Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Päästeamet tunnustas aumärkidega vabariigi 100. aastapäeva eel teenistujaid ja koostööpartnereid (2018-02-21 08:32:58)

 

Teisipäevasel pidulikul aastapäevaüritusel andsid siseminister Andres Anvelt ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu tunnustusena üle päästeteenistuse aumärgid Päästeameti teenistujatele ja koostööpartneritele silmapaistvate teenete eest ohutuskultuuri edendamisel. 71 aumärgi saaja hulgas on Päästeameti teenistujaid, kelle tööstaa˛ päästeteenistuses ulatub 20-30 aastast suisa 40 aastani. 

Tulemusliku koostöö eest Päästeameti ja Siseministeeriumiga omistati Päästeteenistuse Suur Kuldrist Soome Siseministeeriumi päästeosakonna peadirektorile Esko Koskinenile. Päästeteenistuse Kuldrist omistati Priit Laosele, kes on päästeteenistuses kokku töötanud ligi 24 aastat ning juhtinud pikalt Põhja Päästekeskust. Päästeameti Hõberistiga pärjati Kesklinna päästekomando rühmapealik Vadim Sampetov, kes on osalenud mitmetes keerulistes operatiivsündmustes ning kes on varasemalt saanud ka elupäästemedali.

"Iga organisatsiooni suurim väärtus ja olulisim vara on tema töötajad. Mul on hea meel, et Päästeameti ridades on nii palju missioonitundega inimesi, kes iga päev Eesti ohutumaks muutmisele kaasa aitavad ja on teistele oma tegemistega eeskujuks," sõnas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. "Minu suur austus ja lugupidamine nendele inimestele," lisas Tammearu.

Kokku tunnustati 71 inimest. Üle anti: 3 Päästeteenistuse Suurt Kuldristi, 1 Päästeteenistuse Kuldrist, 9 Päästeteenistuse Hõberisti, 26 Päästeteenistuse medalit, 8 Päästeameti Teenetemedalit kuldsete tammelehtedega, 9 Päästeameti Teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega. Lisaks 2 Missioonimedalit, peadirektori tänukirjad ning Siseministeeriumi tänukirjad koos hinnaliste kingitustega. 

"Eesti Vabariigi juubeli eel on Päästeametil rõõm teatada, et meie kingitus Vabariigi 100. sünnipäevaks on samuti koostööd ja missiooni väärtustav," ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Päästeamet lööb kaasa ülemaailmses koristusaktsioonis Let's Do It World 2018 ja kutsub üles nii kogu maailma kui ka kõiki Eesti turvalisuse eest seisvaid organisatsioone sellega liituma. Vaata Päästeameti peadirektori videoüleskutset SIIT.

Kaks korda aastas tunnustab Päästeamet inimesi, kes on üles näidanud vaprust inimeste elu ja vara päästmisel või panustanud päästeala arengusse. Veebruaris antakse üle Päästeteenistuse Ristid ja Päästeameti Teenetemedalid, sügisel organiseeritud tuletõrje aastapäeval Elupäästja Medalid.

Tunnustatute nimekiri on lisatud teatele manusena. Lisainfo saamiseks palume pöörduda oma piirkonna Päästeameti kommunikatsioonijuhi poole.

 

Tunnustatute nimekiri veebruar 2018


Päästeteenistuse Suur Kuldrist

 

1.    Tulemusliku koostöö eest Eesti Päästeameti ja Soome Siseministeeriumi vahel Soome Siseministeeriumi päästeosakonna peadirektorit Esko Koskineni

 

2.    Suurepärase koostöö eest Päästeametiga ning mitmete projektide algatamise eest, mis aitavad päästjad kiiremini abivajajani, tunnustatakse Päästeameti Suure Kuldristiga endist pikaaegset Häirekeskuse juhti Janek Laeva.

