Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Politsei- ja Piirivalveameti nädalavahetuse sündmused (2021-12-14 08:10:41)


Möödunud
nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 141 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 50 varavastast kuritegu, sealhulgas 40 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 123. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 26 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuhti.

Piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja kaks inimest, tuvastati üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning üks ebaseaduslik piiriületus.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Avaliku korra raske rikkumine

11. detsembril anti teada, et Kesklinnas Vana-Viru tänava toitlustusasutuses ründasid 20- ja 21-aastane mees viit 21-28-aastast meest, tekitasid neile valu ja kehavigastusi.

Kehalised väärkohtlemised

10. detsembril teatati, et Põhja-Tallinnas Kaluri tänava korteris tõukas joobes 32-aastane mees oma elukaaslast 31-aastast naist ja põhjustas talle valu ning kehavigastusi. Konflikti juures viibis ka kaks alaealist last.

11. detsembril anti teada, et Mustamäel J. Sütiste tee korteris ründas 37-aastane mees oma elukaaslast 32-aastast naist ja põhjustas talle valu ning kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni. Konflikti mõlemad osapooled olid joobes. Konflikti juures viibis ka kolm alaealist last.

11. detsembril tuli teade, et Lasnamäel Läänemere tee korteris ründas joobes 28-aastane mees oma elukaaslast 24-aastast naist ja põhjustas talle valu ning kehavigastusi.

11. detsembril laekus teade, et Põhja-Tallinnas Sõle tänava korteris ründas 44-aastane mees 57-aastast meest ja tekitas talle valu. Politsei pidas ründaja kinni.

11. detsembril teatati, et Kesklinnas Raua tänava korteris ründas 38-aastane naine 38-aastast meest ja põhjustas talle valu ning kehavigastusi.

11. detsembril anti teada, et Kesklinnas Ravi tänava korteris ründas 24-aastane mees temale tuttavat 18-aastast naist ja põhjustas talle valu ning kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

11. detsembril tuli teade, et Põhja-Tallinnas Süsta tänava maja koridoris ründas seni tuvastamata mees ühise alkoholitarvitamise tagajärjel tekkinud konflikti käigus temale tuttavat 47-aastast meest ja põhjustas talle valu ning kehavigastusi. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse.

12. detsembril laekus teade, et Lasnamäel Pae tänava müügikohas ründasid 57- ja 56-aastane mees turvatöötajat 21-aastast meest ja tekitasid talle valu. Politsei pidas ründajad kinni.

12. detsembril teatati, et Haaberstis Järveotsa tee korteris ründas 38-aastane mees temale tuttavat 24-aastast meest ja põhjustas talle valu ning kehavigastusi. Politsei pidas ründaja kinni.

12. detsembril anti teada, et Lasnamäel Mustakivi tee korteris lõi 36-aastane mees oma abikaasat 32-aastast naist näkku ja põhjustas talle valu. Konflikti juures viibis ka kaks alaealist last.

Harjumaa

Raske tervisekahjustuse tekitamine

12. detsembril tuli teade, et Lääne-Harju vallas Ämari korteris ründas 32-aastane mees ühise alkoholitarvitamise käigus tekkinud konflikti tagajärjel noaga 33-, 35- ja 43-aastast meest ning põhjustas neile valu ja kehavigastusi. Politsei pidas ründaja kinni, kiirabi toimetas kannatanud haiglasse.

Kehaline väärkohtlemine

11. detsembril teatati, et Kehra teenindusasutuses ründas 40-aastane mees oma abikaasat 36-aastast naist ja tekitas talle valu ning kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot Riigiprokuratuuri pressinõunikult Kairi Küngaselt, kairi.kyngas@prokuratuur.ee, 5556 4511.

Piiriturvalisus

10. detsembril koostati lahkumisettekirjutus 36-aastasele Gruusia kodanikust mehele, kes oli viibinud Eestis viis päeva

seadusliku aluseta. Talle kehtestati ka üheks kuuks sissesõidukeeld.

