Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
10 nõuannet maaomanikele (Maa-ameti teave eesti ja vene keeles) (2020-02-14 08:39:47)


Saateks: Artiklist on nii eesti- kui ka venekeelne versioon, sest infosüsteemid on eestikeelsed, teemas on palju termineid jne, see materjal aitaks veidigi orienteeruda.

Allpoololev teave on vajalik, sest on palju juhtumeid, kus maaomanikud ei ole teadlikud, mida täpselt nad peaksid tegema, et ennetada piirivaidlusi ja mis neid saaks kaitsta - selleks peab ta teadma oma maa piire väga täpselt (ja see teadmine peab kokku langema naabrite teadmisega), piir peab olema märgitud ja oluline on ka see, et ise märkimine ei oma õiguslikku jõudu (kui just ise ei ole litsentseeritud maamõõtja). Pluss veel mõned artiklis toodud nõuanded.

10 nõuannet, kuidas vältida piiritüli

Mart Ojamäe, Maa-amet

Peale veerand sajandit aktiivset maareformi võib öelda, et kogu maa on saanud endale omaniku. Selle ajaga on kasvanud üles uus põlvkond maaomanikke ja maa on läinud vanematelt laste kätte. Üha enam väärtustame meile kuuluvaid kinnistuid ning õppinud olema oma maa peremehed. Maa-amet on olnud esimeste kinnistute sünnist alates maareformi keskmes ning puutume kokku maaomanike muredega. Maa-amet soovib 30. tegevusaasta puhul taas meelde tuletada mõned lihtsad soovitused ja nõuanded, mida maaomanik ise saab ära teha, et hoida oma maa-asjad korras ning vältida kulukat ja närvesöövat piiritüli.

  1. Mõtle läbi, kas tead täpselt oma maa piire. Sulle kuuluv maatükk asub looduses, selle piir on tähistatud piirimärkidega ning piirneb loodusobjektidega (kiviaed, oja, tee vms). Võta aeg ja mõtle läbi, kas tead täpselt oma maa piiri ja kas igas nurgas on säilinud piirimärk. Kui sinu maatükiga piirneb riigi- või vallatee, kas tead kui kaugel tee teljest on sinu maatüki piir.


  1. Järgnevalt mõtle, millistest allikatest sinu teadmine piiri kohta pärineb. Kui olid koos maamõõtjaga (ametlikumas keelepruugis maakorraldustööde tegevuslitsentsi omav isik) looduses piiride kättenäitamise ja piirimärkide paigaldamise juures, võid piiri asukoha õigsuses olla kindel. Kui sinu teadmised aga pärinevad maatüki eelmiselt omanikult, võib info olla ebatäpne.


  1. Otsi järgnevalt üles materjalid, mis sul oma maatüki kohta on, isegi kui oled kindel, et tead oma maa piiri täpselt. Aastakümneid vanad materjalid piiride tuvastamise juures sind ei aita. Sind aitavad maamõõtja või kohaliku omavalitsuse koostatud piiriprotokoll ning selle juurde koostatud skeem. Loe tähelepanelikult piiriprotokollis olevat piirikirjeldust ja võrdle seda oma teadmistega looduses oleva piiri kohta. Kuni 1.07.2018 kehtima hakanud seadusemuudatusteni koostas maamõõtja lisaks piiriprotokollile katastriüksuse plaani. Täna maamõõtja plaani enam ei koosta ning skeem sinu katastriüksuse kuju ja piirimärkide paiknemise kohta on piiriprotokolliga ühes dokumendis.


  1. Kontrolli oma piiri asukohta Maa-ameti geoportaalis ja erisuste ilmnemisel anna sellest Maa-ametile teada. Geoportaalis geoportaal.maaamet.ee sisesta aadressiotsingusse enda maatüki aadress või katastritunnus ja vajuta nupule „asukoht kaardil“.

