Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Arupärimine Eesti Taimekasvatuse Instituudi tuleviku kohta Riigikogus (2017-03-15 09:14:41)


Avaldame Riigikogu 13.03.2017. a. stenogrammi lõigu, kus esitati küsimused ja saadi vastused maaeluminister Tarmo Tammelt Eesti Taimekasvatuse Instituudi tuleviku kohta. Aiandus.ee

Stenogramm:

4. 19:09 Arupärimine Eesti Taimekasvatuse Instituudi tuleviku kohta (nr 315)

Esimees Eiki Nestor
Järgmine päevakorrapunkt on arupärimine, mille esitasid Urmas Kruuse, Terje Trei, Ants Laaneots, Igor Gräzin ja Meelis Mälberg. Urmas Kruuse, palun!

Urmas Kruuse
Austatud istungi juhataja! Auväärsed kolleegid! Vaadates saali, võiks öelda, et me anname peaaegu välja formaadi "Seitse vaprat". Aitäh nendele, kes siin täna veel saali on jäänud! Aga tõepoolest,  selle aasta alguses läbi meedia vahenduse kuulsime sellest, et Jõgeva vallavalitsus on teinud ettepaneku, ja volikogule seda ka otsustamiseks, müüa enampakkumisel teatud maid. See iseenesest ei ole midagi imelikku, et omavalitsustel, kellel on just võimalust maad müüa, oma vahendeid täiendada, siis see võiks ju minna üsna positiivselt. Aga suur mure on seotud sellega, et nende maade hulgas ka Eesti Taimekasvatuse Instituudi maad. Kõik need inimesed, kes teavad, kui oluline on põllumajanduses ja maaelus ka sordiaretus ja agrotehnoloogilised uuringud, saavad aru sellest, et kui 10% nendest maadest instituudil läheb müüki, mida ei pruugi olla võimalik asendada, siis see kindlasti sügavalt häirib seda tööd. Seetõttu on Reformierakonna fraktsiooni teatud liikmetel arupärimine maaeluminister Tarmo Tammele. Need küsimused oleksid järgmised. Palun selgitage, millistel eesmärkidel müüakse nimetatud 240 ha maad, millest suurt osa kasutab teadustööks Eesti Taimekasvatuse Instituut? Millised tegevusplaanid on Maaeluministeeriumil Eesti Taimekasvatuse Instituudiga? Milliseid meetmeid on Maaeluministeerium planeerinud rakendada, et Eesti Taimekasvatuse Instituut saaks jätkata samas piirkonnas samas mahus teadustööd? Ning neljandaks, miks ministeerium ei ole asunud kohaliku omavalitsusega läbirääkimistesse, et kõnealused maad välja osta?

Esimees Eiki Nestor
Arupärimisele vastab maaeluminister Tarmo Tamm. Palun!

Maaeluminister Tarmo Tamm
Väga austatud Riigikogu esimees! Riigikogu liikmed! Head arupärijad, tänan esitatud küsimuste eest!
Esimene küsimus. Palun selgitage, millistel eesmärkidel müüakse nimetatud 240 ha maad, millest suure osa kasutab teadustööks ETKI? Maaeluministeeriumil puudub sellekohane informatsioon, sest kohalik omavalitsus on oma otsustes sõltumatu ja volikogu teeb otsuseid. Ma tean ainult põgusalt, et nad müüvad seda maad sellel eesmärgil, et saada vahendeid selle aasta investeeringuteks.
Millised tegevusplaanid on Maaeluministeeriumil Eesti Taimekasvatuse Instituudiga? ETKI on Maaeluministeeriumi valitsemisalas asuv ministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus. Sel kujul on investeerimine laiemalt Eesti põllumajandussektori arenguks vajalik. Maaeluministeeriumile on seega oluline ETKI jätkusuutlik tegutsemine, milleks on vajalik sobilike maade olemasolu. 2015. aastal kinnitas ETKI teadusnõukogu asutuse arengukava aastateks 2015–2022, mille eesmärkide täitmisele püüavad Maaeluministeerium ja ETKI teadusnõukogu liikmetena osalevad põllumajandustootjad igati kaasa aidata. Peamisteks eesmärkideks seati põllumajandussektorile suunatud taimekasvatuslikud rakenduse uuringud, agrotehnoloogia, taimekaitse, väetamise, agrometeoroloogia ning saagi ja selle kvaliteedi formeerumise alal, põllumajanduskultuuride sordiaretus ja seemnekasvatus ning geneetilise ressursi säilitamine. Kõrgetasemeline ja tulemuslik teadustöö. Instituut keskendub oma strateegilistele põhitegevustele. Kollektiiv on ühtehoidev ja loov. Uurimisrühmad on piisava suurusega. ETKI vajab kaasaegset teadustaristut ja selles suunas on ka esimesed sammud astutud, momendil käib projekteerimine ja loodetavasti järgmisel aastal me peaks saama ehitusega pihta hakata.
Kolmas küsimus. Milliseid meetmeid on Maaeluministeerium planeerinud rakendada, et ETKI saaks jätkata samas piirkonnas samas mahus teadustööd? Kolmas ja neljas punkt sisuliselt kattuvad, aga ükskõik, ma vastan niimoodi. Me oleme teinud järelpärimise Jõgeva Vallavolikogule, et me saaks seda müüki pandavat maad 118 hektarit otsustuskorras ministeeriumile. Ja ministeerium on valmis asuma ETKI-ga läbirääkimisi pidama. Me oleme samal ajal pöördunud ka Keskkonnaministeeriumi poole, et Keskkonnaministeerium vaataks üle selles piirkonnas olevad vabad riigimaad. Ja ma olen veendunud, et see maade küsimus saab lahendatud.
Miks ministeerium ei ole asunud kohaliku omavalitsusega läbirääkimistesse, et kõnealused maad välja osta? Me oleme kohaliku omavalitsusega pidanud läbirääkimisi, me oleme vahetanud informatsiooni kirja teel, me oleme vahetanud informatsiooni telefoni teel ja ma olen kohtunud ka vallavolikogu esimehega ja vallavanemaga, kes on mulle isiklikult kinnitanud, et nad teevad kõik selleks, et see maa jääks edasi ETKI-le ja momendil nad on tellinud tunnustatud kinnisvarahindajalt selle kinnistu hinna ja siis Maaeluministeerium talitab järgnevalt edasi. Sellega pöördume Vabariigi Valitsuse poole ja ma loodan, et saame positiivse vastuse, et see müüki pandav maa hakkab tulevikus kuuluma ETKI-le ja sellega saab teaduse arenguga selles piirkonnas samas mahus jätkata. Aitäh teile!

