Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Eesti põllumajandus- ja toidutootjate uudiskiri/ märts 2022 (2022-03-10 09:03:57)

Põllumajandus- ja toidutootjad saavad lähikuudel tööd pakkuda vähemalt 750 Ukraina inimesele

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koos teiste põllumajandusorganisatsioonidega kaardistas Ukrainas sõja puhkemise järel põllumeeste ja toidutootjate võimalused Ukraina inimestele majutus- ja töökohtade pakkumiseks. Hea meel on tõdeda, et ettevõtjad on üleskutsele positiivselt vastanud.

Põllumajanduskoda koos teiste põllumajandusorganisatsioonidega kogus 2. märtsini infot ettevõtete kohta, kes on valmis enda juures Ukrainast pärit inimesi majutama ja neile ka tööd pakkuma. Üleskutsele vastas 150 põllumajandus- ja toidusektori ettevõtet, kes on lähikuudel valmis tööd pakkuma rohkem kui 750 inimesele ja majutuskohti on nende ettevõtete kasutuses ca 1100. Suuremad võimalused töö pakkumiseks tekivad alates maikuust. Koostöös Maaeluministeeriumiga kogutud info korrastatakse ja edastatakse Töötukassale, kes koordineerib ukrainlaste töötamisega seotud küsimusi. Soovi korral saab
küsimustikule jätkuvalt vastata siin.

Vabariigi Valitsus kiitis eile heaks korralduse, mis annab ajutise kaitse Venemaa sõjalise agressiooni tõttu Eestisse põgenevatele Ukraina inimestele. Tänu ajutisele kaitsele saavad põgenikud alates kolmapäevast, 9. märtsist taotleda Eestis elamisluba ühe päevaga.

Ajutise kaitse alla võetakse Eestisse põgenenud Ukraina inimesed, kes elasid enne ulatusliku sõjategevuse puhkemist 24. veebruaril Ukrainas. See laieneb Ukraina kodanikele, samuti Ukraina alalise elamisloaga kodakondsuseta inimestele ja nendele kolmandate riikide kodanikele, kes ei saa eluohtlike olude tõttu oma kodumaale naasta. Kaitse laieneb ka põgeniku perele. Ukrainast sõja eest põgenenud inimene saab ajutist kaitset taotleda aastaks ja siis seda pikendada.

Ajutise kaitse saajatele laieneb ravikindlustus, see tähendab juurdepääsu tervishoiuteenustele ja ravimitele, tagatud on tervisekontroll. Inimesel on õigus töötada Eestis. Ajutise kaitse saanud inimeste puhul ei kehti välismaalaste seadusest tulenevad palgakriteeriumid ja nõuded. Lisaks kiitsid valitsuse liikmed heaks siseministri ettepanekud mitme seaduse muutmiseks, et luua suurem õigusselgus sõjapaos olevate Ukraina inimeste Eestis viibimise ja töötamise seaduslikus aluses.

Jätkuvalt on õiguslik probleem nende Ukraina inimeste puhul, kes olid Eestis enne sõja puhkemist. Poliitiline otsus ka nendele inimestele töötamise võimaluse andmiseks on olemas, kuid selleks on vaja muuta Välismaalaste seadust, mida on kavas ka lähiajal teha.

Energiakriis võib kahanevale aiandustootmisele anda uue hoobi

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab homme, 10. märtsil algusega kell 11 Viljandimaal Pollis traditsioonilise Aiandusfoorumi 2022. Konverentsil analüüsitakse Ukraina sõja mõjusid kodumaiseleaiandustootmisele, arvestades üha keerulisemaks muutuvat olukorda kütuste ja väetiste turul ning võimalikke probleeme tööjõu kättesaadavusega.