10. detsembril koostati lahkumisettekirjutus 47-aastasele Ukraina kodanikust mehele, kes oli Tallinna kaupluses pannud toime varguse ja üritanud turvateenistuse töötajate eest põgeneda. Mehele määrati rahatrahv, talle väljastatud Schengeni Eesti viisa tunnistati kehtetuks ning talle kehtestati üheksaks kuuks sissesõidukeeld.

10. detsembril koostati lahkumisettekirjutus 52-aastasele Moldova kodanikust mehele, kes oli viibinud Schengeni

viisaruumis 45 päeva seadusliku aluseta. Mehele määrati rahatrahv ning kehtestati kaheks aastaks sissesõidukeeld.

10. detsembril koostati lahkumisettekirjutus 53-aastasele Ukraina kodanikust mehele, kes oli viibinud Eestis 41 päeva

seadusliku aluseta. Mehele kehtestati kaheks kuuks sissesõidukeeld.

12. detsembril tõkestati Tallinna lennujaamas Eestisse sisenemine Ukraina kodanikust 19-aastasel mehel, kes oli viibinud Schengeni alal 15 päeva seadusliku aluseta. Mees lahkus lennuga Kiievisse.

12. detsembril koostati Põhja prefektuuris sundtäidetav lahkumisettekirjutus Ukraina kodanikust 40-aastasele mehele, kes töötas Eestis seadusliku aluseta. Varasemalt on talle kehtestatud Schengeni alale sissesõidu keeld. Mehele määrati kolmeks aastaks sissesõidukeeld ning ta paigutati kuni väljasaatmiseni kinnipidamiskeskusesse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine

11. detsembril sai politsei väljakutse Tartus Mõisavahe tänava majutusasutusse, kus turvatöötajad olid kinni pidanud agressiivse ning klienditeenindajat rünnanud mehe. Kuriteos kahtlustatavana kinni peetud mees toimetati esmalt vanglasse kainenema.

Varguskatse

10. detsembril peeti Tartus Sõbra tänava kaupluses kinni mees, kes püüdis kauplusest väljuda kahe jopega, mille eest ta tasunud ei olnud. Joped tagastati kauplusele rikkumata kujul ning juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust.

Võrumaa

Kehaline väärkohtlemine

11. detsembril sai politsei väljakutse Võrus F. R. Kreutzwaldi tänava korterisse, kus joobes mees oli rünnanud oma elukaaslast. Politsei pidas joobes ning agressiivse mehe kinni ning viis esmalt kainenema. Naise terviseseisundi vaatasid üle meedikud. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot Lõuna Ringkonnaprokuratuuri pressinõunikult Kauri Sinkeviciuselt telefonil 56854058 või e-posti aadressil kauri.sinkevicius@prokuratuur.ee.

Piiriturvalisus

12. detsembril avastasid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis kontrollitud Valgevene numbrimärgiga sõiduautost kiirusmõõteseadet avastava või selle tööd häiriva seadme ehk antiradari, mille omamine ja kasutamine Eestis on keelatud.

12. detsembri hommikul avastas Saatse kordoni radarvaatleja Setomaa vallas Beresje küla juures Pihkva järvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse ühe isiku poolt suunaga Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi. Mees toimetati menetlustoiminguteks piirivalvekordonisse, kus talle riigipiiri seaduse rikkumise eest 100eurone rahatrahv määrati.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised

Politsei sai teate, et 12. detsembril lõi 46-aastane mees Narvas Kangelaste prospekti korteris oma abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

Politseile teatati, et 12. detsembril lõi 29-aastane mees Püssis kortermaja trepikojas 28-aastast meest. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 29-aastase mehe.

