Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Politsei- ja Piirivalveameti nädalavahetuse sündmused (2018-06-19 08:07:23)


Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 160 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kuus avaliku korra rasket rikkumist ja 58 varavastast kuritegu, sealhulgas 45 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 20 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 23 inimest. Tabati 75 alkoholijoobes ja viis narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 441 väärtegu.

Piirilt väljastati 15 sisenemiskeeldu, registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist. Eestist saadeti välja üks isik.

Möödunud nädala jooksul registreeriti 11 euro võltsimisega seotud kuritegu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

15. juunil teatati, et Kesklinnas Vana-Posti tänaval lõi tundmatu meesterahvas 19-aastast meest.

15. juunil teatati, et Põhja-Tallinnas Vihuri tänaval asuvas korteris lõi 36-aastane naine oma elukaaslast, 36-aastast meest.

16. juunil teatati, et Kesklinnas A. Weizenbergi tänaval asuvas restoranis lõi tuttav meesterahvas 35-aastast naist.

16. juunil teatati, et Põhja-Tallinnas Sitsi tänaval asuvas korteris lõi 37-aastane naine oma elukaaslast, 31-aastast meest. Politseinikud pidasid naise kinni.

16. juunil teatati, et Põhja-Tallinnas Sõle tänaval asuvas korteris lõi 41-aastane mees oma elukaaslast, 53-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

17. juunil teatati, et kesklinnas Suur-Karja tänaval lõi 23-aastane mees 30-aastast meest. Politseinikud pidasid 23-aastase mehe kinni.

17. juunil teatati, et Lasnamäel Vikerlase tänaval asuvas korteris lõi 35-aastane mees oma eksabikaasat, 31-aastast naist.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised

16. juunil teatati, et Maardus Nurga tänaval asuvas korteris lõi alkoholijoobes 41-aastane mees oma elukaaslast, 44-aastast naist.

17. juunil teatati, et Maardus Teemeistri tänaval lõi tundmatu meesterahvas 64-aastast meest.

Juhtumid piiril

15. juunil saabus Istanbulist Tallinna Lennujaama Iraani Islamivabariigi kodanik, kellel puudus reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Naisele väljastati sisenemiskeeld ning ta lahkus 16. juunil tagasi Istanbuli.

15. juunil saabus Kiievist Tallinna Lennujaama Ukraina Vabariigi kodanik, kellel puudus reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Naisele väljastati sisenemiskeeld ning ta lahkus 16. juunil tagasi Kiievisse.

15. juunil saabus Kiievist Tallinna Lennujaama Ukraina Vabariigi kodanik, kellel puudus reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta lahkus samal päeval tagasi Kiievisse.

15. juunil saabus Kiievist Tallinna Lennujaama Aserbaid˛aani Vabariigi kodanik, kellel puudus reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta lahkus samal päeval tagasi Kiievisse.

17. juunil saabus Moskvast Tallinna Lennujaama India Vabariigi kodanik, kellel puudus reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta viibib kuni tagasilennuni lennujaama kinnisel Non-Schengeni alal.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargused

Politseile laekus teade, et 5. juunil varastati Tartus Ravila tänava ettevõtte ruumidest jahutussüsteemi torud. Vargusega tekitatud kahju on 10 000 eurot.

11. juunil avastati, et Kastre vallas Kõivuküla kinnistult on varastatud suuremas koguses ehitusmaterjali. Kahju on selgitamisel.

Kehaline väärkohtlemine

16. juunil kella 16 ajal täitis parkimiskontrolör Tartus Turu tänava maja õuel tööülesandeid ning vormistas ühele sõidukile parasjagu parkimistrahvi, kui kortermajast väljus agressiivne võõras mees ning tõukas masina tuuleklaasile kviitungi asetanud 35-aastast naist. Peale kähmlust võõras mees lahkus. Arstiabi naine õnneks ei vajanud ning ta pöördus üksikasjade selgitamiseks politseijaoskonda.

Juhtumid piiril

15. juuni ennelõunal kontrollisid Lõuna prefektuuri piiriametnikud Põlva ja Võru linnas ehitusobjekte selgitamaks, kas seal töötavatel välismaalastel on seaduslik alus riigis viibimiseks ja töötamiseks. Reidil kontrolliti kahte juriidilist isikut ja 40 füüsilist isikut ning ühtegi rikkumist kontrollkäigul ei tuvastatud.

16. juuni varahommikul kella 4.30 ajal avastas piirivalve radarivaatleja Lämmijärvel ühe aluse ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse suunaga Venemaa Föderatsioonist Eesti Vabariiki ja tagasi. Piirivahejuhtumist edastati info naaberriigi piirivalvuritele, kes juhtumiga edasi tegelesid. Sama päeva pealelõunal kella 14 ajal avastas piirivalve radarivaatleja Lämmijärvel taas ühe aluse, mis ületas ebaseaduslikult Eesti ja Venemaa vahelise ajutise kontrolljoone. Selgi korral vahendati info piirire˛iimi alasse sattunud paadist Venemaa Föderatsiooni kolleegidele, kes aluse koos sellel viibinud isikutega kinni pidas.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus

16. juunil teatati politseile, et Viitna külas varastati kauplusest kanget alkoholi, tasakaaluliikur ja generaator. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised

15. juunil lõi 45-aastane mees Kauksi külas 48-aastast naist.