Kui lisad vasakpoolses menüüs linnukese kastikese „katastrikaart“ ees, avaneb sulle kaardikiht, mis kannab endas kõige ajakohasemat seisu katastris registreeritud maatükkide st. katastriüksuste kohta.

Kui märkad kaardipildil erisusi sulle teadaolevast piirist looduses või sinu maatüki piiriprotokollis kirjeldatud piirist, anna sellest teada Maa-ametile (kataster@maaamet.ee, 675 0810).


  1. Käi aeg-ajalt looduses piiritähiseid vaatamas. Võta kaasa oma pere ja tee korra aastas jalutuskäik oma maatüki ringpiiril. Kontrolli, et piirimärgid oleks alles. Võimalusel korrasta neid. Tihti on põllu või tee servas olevad piirimärgid kõveraks paindunud. Kui saad selle sirgeks nii, et selle asukoht ei muutu, siis tee seda. Sinu kõige atraktiivsemad piiritähised on risti või auguga piirikivid. Puhasta need samblast ja prahist, et neid oleks võimalik eristada tavalistest kividest. Hea, kui su metsas olevatel piirimärkidel oleks ümber kupits (väike mullast kuhjatist ümber piirimärgi, et piirimärk oleks kergemalt eristuv ümbritsevast loodusest).

Ära unusta õues olles Maa-ameti geoportaali ka oma telefonis avada. Geoportaali uus versioon on telefonisõbralik ning sul on võimalus kasutada katastrikaardil ka navigeerimise funktsiooni. Kui sinu maatüki piiride asukoht kaardil on täpne ja sinu pea kohal ei ole tihe mets, siis leiad selle abil hõlpsasti piirimärkide ligikaudse asukoha.

  1. Enda paigaldatud piiritähis ei oma kaalu. Kui piiritähis on looduses hävinud või selle korrastamine ei ole võimalik, siis ei saa sa kuuri alt tuua raudtoru ja seda uueks piiritähiseks paigaldada. Piirimärgi taastamine on spetsialisti töö ja selle saab läbi viia maakorraldaja kutset ja maakorraldustööde tegevuslitsentsi omav isik. Miks? 1) Piiritähisel on oma kindel vorm ja etteantud suurused, mis on kirjeldatud katastriüksuse moodustamise korras. 2) Piiritähisel on täpsusnõuded, mida sa oma vahenditega kunagi ei saavuta. 3) Tavaliselt on piiritähis sinu piirinaabriga ühine ning tegutsedes ilma naabrit kaasamata, lood sa eeldused segaduseks ja lõpuks piiritüli tekkeks. 4) Ainult vastava eriala spetsialist saab anda oma tööle garantii.

  2. Ole kättesaadav ja osale piiride kättenäitamisel. Kuigi maareform on sisuliselt lõppenud, toimuvad ka edaspidi maakorraldustoimingud. Maatükke liidetakse, jagatakse mitmeks ning muudetakse omavahelisi piire. On tõenäoline, et mõni selline toiming on kavas ka sinu naabruses oleva maatüki omanikul. Ükskõik kui väike on naaberüksuse maakorraldustoiming, kui see puudutab teie ühiseid piirimärke, siis pead olema ka sina looduses piiride kättenäitamisele kaasatud. Sinu kättesaadavust hõlbustab, kui sinu elukoht rahvastikuregistris on õige. Kui sind kutsutakse piiride kättenäitamise juurde, võta see aeg ja mine kohale. Kui seda kuidagi teha ei saa, võta maakorralduse läbiviijaga ühendust ja püüdke leida ühine võimalus loodusesse minna. Kui ka see pole võimalik, palu kohale minna oma sõbral või sugulasel, keda usaldad.


  1. Kui sinu teadmata on piiriga seonduvas midagi muutunud, võta ühendust naabri, maamõõtja või Maa-ametiga. Kui Sinu maatüki piirile tekib uusi piirimärke või mõni vana piiritähis kaob ja asendub uuega ning sind pole sellest teavitatud, on põhjust naabriga ühendust võtta. Kui naaber ei soovi sinuga rääkida, pöördu julgelt Maa-ameti poole. Kui sulle tundub, et piiritähis on looduses oma asukohta muutnud, siis on sul kindlasti põhjust maamõõtja (ehk maakorraldaja kutset ja litsentsi omava isiku) poole pöörduda.