"Möödunud aastal tegi köögivilja kasvupind läbi suure vähenemise, mille tulemusel on ka Eesti isevarustatuse tase aiandustoodetega olnud selges langustrendis ja väga madal. Statistikaameti andmetel toodeti Eestis möödunud aastal elaniku kohta vaid 39 kg köögivilja ja 54 kg kartulit. Köögivilja toodang oli viimati nii väike 2004. aastal, aga kartulit pole taasiseseisvunud Eestis kunagi nii vähe toodetud. Kartuli toodang elaniku kohta on viimase paarikümne aastaga üle nelja korra vähenenud," selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul mõjutab aiandussektorit tugevalt tootmissisendite hinnatõus ja ettevõtjad on keerulises seisus. "Nii nagu kogu põllumajandust mõjutab ka aiandustootjaid kõige otsesemalt energia, diiselkütuse ja väetiste hinna kiire tõus. Katmikaladel majandavad ettevõtjad võitlevad suure energiakriisiga, mis on Venemaa poolt Ukraina vastu algatatud sõja tõttu veelgi pingemisemaks muutunud," lisas ta.

"Kuigi uuringute järgi soovivad enamus tarbijatest kodumaist toitu tarbida, siis praegune olukord tekitab ettevõtjates suurt ebakindlust ning meie tootjad ei suuda kahjumiga pikalt vastu pidada. Sõda Ukrainas ja sealsete inimeste kohutav olukord tekitab meile kõikidele suurt muret, siiski peame tähelepanelikult hindama sõja mõjul tekkivat uut majanduslikku olukorda ning rakendama kodumaise toidutootmise hoidmiseks vajalikke meetmeid. Praeguses olukorras tuleks energia- ja kütusekulude ohjamiseks tõsiselt kaaluda muuhulgas aktsiiside langetamist," ütles Sõrmus

Euroopa Komisjon teatas eile, et ELi riigiabi eeskirjad pakuvad liikmesriikidele võimalusi lühiajalise toetuse andmiseks kõrgetest  energiahindadest mõjutatud ettevõtetele. Põllumajanduskoja hinnangul tegi komisjon eile olulise ettepaneku arutada liikmesriikidega riigiabi uue ajutise kriisiraamistiku üle, mille eesmärk oleks anda abi kriisist mõjutatud ettevõtetele, eelkõige neile, kes seisavad silmitsi suurte energiakuludega.

"Tulevikule mõeldes on veelgi olulisemaks muutunud maaelupoliitika riigipoolse kaasrahastamise suurendamine, et järgmisest aastast rakendatava ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavas oleks piisavalt vahendeid kodumaise toidutootmise kindlustamiseks ja põllumajanduse rohepöörde toetamiseks. Toidujulgeoleku tagamine nõuab riigilt minimaalsest nõutust suuremat pingutust," lisas Sõrmus.

Eesti aiandustootjad on juba aastaid palganud lisaks kohalikele töötajatele ka Ukrainast pärit inimesi. "Paraku on paljud mehed läinud rindele ja hooaja lähenedes vajavad meie aiandustootjad neile ilmselt asendust. Loodetavasti leiab endale aiandusettevõtetes töö üks osa Ukrainast sõjapakku saabunud inimestest," viitas koja juht veel ühele Ukraina sõjaga seotud murekohale.

Foorumi videoülekannet saab vaadata: https://play.saundland.ee/epkk100322

 

Eesti isevarustatuse võime aiandussaadustega on oluliselt langenud

Eesti aiandustootjad suutsid möödunud aastal katta 41% Eesti värske köögivilja vajadusest, Värske puuvilja- ja marjade isevarustatuse tase oli möödunud aastal vaid 6,8%. Eesti võime ennast aiandussaadustega varustada on viimastel aastatel järjepidevalt langenud. Vähenenud on nii kasvupind kui saak.

2021. aastal tegeles aiandustootmisega Eestis 2000 majapidamist. Aiandustoodangu ja kartuli osatähtsus kogu põllumajandustoodangust moodustas möödunud aastal ligi 8 protsenti.

Köögiviljade kasvupind 2021. aastal oli Statistikaameti andmetel 1905 ha, mis on 432 ha võrra ehk 18% väiksem kui eelmisel aastal. Köögivilja kasvupinnast 95% moodustab avamaaköögivili ja 5% katmikköögivili. 2020. aastaga võrreldes on suurim kasvupinna vähenemine toimunud kapsal 33% (142 ha), porgandil 27% (126 ha), rohelisel hernel 36% (117 ha) ja muul avamaaköögiviljal 21% (112 ha). Mõnevõrra on suurenenud söögipeedi, kurgi, küüslaugu ja sibula kasvupind. Viimase viie aasta vältel on köögiviljade kasvupind vähenenud ligi poole võrra 3662 hektarilt 1905 hektarile.