 

3.    Suure panuse ja toetuse ning aastatepikkuse intensiivse koostöö eest tunnustab Päästeamet Soome Häirekeskuse peadirektorit Martti Kunnasvuorit Päästeteenistuse Suure Kuldristiga.Päästeteenistuse Kuldrist

 1. Kauaaegsete ja väljapaistvate teenete eest päästealal ja Põhja päästekeskuse juhtimise eest tunnustatakse Päästeameti kuldristiga nüüdset Päästeameti nõunikku Priit Laost.
Päästeteenistuse Hõberist

 1. Pikaaegse väljapaistva teenistuse eest Lääne Päästekeskuses tunnustatakse Päästeameti Hõberistiga endist ohutusjärelevalve büroo nõunikku Alari Tõnissood, kes  nüüdseks on tegev erasektoris.

 2. 25-aastase silmapaistva staa˛i eest tunnustatakse Päästeameti Hõberistiga mitmeid elusid päästnud ja oma päästekomandos enim kodunõustamisi läbi viinud Põhja Päästekeskuse Kesklinna päästekomando rühmapealikku Vadim Sampetovi.

 

 1. Kohusetundlikkuse, erakordse põhjalikkuse ja mitmete enesealgatuslike projektide vedamise eest oma töös tunnustatakse Päästeameti Hõberistiga Demineerimiskeskuse töötajat Meeme Riismaad.

 2. Pikaaegse südamega ja südamest tehtud töö eest tunnustatakse Päästeameti Hõberistiga Demineerimisekuse töötajat Pille Volmersoni.

 

 1. Suurepärase ennetustöö ning koostööprojektide eest Lääne-Virumaal tunnustatakse Päästeameti Hõberistiga Ida Päästekeskuse kauaaegset Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhti ning nüüdset ennetusbüroo juhatajat Jaak Kirsipuud.

 

 1. Erakordselt sisukate õppuste ja suurkoolituste läbiviimise ning vabatahtlike koolitamise eest tunnustatakse Päästeameti Hõberistiga Ida Päästekeskuse valmisolekubüroo peaspetsialisti Marek Martinsoni.

 

 1. Pikaaegse initsiatiivika teenistuse ning õigete otsuste ja päästetööde taktika valiku eest tunnustatakse Päästeameti Hõberistiga Lõuna päästekeskuse Mustla päästekomando komandopealikku Ruttar Ronimoisa.

 

 1. Kauaaegse põhjaliku ning korrektse teenistuse ja piirkonna elukeskkonna ohutumaks muutmise eest tunnustatakse Päästeameti Hõberistiga Lõuna päästekeskuse Jõgeva päästekomando pealikku Hannes Nigulast.

 

 1. Väga paljude suurte ja keeruliste tulekahjude algpõhjuste väljaselgitamise ning sellest tulenevate mõjukate muudatusettepanekute eest tunnustatakse Päästeameti Hõberistiga Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektorit Raido Metsa.

 

 

 

Päästeteenistuse Medal

 

Suurepärase koostöö eest Päästeametiga või suure panuse eest päästeala arengusse tunnustatakse Päästeteenistuse Medaliga:

 

 1. Leedu Vabariigi Siseministeeriumi Tuletõrje- ja Päästeameti teenistujat Jan Pavliukoicit

 

 1. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekti Kristian Jaanit

 

 1. Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri prefekti Tarvo Kruupi

 

 1. Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri teabebüroo juhti Agur Tehverit

 

 1. Kaitsepolitseiameti juhtivspetsialisti Kai Kaljulat

 

 1. Kaitsepolitseiameti peaspetsialisti Olgert Rõõmu

 

 1. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse pääste ja hädaabi valdkonna juhti Aivo Riisenbergi

 

 1. Kadrina Vallavalitsuse abivallavanemat Erich Petrovitsi

 

 1. Eesti Punase Risti Sillamäe Seltsi sekretäri Eigor Timoskat

 