  2. Võta piisavalt aega, et tutvuda ostetava maatüki piiride ja piiri tähistusega looduses. Iga kadunud piirimärk või selgusetu piirilõik on sulle kindlasti tulevane rahaline väljaminek. Halvemal juhul kaasneb sellega piiritüli naabriga, mille kahjusid on raske prognoosida.

  3. Ära karda spetsialistidelt nõu küsida. Täna omavad paljud maamõõtjad suurt kogemuste pagasit ja on oma ala hinnatud spetsialistid. Maakorraldaja kutseeksamil hinnatakse lisaks geodeesiaalastele teadmistele paljuski ka orienteerumist seadusandluses ja võimet lahendada keerulisi maakorralduslikke olukordi. Litsentsi omavate maamõõtjate kontaktid leiad siit: geoportaal.maaamet.ee/maamootjad

 

10 советов, как избежать споров по границам земельного участка

Март Оямяэ

Земельный департамент

Самые аттрактивные обозначения границы это специальные пограничные камни с крестом или отверстием. Собственникам необходимо их ото мха или загрязнения очистить, что бы можно было бы их отличить от обычных камней

После четверти века активного проведения земельной реформы можно сказать, что вся земля получила себе владельца. За это время выросло новое поколение собственников, земля передавалась от родителей детям. Мы всё больше ценим нам принадлежавшую собственность и учимся быть хозяевами своей земли. Земельный департамент был в центре земельной реформы с момента образования первых недвижимых имуществ и каждый день сталкивается с проблемами собственников земли. Земельный департамент в честь 30-летнего существования желает опять напомнить несколько простых советов, как вести свои дела по земле и избежать дорогостоящих и нервных споров по границам земельных участков.

1. Подумай, насколько точно ты знаешь границы своей земельной собственности. Принадлежащий тебе участок находится на местности и его границы обозначены межевыми знаками (пограничными знаками), а так же участок граничит с объектами на местности (каменный забор, ручей, дорога итд). Продумай, знаешь ли ты точно границы своего земельного участка и на каждом ли углу участка сохранился ли межевой знак. Если твой участок граничит с государственной или муниципальной дорогой, знаешь ли ты, на каком расстоянии от дороги находится граница участка.

2. Выясни, на какие источники опирается твоё знание границ. Если ты присутствовал на местности с землемером (на официальном языке владелец лицензии на землеустроительные работы) при показе границ и установлений межевых знаков, то можешь быть уверен в правильности. Если же твоё знание опирается на знания бывшего собственника, то информация может быть не точна.

3. Разыщи на свой участок документы, которые у тебя имеются, даже если уверен, что знаешь свои границы точно. Старые документы десятилетней давности тебе не помогут. В помощь протокол о границах и к нему прилагающая схема, составленные землемером или представителем местного самоуправления. Прочитай внимательно в протоколе описание границы и сравни с границей на местности. До 1.июля 2018 года землемер составлял в дополнение к протоколу о границах и кадастровый план. Сейчас землемер кадастровый план не составляет, конфигурация твоего участка и расположение межевых знаков отображено на схеме в одном документе с протоколом о границах.

4. Проверь месторасположение своих границ на геопортале Земельного департамента и при возникновении различий обратись в Земельный департамент. На страничке геопортала https://geoportaal.maaamet.ee/ забей в поиск адрес своего земельного участка или кадастровый признак и нажми "asukoht kaardil" .

Если в левом меню добавишь в ячейку "Katastrikaart" галочку, то откроется слой карты, который даст самую свежую информацию о участках зарегистрированных в кадастре, то есть кадастровых единиц.

Если заметишь на карте различия с тебе известной границей на местности или различие в описании границы в протоколе, то обратись в Земельный департамент.