15. juunil lõi 43-aastane mees Kohtla-Järvel Põhja alleel asuvas korteris oma endist elukaaslast, 51-aastast naist.

15. juunil lõi 24-aastane mees Narvas Tähe tänaval oma venda, 25-aastast meest. Politsei pidas lööja kahtlustatavana kinni.

15. juunil lõi 38-aastane mees Sillamäel V. Majakovski tänaval asuva kortermaja trepikojas oma endist elukaaslast, 34-aastast naist. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

17. juunil lõi 39-aastane mees Narvas Külvi tänaval asuvas aiandusühistus oma abikaasat, 35-aastast naist.

Asja rikkumine ja hävitamine

15. juuni õhtul põles Narva-Jõesuus Linda tänaval maja. Kahju on 50 000 eurot.

Vargused

Ajavahemikul 14. juunist kuni 15. juunini varastati Narvas Turu tänaval asuvast garaa˛ist sõiduauto Audi 80 (reg.nr 345AUL). Kahju on 1067 eurot.

16. juunil teatati politseile, et Lüganusel Papli tänaval varastati sinist värvi jalgratas Scott. Kahju on 365 eurot.

17. juunil teatati, et Kauksi külas varastati külmakast koos toidu ja jookidega, kiirkeedukann, kokkupandav tool ning muud vara. Teo võimalikud toimepanijad on politseile teada.

Juhtumid piiril

15. juunil saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1980. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik. Kontrollimisel selgus, et tal puuduvad asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Talle väljastati sisenemiskeeld ning mees suunati tagasi Vene Föderatsiooni.

15. juunil saabusid Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale kaks 1988. aastal sündinud Ukraina kodanikku. Kontrollimisel selgus, et neil puuduvad asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning nende ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged. Mõlemale kodanikule väljastati sisenemiskeelud ning nad suunati tagasi Vene Föderatsiooni.

16. juunil kontrolliti Narva-1 piiripunktis riiki siseneval suunal Kirgiisi Vabariigi registreerimismärgiga haagisega veoautot, mida juhtis 1968. aastal sündinud Kirgiisi Vabariigi kodanik. Mees esitas ametnikele kontrollimiseks võltsitud kindlustuspoliisid. Mehele määrati rahaline karistus ja ta saadeti tagasi Vene Föderatsiooni.

16. juunil kontrolliti Narva-1 piiripunktis riigist väljuval suunal 1998. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanikku ja selle käigus selgus, et ta on Schengeni riikide territooriumil seadusliku aluseta viibinud kuus kalendripäeva, neist kaks päeva Eesti Vabariigis. Talle määrati rahatrahv ja naine lahkus Vene Föderatsiooni.

16. juunil kontrolliti Narva-1 piiripunktis riigist väljuval suunal 1959. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanikku, mille käigus selgus, et mees kasutas turismiviisat kaubanduslikul eesmärgil. Tema viisa tunnistati kehtetuks ja mees lahkus Vene Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Avaliku korra raske rikkumine

16. juunil lõi Türil Tallinna tänaval 45-aastane mees 50-aastast meest, tekitades talle füüsilist valu.

Läänemaa

Avaliku korra rasked rikkumised

16. juunil lõid Haapsalus Raudtee tänaval 21- ja 18-aastane mees käte ja jalgadega 28-aastast meest, kes sai viga.

17. juunil lõi Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus seni tuvastamata naine rusikaga 46-aastast naist, kes sai viga.

Kehalised väärkohtlemised

17. juunil lõi Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus 29-aastane mees teist 29-aastast meest, kes sai viga.

17. juunil kaklesid Haapsalus Tallinna maanteel asuvas parklas 25-ja 30-aastane mees. Mõlemad mehed said viga ja mõlema suhtes alustati kriminaalmenetlus kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel.

Raplamaa

Omavoliline sissetung

16. juunil tungiti Raplas ukse lõhkumise teel sisse Tallinna maanteel asuvasse hoonesse, milles loobiti laiali asju ning lõhuti aken, uks ja invasõiduk. Lisaks rikuti aknaid ja seinu värviga. Invasõiduki lõhkumisega tekitati varalist kahju 1500 eurot, muu kahju on selgitamisel.

Vargus

17. juunil varastati Rapla vallas Juuru alevikus Staadioni tänaval asuvast korterist sülearvuti ASUS. Vargusega tekitati varalist kahju 700 eurot.

Saaremaa

Kelmus
15. juunil alustati kriminaalmenetlus selles, et alates 2017. aasta novembrikuust kuni 12. aprillini 2018 kandis 48-aastane naine tundmatutele välisriigis asuvatele isikutele veebipõhise rahaülekande pakkuja kaudu raha. Raha lubati tagastada intressiga, kuid seda ei ole siiani tehtud. Kelmusega tekitatud varaline kahju on ligi 5400 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab vajadusel lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.

Allikas: Politsei- ja Piirivalveameti pressiteade

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.