narva-Jõesuus Metsa tänaval asuvas hoones tekitati füüsilisi vigastusi 37-aastasele mehele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

16. oktoobril teatati politseile, et Narvas Jõe tänaval tekitas 26-aastane mees füüsilisi vigastusi oma 23-aastasele naisele. Politseinikud pidasid lööja kahtlustatavana kinni.

16. oktoobril teatati politseile, et Alutaguse vallas Tamme tänaval asuvas korteris tekitas 39-aastane mees füüsilisi vigastusi oma 56-aastasele elukaaslasele. Politseinikud pidasid lööja kahtlustatavana kinni.

16. oktoobril teatati politseile, et Narvas A-A. Tiimanni tänaval asuvas korteris tekitas 30-aastane mees füüsilisi vigastusi 27-aastasele mehele. Politseinikud pidasid lööja kahtlustatavana kinni.

16. oktoobril teatati politseile, et Kiviõlis A-A. Keskpuiesteel asuvas korteris tekitas 46-aastane mees füüsilisi vigastusi oma 31-aastasele abikaasale. Politseinikud pidasid lööja kahtlustatavana kinni.

15. oktoobril teatati politseile, et Narva-Jõesuus Olevi tänaval asuvas hoones tekitati füüsilisi vigastusi 51-aastasele mehele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

16. oktoobril teatati politseile, et Narva-Jõesuus L. Koidula tänaval asuvas hoones tekitas 36-aastane mees füüsilisi vigastusi 37-aastasele naisele. Politseinikud pidasid lööja kahtlustatavana kinni.

Vargused

Politseile teatati, et 14. oktoobril varastati Kiviõlis Posti tänaval sidekaablit. Esialgne kahju on 1200 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Politseile teatati, et 16. oktoobril varastati Kohtla-Järvel Olevi tänaval asuvasse korterisse on ukse luku lõhkumise teel sisse tungitud. Juhtunu täpsemad asjaolud, sealhulgas kahju summa selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus

14. oktoobril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Venemaa kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, kohaldati riiki sisenemise keeld ning koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul.

14. oktoobril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kaheksal Venemaa Föderatsiooni kodanikul, ühel Gruusia kodanikul ja ühel Moldova kodanikul ning Narva-2 piiripunktis kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul. Sagedasem tõkestamise põhjus seisnes selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks või andsid nad oma reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

15. oktoobril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine üheteistkümnel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kahel Moldova kodanikul, neljal Ukraina kodanikul. Sagedasem tõkestamise põhjus seisnes selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks või andsid nad oma reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

16. oktoobril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kaheksal Venemaa Föderatsiooni kodanikul ja kahel Ukraina kodanikul, kahel Moldova kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastame vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine

15. oktoobril sai politsei teate, et Haapsalus ähvardas 54-aastane mees kodus oma elukaaslast, 47-aastast naist.

Pärnumaa

Vargus

14. oktoobril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et ajavahemikul 11.- 14. oktoober murti Põhja-Pärnumaa vallas sisse sauna, kust varastati keris koos soojasärgi ja kiirgusplaadiga. Vargusega tekitatud kahju on hinnanguliselt 1200 eurot.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine

15. oktoobri hilisõhtul sai politsei teate, et Raplas lõi 61-aastane mees korteris 68-aastast meest.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.

Allikas: PPA teade


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.