5. Время от времени выходи на местность и проверяй межевые знаки. Возьми с собой семью и раз в год прогуляйтесь в вдоль границы своего участка. Проверь, сохранились ли межевые знаки. По возможности приведи их в порядок. Часто на краю поля или у дороги межевые знаки могут быть погнутыми. Если можешь их выпрямить, и их месторасположение не изменится, то сделай это. Самые аттрактивные межевые знаки, это пограничный камень с крестом или с отверстием. Очисть их ото мха или мусора, что бы их можно было бы отличить от других камней. Хорошо, если в твоём лесу у существующих межевых знаков имеется обкопка (небольшая куча земли вокруг знака, что бы было бы его легче отличить в округе на местности).

Будучи на улице, не забудь в телефоне открыть геопортал Земельного департамента. Новая версия геопортала работает в телефоне и у тебя есть возможность использовать на кадастровой карте навигационную функцию. Если границы твоего участка отображены на кадастровой карте точно и у тебя над головой нет густых деревьев, то найдёшь с лёгкостью приблизительное расположение межевого знака.


6. Собственноручно установленный межевой знак не имеет силу. Если межевой знак уничтожен или его не возможно привести в порядок, то ты не можешь из своего сарая взять и принести металлическую трубку, что бы установить её в качестве нового межевого знака. Восстановление межевого знака - это работа специалиста и это может делать только человек имеющий профессию землеустроителя и лицензию на землеустроительные работы. Почему? 1) Потому что у межевых знаков определённая форма и размеры, которые описаны в порядке о образовании кадастровой единицы. 2) У межевого знака высокие требования к точности, которую ты своими подручными средствами никогда не достигнешь. 3) Обычно межевой знак с соседом общий, и если действуешь без привлечения соседа, то можешь создать прецедент для неразберихи и в конце может возникнуть ссора по поводу общей границы. 4) Только соответствующий специалист может дать гарантию своей работе.


7. Будь доступный и участвуй в процедуре показа границ. Хотя земельная реформа по своей сути уже закончилась, происходят действия по землеустроительству и в дальнейшем. Участки складывают, их делят на несколько и меняют между собой границами. Вероятно, что какое-нибудь действие в планах у твоего соседа со своей землёй. Если происходит действие по землеустроительству по соседству с твоим участком, при котором имеются общие межевые знаки, то у землемера есть обязательство и тебя пригласить на процедуру показа границ на местности. С тобой легче связаться, если данные в Регистре населения правильные. Если тебя приглашают на процедуру показа границ на местности, то иди на место. Если в указанное время не можешь, то свяжись с землеустроителем, и попробуйте найти новое обоих устраивающее время. Если же и так не можешь, то попроси родственника или друга, кому доверяешь.


8. Если без твоего ведома твои границы изменили, то обратись к соседу, землемеру или в Земельный департамент. Если на границе твоего участка появился новый или же исчез старый межевой знак, или старый заменён на новый, и тебя об этом не известили, то обратись к соседу. Если же сосед не желает с тобой разговаривать, то обратись смело в Земельный департамент. Если тебе кажется, что место межевого знака изменено на местности, то следует обратится к землемеру (лицо, которое имеет профессию землеустроителя и лицензию на землеустроительные работы).


9. Найди время, чтобы ознакомиться с границами и межевыми знаками, покупаемого участка на местности. Каждый исчезнувший межевой знак или непонятный отрезок границы - это определённые затраты в будущем. В противном случае может перерасти в ссору с соседом, убытки которой трудно прогнозировать.


10. Не бойся обратиться за советом к специалисту. У многих землемеров большой опыт и они в своём деле почётные специалисты. На экзамене по землеустроительству помимo геодезических знаний, оцениваются так же, как знание законодательства, так и способность решать сложные задачи по землеустройству. Владельцев лицензий на землеустроительные работы найдёшь здесь: geoportaal.maaamet.ee/maamootjadAllikas: Maa-ameti teade

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.