Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Politsei- ja Piirivalveameti nädalavahetuse sündmused (2019-05-14 08:47:17)


Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 121 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine
ja 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust. Registreeriti 14 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja vigastada sai 18 inimest. Tabati 109 alkoholijoobes ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 569 väärtegu.

Piirilt väljastati 23 sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja kaheksa inimest. Tuvastati kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ja kuus salakaubavedamise juhtumit.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

10. mail teatati, et Lasnamäel Raadiku tänaval asuvas korteris lõi alkoholijoobes 33-aastane mees oma 30-aastast abikaasat.

10. mail teatati, et alkoholijoobes 56-aastane mees ründas Nõmme linnaosas 59-aastast naist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

11. mail teatati, et 31-aastane mees lõi Lasnamäel Mahtra tänaval asuva meelelahutusasutuse ees 33-aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid 31-aastase mehe kinni.

11. mail teatati, et 36-aastane mees ründas Põhja-Tallinnas Tuulemaa tänaval asuvas korteris oma ema, 61-aastast naist ja tekitas talle valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

11. mail teatati, et 52-aastane mees lõi Põhja-Tallinnas Erika tänaval asuvas korteris oma endist elukaaslast, 42-aastast naist ja tekitas talle valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

11. mail teatati, et Põhja-Tallinnas Erika tänaval asuvas korteris toimus konflikt 29-aastase naise ja 42-aastase naise vahel, kes said mõlemad kehavigastusi.

12. mai öösel teatasid naabrid politseid Tallinnas Õismäe teel toimunud võimalikust peretülist. Patrulli kohale jõudes selgus, et 60-aastane mees kägistas 59-aastast naist.

12. mai öösel teatati politseid vägivallajuhtumist kahe USA kodaniku vahel, kus umbes 35-aastane meesterahvas lõi oma alluvat, 28-aastast USA kodanikust naist mitu korda näkku ning kägistas teda.

12. mai öösel teatati Tallinnas tänavakaklusest, kus 30-aastane mees ründas 29-aastast meest selja tagant. Esialgne rünnatav hoidis ründajat kinni, mistõttu 30-aastane mees tundis valu. Politsei saabudes põgenes 30-aastane mees, ent ta saadi kätte ning peeti kinni.

12. mail teatati Tallinnas Meeliku tänaval toimunud peretülist, mille käigus 55-aastane mees peksis 55-aastast naist korduvalt. Mees lahkus sündmuskohalt.

Relvaga ähvardamine

12. mail teatas 43-aastane naine politseid 66-aastasest naabrist, kes vastasmaja rõdult tema akende suunas relvataolise esemega sihib ning sõimab. Ähvardaja toimetati jaoskonda.

Vargus

12. mai öösel teatati politseid Tallinna meelelahutusasutuses taskust teadmata asjaoludel kadunud rahakotist. Kahju kannatanul 1020 eurot.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised

10. mail teatati, et Maardu linnas tekkis konflikt kahe naabri vahel, mille käigus 58-aastane naine ründas 63-aastast naist.

Ööl vastu 11. maid teatati, et 33-aastane mees lõi Anija vallas Paasiku külas asuvas majas oma abikaasat, 32-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi. Konflikti ajal viibisid majas alaealised lapsed. Politseinikud pidasid mehe kinni.

11. mail teatati, et 33-aastane mees lõi Rummu alevikus 52-aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi.

12. mail teatati Maardu linnas toimunud peretülist, mille käigus peksis 33-aastane mees 35-aastast naist. Patrull pidas mehe kinni ning viis jaoskonda.

Juhtumid piiril

12. mail saabusid Tallinna lennujaama Kiievist neli Ukraina kodanikku: 1991. aastal sündinud mees, 1990. aastal sündinud mees, 1966. aastal sündinud mees ja 1982. aastal sündinud naine ning Nigeeria Liitvabariigi kodanik: 1982. aastal sündinud mees. Kõigil neil puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Piiril koostati sisenemiskeelud ja Nigeeria Liitvabariigi kodanikule väljastatud viisa tunnistati kehtetuks. Kuni tagasilennuni viibivad nad Tallinna lennujaama non-Schengeni alal.