Statistikaameti andmetel oli 2021. aastal puuvilja- ja marjaaedade (sh maasikad) kogupind 4705 ha, mis on aasta varasemast pisut vähem. Seejuures on ligi 8% suurenenud maasikaistandike pind ja 1,5% vähenenud viljapuu- ja marjaaedade pind. Võrreldes 2020. aastaga suurenes enim musta sõstra, kirsside ja vaarika pind, aga vähenes muu puuvilja ja marjade, õuna- ja pirniaedade ning punase ja valge sõstra pind.

Kartulit kasvatati 2021. aastal 3370 hektaril, mida on aasta varasemaga võrreldes 269 hektarit ehk üle 7% vähem. Kartuli saak oli möödunud aastal põua ja väiksema kasvupinna tõttu ligi veerandi võrra väiksem 2020. aastaga võrreldes.

Värsket puu- ja köögivilja ning kartulit imporditi 2021. aastal kokku 168,7 mln euro väärtuses kokku 165 003 tonni. 2020. aastaga võrreldes on puu- ja köögivilja ning kartuli ekspordi väärtus kasvanud 3,2% ja maht 0,7%. Kõige rohkem köögivilja imporditi möödunud aastal Hispaaniast ja Hollandist.

Värske puu- ja köögivilja ning kartuli eksport on võrreldes impordiga väga väike. Eesti päritolu värsket puu- ja köögivilja ning kartulit eksporditi 2021. aastal 4,3 mln euro väärtuses kokku 4402 tonni.

Koja konverentsid ja seminarid

10.03 - EPKK AIANDUSFOORUM 2022
15.03 - EPKK infopäev "Kuidas kaardirakendusi kasutada?"
16.03 - EPKK infopäev "Veekaitse kohustused ja vajadused"
17.03 - EPKK infopäev "Ühistutest, tootjaorganisatsioonidest ja kaitsest ebaausate kaubandustavade vastu"
22.03 - EPKK infopäev "Märgistamise nõuded värske puu- ja köögivilja turustamisel"
23.03 - EPKK infopäev "M 4.3.2 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid"
24.03 - EPKK infopäev "Põllumajandusplasti jäätmete nõuetekohane käitlemine"
28.03 - LIFE CleanEST projekti põllumajanduse seminar
29.03 - EPKK infopäev "Meede 12.2 - Natura 2000 erametsamaa toetus"
31.03 - EPKK infopäev "Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud"
06.04 - EPKK infopäev "Põllumajandus 4.0"
07.04 - EPKK PIIMAFOORUM 2022 "Rahvusvaheline kaubandus"
08.04 - EPKK ARETUSKONVERENTS 2022
12.04 - EPKK infopäev "Veekaitse kohustused ja vajadused"
19.04 - EPKK infopäev "Kvaliteedikavade ülesehitamine ja rakendamine"
21.04 - EPKK infopäev piima väikekäitlejatele
21.04 - EPKK infopäev "Ühistegevuse võimalused ja vajadused: head praktikad ja edulood"
06.05 - EPKK infopäev "Euroopa Liidu geograafiline tähis (GT), kaitstud päritolunimetus (KPN), kaitstud geograafiline tähis (KGT) ja garanteeritud traditsiooniline toode (GTT) ja riiklikud kvaliteedikavad"
26.05 - EPKK infopäev "Tooraine mõju lõpptootele piimatootmises"
28.07 - EPKK infopäev "Tooraine mõju lõpptootele piimatootmises, Saaremaa"
13.09 - EPKK infopäev "Trendid toidutootmises"
16.09 - EPKK infopäev "Kvaliteetse liha tootmine alates lihaveiste söötmisest ja aretusest"
22.09 - Infopäev ettevõtte külastusega "Kuidas haarata noori maaettevõtjaid ühistusse?"

23.09 - EPKK infopäev "Toidualase teabe esitamine"
29.09 - EPKK infopäev "Toiduraiskamise vähendamine ja toidu annetamine"
27.10 - EPKK infopäev "Ühistegevuse võimalused ja vajadused: head praktikad ja edulood"
10.11 - EPKK LIHAFOORUM 2022
11.11 - EPKK Lamba- ja kitsekasvatajate konverents

Allikas: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teade


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.