 1. Haljala Kooli sotsiaalpedagoogi Tiina Pihlakut

 

 1. Päästekolled˛i peaspetsialisti Kristjan Mägi

 

 1. Tallinna Ülikooli lektorit ja Päästeameti ennetusvaldkonna uuringute väliseksperti Esta Kaalu

 

 1. Kolga-Jaani vabatahtliku päästekomando vabatahtlikku päästjat Harry Andressoni


 

 

Suure panuse eest päästeala arengusse tunnustatakse Päästeteenistuse Medaliga järgmisi Päästeameti töötajaid:

 

1.    Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektorit Aivar Kukke

 

2.    Demineerimiskeskuse töötajat Arvi Võimet

 

3.    Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektorit Tanel Sepajõed

 

4.    Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektorit Karin Viitmaad

 

5.    Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialisti Lilian Pärnsood

 

6.    Lõuna päästekeskuse Tartu päästekomando meeskonnavanemat Enn Lepikut

 

7.    Lõuna päästekeskuse valmisolekubüroo peaspetsialisti Urmo Paju

 

8.    Lõuna päästekeskuse Põltsamaa päästekomando meeskonnavanemat Meelis Kosmanit

 

9.    Lääne päästekeskuse Paide päästekomando päästjat Indrek Martoja

 

10. Lääne päästekeskuse Pärnu-Jaagupi päästekomando meeskonnavanemat Vardo Kappakut

 

11. Lääne päästekeskuse Pärnu päästekomando rühmapealikut Tõivo Tim Nõlvakut

 

12. Lääne päästekeskuse Lihula päästekomando meeskonnavanemat Margus Umalat

 

13. Lääne päästekeskuse Kohila päästekomando meeskonnavanem Tarmo Väli 

 

 

Päästeameti  Teenetemedal Kuldsete Tammelehtedega

 

1.    Põhja päästekeskuse valmisolekubüroo nõunikku Andres Saarenit

 

2.    Põhja päästekeskuse valmisolekubüroo nõunikku Tiit Umbsaart

 

 1. Ida päästekeskuse juhti Ailar Holzmanni

 

4.    Ida päästekeskuse Väike-Maarja päästekomando komandopealikku Mati Kõivu

 

5.    Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo vanemspetsialisti Eda Mõimu

 

6.    Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunikku Margo Lemput

 

7.    Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunikku Almar Nuumat

 

8.    Päästeameti haldusosakonna tehnika varustuse talituse juhtivspetsialisti Eha Tederit

 

                           


 

 

Päästeameti  Teenetemedal Hõbedaste Tammelehtedega

 

1.    Ida päästekeskuse valmisolekubüroo peaspetsialisti Ivar Innusaart

 

 1. Lõuna päästekeskuse Elva Päästekomando päästjat Andri Kirsi

 2. Lõuna päästekeskuse valmisolekubüroo nõunikku Tambet Vodit

 3. Lõuna päästekeskuse Tõrva päästekomando meeskonnavanemat Enn Kondikest

 

 1. Päästeameti personali ja asjaajamise osakonna personalitöö talituse peaspetsialisti Jana Peterkopi

 2. Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo vaneminspektorit Lennart Okast

 3. Lääne päästekeskuse Saaremaa päästepiirkonna juhatajat Margus Lindmäed

 4. Lääne päästekeskuse valmisolekubüroo juhatajat Renee Tammetit

9.    Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhatajat Viktor Saaremetsa

 

 

 

Missioonimedal

Osalemise eest rahvusvahelisel humanitaarpartnerluse IHP humanitaarabi missioonil Bangladeshis

 

1.    Põhja-Eesti Regionaalhaigla arsti Indrek Soosaart

 

2.    Päästeameti Päästetööde Planeerimise talituse nõunikku Taavi Ennemuist

 

 

Allikas: Päästeameti 20.2.18 pressiteade

 

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.