12. mail saabusid Tallinna lennujaama Istanbulist kaks Nepali Demokraatliku Liitvabariigi kodanikku: 1996. aastal sündinud mees ja 1974. aastal sündinud mees. Neil puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Piiril koostati sisenemiskeelud ja nende viisad tunnistati kehtetuks. Kuni tagasilennuni viibivad nad Tallinna lennujaama non-Schengeni alal.

11. mail kontrollis Põhja prefektuuri Tallinna kordoni patrull Tallinna Vanasadamas 1987. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanikku. Turvakontrolli käigus avastati mehe asjade hulgast ese, mis meenutas teleskoopnuia. Tsiviilkäibes keelatud ese võeti hoiule. Mehele koostati vallasasja hoiulevõtmise protokoll.

11. mail kontrollis Põhja prefektuuri Tallinna kordoni patrull Stockholmist reisilaevaga Tallinna Vanasadamasse saabunud sõidukeid. Kontrollimise käigus peatati Läti Vabariigi registreerimismärgiga sõiduauto Audi A6, mida juhtis 1989. aastal sündinud Läti Vabariigi kodanik. Mees esitas patrullile võltsingute tunnusega Ukraina juhiloa, mille dokumendiekspert tunnistas täielikult võltsituks. Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik kriminaalmenetlust ei alustanud, kuna mees oli nõus menetluskulude ja rahalise karistusega summas 300 eurot.

11. mail saabusid Tallinna lennujaama Moskvast kaks Venemaa Föderatsiooni kodanikku: 1960. aastal sündinud mees ja 1960. aastal sündinud mees. Meestel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Neile koostati sisenemiskeelud ja sama päeva õhtul lahkusid nad tagasi Moskvasse.

10. mail saabus Tallinna lennujaama Kopenhaagenist Taani politsei eskordi saatel 1995. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanik. Mees saadeti Taani Kuningriigist välja, kuna ületas lubatud viibimisaega. Tema andmeid kontrolliti ning seejärel lubati tal teekonda jätkata.

10. mail saabusid Tallinna lennujaama Kiievist neli Ukraina kodanikku: 1971. aastal sündinud mees, 1966. aastal sündinud naine, 1973. aastal sündinud mees ja 1986. aastal sündinud naine. Kõigil neil puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning piisavad elatusvahendid. Neile koostati piiril sisenemiskeelud ning kuni tagasilennuni viibisid isikud Tallinna lennujaama Non-Schengeni alal.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine

12. mai hommikul teatati politseile, et Mustvee vallas Lohusuu alevikus oli öö jooksul löödud joobes 45-aastast meest. Meedikud viisid kannatanu esmaabiks haiglasse. Juhtunu üksikasju ja lööjat selgitab politsei kriminaaluurimises.

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine

12. mai õhtul kella 17 ajal lõi joobes 50-aastane mees Tartus Kalda tee korteris 40-aastast elukaaslast. Politsei pidas agressiivse mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning viis ta esmalt kainenema.

Vargused

10. mail varastati Tartus Vanemuise tänava eramu õuelt robotniiduk. Vargusega tekitatud kahju on 4400 eurot.

Politseile laekus teade, et 4. mail varastati Tartus Soola tänava maja juures Samsungi mobiiltelefon. Vargusega tekitatud kahju on 650 eurot.

Valgamaa

Omavoliline sissetung

Ööl vastu 10. maid varastati Valgas Kesk tänava lukustamata korterist Huawei tahvelarvuti koos laadijaga. Kahju on 200 eurot.