12. detsembril sai politsei teate, et Sillamäel Viru puiestee kaupluses lõi tundmatu mees 62-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politseile teatati, et 12. detsembril lõi 31-aastane mees Narvas Sepa tänava korteris oma abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

12. detsembril teatati, et Jõhvis elumajas ründas joobes 49-aastane mees oma abikaasat, tekitades talle valu ja kehavigastuse. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

11. detsembril anti teada, et Narvas Kangelaste prospekti korteris ründas 49-aastane mees oma elukaaslast, 47-aastast naist ja põhjustas talle valu ning kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

Politsei sai teate, et 11. detsembril lõi 37-aastane mees Kohtla-Järvel Koidula tänava korteris oma abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

Politseile anti teada, et 10. detsembril lõid kaks meest Narvas Kreenholmi tänava korteris neile tuttavat 72-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargus

Politsei sai teate, et 10. detsembril varastati Kohtla-Järvel Outokumpu tänava korterist kolm käekotti, kolm mobiiltelefoni ja kaks tööriistakohvrit. Vargusega tekitatud kahju on ligi 2000 eurot.

Kelmus

Politseile teatas Narvas elav 50-aastane mees, et 10. detsembril helistati talle võõralt telefoninumbrilt ja tutvustati ennast politseinikuna. Mehele teatati, et tema nimel üritatakse võtta laenu ja anti juhiseid, kuidas taolistes olukordades tegutseda. Helistaja juhendamisel paigaldas kannatanu enda arvutisse tarkvara. Seejärel helistas mehele vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas end pangatöötajana ja palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel sisestada Smart-ID paroolid, mida kannatanu ka tegi. Hiljem avastas mees, et tema pangakontolt on teostatud ülekanded. Kahju on 3600 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot Viru Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Maria Gonjakilt (maria.gonjak@prokuratuur.ee).

Piiriturvalisus

10. detsembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kolme Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

10. detsembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1961. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

11. detsembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel jalgsi piiripunkti saabunud 1978. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kes viibis Eestis seadusliku aluseta 29 päeva. Mehele tehti ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul, kohaldati sissesõidukeeld üheks aastaks. Isik suundus Venemaa Föderatsiooni.

11. detsembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kahte Ukraina kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. 1996. aastal sündinud mehel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Meestele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

12. detsembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kolme Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

12. detsembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel nelja Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

12. detsembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel nelja Usbekistani Vabariigi kodanikku, kellel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehalised väärkohtlemised
11. detsembril sai politsei teate, et Kullamaa osavallas korteris lõi ja tiris 26-aastane mees oma 54-aastast ema. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

11. detsembril teatati politseile, et Haapsalus Karja tänaval toidukoha ees lükkas 45-aastane mees 34-aastast meest, kes kukkus.

13. detsembril sai politsei teate, et Haapsalus korterelamus lõi 33-aastane naine 54-aastast meest harjaga ning mees sai viga.

Vargus
12. detsembril sai politsei teate, et Haapsalus Raudteetammi teelt varastati lukustamata elektritõukeratas. Vargusega tekitatud kahju on 400 eurot.

Pärnumaa

Vargus
10. detsembril sai politsei teate, et Pärnus Savi tänaval siseneti akna lõhkumise teel laohoonesse, kust varastati murutraktor, vaibapesumasin, kaks võsasaagi, muruniiduk, maastikusõiduk kvadrik, prügikonteinerid ja muid esemeid. Vargusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul rohkem kui 15 000 eurot.

Kelmus
13. detsembril alustati kriminaalmenetlust selles, et Pärnumaal elavalt mehelt peteti selle aasta oktoobris ja novembris välja raha. Mees tutvus sotsiaalmeedias naisega, kelle juhendamisel investeeris krüptorahasse ligi 34 000 eurot, kuid investeeritud raha ja ka investeerimisega teenitud raha mehel tänase päevani kätte saada õnnestunud ei ole.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine

12. detsembril alustati kriminaalmenetlust selles, et Rapla vallas lõi 11. detsembril seni tuvastamata isik 61-aastast meest, kes sai viga.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.

Allikas: PPA teade


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.