Esimees Eiki Nestor
Küsimused ministrile. Urmas Kruuse.

Urmas Kruuse
Aitäh, auväärt istungi juhataja! Auväärt minister! Mind teeb natuke ettevaatlikuks selline võib-olla tasane stiil läbirääkimistel. Ma olen natuke segaduses ühe asja tõttu. Kirjalikule küsimusele tuli Maaeluministeeriumilt vastus, et maade väljaostmine ei kuulu esimeste prioriteetide hulka, samas rahandusminister kirjutas vastuseks, et kaalutakse ühe võimalusena maade väljaostmist. Milline on maaeluministri konkreetne seisukoht selleks, et vältida nende maade libisemist sellest kasutusalast välja? Ma olen veendunud, et asendusmaade leidmine ei ole kindlasti nii lihtne, arvestades selle töö spetsiifikat. Ja enne öelda, et me selle väljaostmist ei kaalu, kui ei ole selge, millised on asendusmaad, on üsna ebaloogiline. Aitäh!

Maaeluminister Tarmo Tamm
Aitäh küsimuse eest! Momendi seisuga me kaalume ikkagi maa väljaostmist. Eelkõige me ootame Jõgeva Vallavolikogu poolset hinda, millega nad on nõus läbirääkimistesse asuma, ja see on minule aluseks selle jaoks, et ma saaksin minna Vabariigi Valitsusse ja taotleda rahalisi vahendeid. Igal juhul on eesmärk saada see maa ... omandisse ja selle nimel ma teen ka tööd. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, maaeluminister, Tarmo Tamm! Avan läbirääkimised. Arupärijate nimel Urmas Kruuse, palun!

Urmas Kruuse
Auväärt istungi juhataja! Auväärt kolleegid! Ma julgen soovitada ja toetada maaeluministrit selles küsimuses, et maade väljaostmine on hetkel selle instituudi tegevuses kindlasti prioriteet. See oleks üsna oluline signaal ka kohalikule rahvale ja selle piirkonna inimestele, kus pikka perspektiivi arvestades on vajalik, et need töökohad seal kindlasti säiliksid. Muidu see kakofooniline eesmärk viia justkui pealinnast töökohti välja muutub osaliselt farsiks ja farsiks läbi selle, kui teatud töökohad nendestsamadest piirkondadest, sealsetest riigiasutustest peaksid hakkama kaduma. Ma väga loodan ja mina isiklikult olen valmis maaeluministrit ka nendes küsimustes toetama ning olen enne sellel teemal sõna võtnud, et kohalikul omavalitsusel tõepoolest oleks õigus oma investeeringuid ja eelarvet menetleda ja käsitelda, nii nagu kohalik volikogu otsustab. Aga olen veendunud ka selles, et kui olla initsiatiivikas ja jõuline läbirääkimistel, siis on võimalik saavutada mõlemale poolele kasulikku edu. See tähendab, et vald saab hea hinna ja riigi poolt vaadatuna on see kaup mõistlik ja mõlemad peaksid olema selles osas rahul. Mulle tundub, et ega maaeluministril ei ole valitsuses alati kõige lihtsam neid küsimusi teistele kabinetiliikmetele selgitada ja vahel ka rahandusministrile just lähtuvalt maaelu ja põllumajanduse spetsiifikast. Nii mõnelgi juhul võib kuulda selliseid fraase, kus põllumajandust käsitletakse kui ühte sellist aega, kus hobustega kündmine oli justkui loomupärane. Tänapäeval,  infotehnoloogia kõrgajastul ja uute lähenemiste tõttu on teadustöö, kaasa arvatud sordiaretustöö, meie regiooni jaoks ääretult oluline, et tulevikus saada saagikamaid sorte, ilmakindlamaid sorte, mis omakorda mõjutab selgelt ka põllumeeste sissetulekuid. Seetõttu oleks hea meel ka selle üle, kui kaks ministeeriumi teeksid koostööd ja need vastused, mis ministeeriumist saame, oleksid ühed ja selgesõnalised. Hea, et maaeluminister ütles täna siit puldist kõigile välja, et teie esimene prioriteet on väljaostmine, mida meie oleme oma diskussioonides arvestanud. Siin ma loodan väga, et see nii on, nagu  minister meile kõigile välja ütles. Me kavatseme seda kindlasti jälgida. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Rohkem kõnesoove ei ole, ministril ka ei ole soovi. Päevakorrapunkt sai otsa.

Allikas: Riigikogu.ee

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.