Juhtumid piiril

9. mai õhtupoolikul viisid Lõuna prefektuuri piiriametnikud koostöös tolliametnikega Võru- ja Põlvamaal läbi kontrollreidi ennetamaks, avastamaks ning tõkestamaks Eesti ja Vene riigipiiri ebaseadusliku ületuse teel salakauba toimetamist riiki. Samuti teostati reidi ajal kontrolli dokumendi kaasas kandmise kohustuse täitmise, võltsitud dokumentide ja teisele isikule kuuluvate dokumentide kasutamise üle ning teostati liiklusjärelvalvet, et tuvastada alkoholijoobes juhte, tagada liiklusohutust ja avalikku korda. Kokku kontrolliti 122 sõidukit ja 167 isikut ning tuvastati üks liiklusseaduse rikkumine.

10. mail pidasid Kagu jaoskonna patrullpolitseinikud Valga linnas kinni kaks Läti Vabariigis elavat määratlemata kodakondsusega isikut, kellele on kehtestatud sissesõidukeeld Eesti Vabariiki. Patrullpolitseinikud toimetasid 38-aastase mehe ja 35-aastase naise Eesti-Läti piirile ning nad saadeti riigist välja.

10. mail kontrollisid piiriametnikud Tartu linna ehitusobjekti selgitamaks, kas töötajatel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ja töötamiseks. Kontrolliti nelja juriidilist ja 14 füüsilist isikut ning avastati kaheksa Ukraina kodanikku, kelle lühiajaline töötamine ei olnud nõuetekohaselt PPA-s registreeritud. Neile määrati väärteomenetluses rahatrahvid.

10. mail kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunkti saabunud Volkswageni väikebussi ja selles sõitnud isikuid. Kontrollimisel avastasid piirivalvurid, et bussis kaasa sõitnud 5-aastase lapse viisa oli kehtetu. Kuivõrd lapsel puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks, pöördus kogu pere tagasi Venemaale.

11. mail avastasid Luhamaa piiripunkti tolliametnikud Eestisse saabunud Hyundai sõiduautost 14 820 Valgevene Vabariigi maksumärkidega sigaretti. Sõidukit juhtis 24-aastane Eesti kodanik, kellega tolliametnikud edasi tegelesid.

12. mai varahommikul tõkestati Luhamaa maanteepiiripunktis Eestisse sisenemine 48-aastasel Moldova Vabariigi kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid isikul asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isik saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Surma põhjustamine ettevaatamatusest

10. mail leiti Kohtla-Järve Sompa linnaosas Ülase tänaval 70-aastase naise surnukeha. Esialgsetel andmetel naine kukkus. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Ähvardamised

10. mail teatati, et Voka alevikus Tiigi tänaval korterelamus ähvardas 30-aastast meest vägivallaga tema naaber.

12. mail teatati, et Kohtla-Järvel Sompa linnaosas ähvardati 31-aastast naist füüsilise vägivallaga.

Kehalised väärkohtlemised

10. mail teatati, et Alutaguse vallas Kurtna külas löödi 37-aastast meest.

10. mail teatati, et Narvas Tallinna maanteel korteris lõi 32-aastane naine korduvalt oma 34-aastast abikaasat. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

10. mail teatati, et Narvas Pähklimäe tänaval tungiti kallale 37-aastasele naisele.

10. mail teatati, et Narvas Sõpruse tänaval lõi 30-aastane mees korduvalt 63-aastast meest. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

11. mail teatati, et Narvas Tallinna maanteel korterelamus lõi 26-aastast meest tema naaber.

11. mail teatati, et Mäetaguse alevikus tungis 33-aastane mees kallale oma 32-aastasele abikaasale.

12. mail teatati politseile peretülist Kohtla-Järve Oru linnaosas, mille käigus tungis 46-aastane mees kallale oma 44-aastasele elukaaslasele. Naine lõi meest terariistaga. Kiirabi osutas mehele esmaabi. Politseinikud pidasid mõlemad kahtlustatavad kinni.

Vargused

10. mail teatati, et Alutaguse vallas Kuru külas tungiti sisse suvilasse ning varastati droon, mobiiltelefon iPhone X, käekell, televiisor, ruuter, blender ja kõlar. Kahju kokku on 4030 eurot.

Lähenemiskeelu rikkumine ja ähvardamine

11. mail teatati, et Kohtla-Järvel Olevi tänaval rikkus 22-aastane mees talle kohtu poolt määratud lähenemiskeeldu ning ähvardas oma endist elukaaslast, 23-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

Juhtumid piiril

10. mail avastas Narva kordoni seirevaatleja, et Venemaal registreeritud kummipaat ületas Narva jõel ajutist kontrolljoont Vene Föderatsioonist Eestisse ja tagasi.

10. mail avastas Vasknarva kordoni seirevaatleja, et Venemaal registreeritud paat, mille pardal oli kolm inimest, ületas Narva jõel ajutise kontrolljoone Vene Föderatsioonist Eestisse ja tagasi.

11. mail saabusid Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1975. aastal ja 1987. aastal sündinud Ukraina kodanikud, kellel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeelud ning mehed saadeti tagasi Venemaale.

12. mail saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1954. aastal sündinud Aserbaid˛aani kodanik, kes juhtis Aserbaid˛aani Vabariigis registreeritud haagisega veoautot. Dokumendikontrollis avastati, et mees esitas kontrolliks võltsitud mootorsõiduki kindlustuse. Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik koostas kriminaalmenetluses kahtlustatavana kinnipidamise asendamise akti. Mees oli nõus menetluskulude ja võimaliku karistusena mõistetava rahalise karistuse asendamisega maksega riigituludesse. Pärast menetlustoiminguid lubati mehel lahkuda Venemaale.

12. mail saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1991. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kes juhtis Venemaal registreeritud kaubikut Volkswagen. Tollikontrollis avastati sõidukist peidetuna 1 008 000 Valgevene Vabariigi maksumärkidega sigareti. Sigaretid peeti kinni, menetlust viib läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakond.

12. mail saabus Narva-1 piiripunkti riigist väljuvale suunale 1983. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kes juhtis Venemaal registreeritud sõiduautot Dodge. Piirivalvurid tuvastasid, et sõiduki VIN-kood oli maha lihvitud ning tehasetähis asendatud.. Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik koostas kriminaalmenetluses kahtlustatavana kinnipidamise asendamise akti. Mees oli nõus menetluskulude ja võimaliku karistusena mõistetava rahalise karistuse asendamisega maksega riigituludesse. Sõiduk võeti hoiule. Pärast menetlustoiminguid lahkus mees jalgsi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Vargus

11. mail sai politsei teate, et Haapsalus Kastani tänaval varastati kortermaja trepikojast lukustatud jalgratas. Vargusega tekitati kahju ligi 330 eurot.

Kehaline väärkohtlemine

12. mail sai politsei teate, et Haapsalus tõukas 46-aastane mees oma 49-aastast elukaaslast, kes sai viga.

Pärnumaa

Kehalised väärkohtlemised

10. mail sai politsei teate, et Pärnus lõid 18- ja 25-aastased mehed 25-aastast meest, kes sai viga.

12. mail sai politsei teate, et Pärnus tungis 62-aastane mees kallale oma 60-aastasele eksabikaasale, põhjustades talle tervisekahjustusi.

12. mail sai politsei teate, et Pärnus Kalevi puiesteel lõi 45-aastane mees 53-aastast meest, kes sai viga.

Raplamaa

Kehalised väärkohtlemised

10. mail sai politsei teate, et Rapla vallas lõi 69-aastane mees 73-aastast meest.

12. mail alustati kriminaalmenetlus selles, et Rapla vallas lõi 72-aastane mees oma 70-aastast elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas 72-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Vargus

12. mail sai politsei teate, et Rapla vallas varastati talust muuhulgas pakikäru, kahed oksatangid, magamiskott ja isetäituv madrats. Vargusega tekitati kahju ligi 500 eurot.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine

11. mail sai politsei teate, et Saaremaa vallas tungis 54-aastane mees kallale oma 46-aastasele eksabikaasale, kes sai viga.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.

Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti teade

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.