Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Pomerants: Maapõuepoliitika põhialused annab suunad tasakaalustatud otsuste tegemiseks (2017-01-20 09:20:10)


Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on valminud visioonidokument "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050", millega võetakse eesmärk kasutada maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid Eesti ühiskonnale suurimat väärtust looval moel, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalmajanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte. Eelnõu on saadetud ministeeriumitele ja huvigruppidele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks.

Eesti pikaajaline eesmärk maapõue valdkonnas on tagada maapõueressursside teaduspõhine, keskkonnahoidlik ja riigi majanduskasvu edendamisele suunatud haldamine ning kasutus, suurendades ressursitõhusust ning vähendades sõltuvust toorainest.

Keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul on maapõue valdkond seni olnud tervikliku strateegiata, mis oleks aidanud hoida nii lühi- kui pikaajalist visiooni. "Otsuste tegemine eeldab head alusinfo ja teadmiste omamist, riigil peab olema julgust ja huvi olla uudishimulik, et teada, mis väärtus ja vara maapõues peitub. Edaspidi tuleb valdkonna arendamiseks kaasata nii keskkonnaeksperte, teadlasi kui ka majandusinimesi, et otsused oleksid tasakaalus ja iseloomulikud innovatsiooni toetavale riigile," lisas keskkonnaminister.

Strateegias käsitletakse kogu maapõue potentsiaali - maavarasid, maapõue kui maatuge, mis on vajalik maakatte säilitamiseks ja hoidmiseks, ehitiste kandmiseks ja loodusobjektide ning mälestiste kaitse tagamiseks, maapõue kui ehituskeskkonda, mis on kasutatav allmaarajatiste (tunnelid, mahutid jne) ehitamiseks, põhjavett ja maa(põue)soojust.

Maapõuepoliitika põhialustes sõnastatud peamised arengusuunad on:

· Maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid uuritakse piisavas mahus, tegemaks valdkonnas teadmuspõhiseid ning majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnakaitseliselt kaalutletud otsuseid.

· Maapõuealane õppe-, teadus-, ja arendustegevus on korraldatud eesmärgipäraselt nii avaliku kui ka erasektori vajadusi arvestades.

· Maapõue ressursside uurimine ja kasutamine toimub vastuvõetavate keskkonna- ja sotsiaalsete mõjudega säästlikult ning jätkusuutlikult, kasutades innovaatilisi tehnoloogiaid. Maavarade kasutuse suunamisel tagatakse ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt maavara majanduslikult otstarbekas ning säästlik kasutamine minimaalsete kadude ja jäätmetega.

· Suurima kasutuselevõtu potentsiaaliga ressursid on ajakohaselt hinnatud ning töötlemise väärtusahelat pikendavate ja majandusse panustavate ressursside kasutuselevõtt on riigi poolt soositud, arvestades seejuures ka keskkonna- ja sotsiaalpoliitilisi eesmärke. Riigil on selge ülevaade kohalike ressursside ja nende töötlemisprotsesside rahvusvahelisest konkurentsivõimest.

· Riigi roll ja ülesanded maapõue uurimise ja kasutamise suunamisel on selgelt määratletud ning nende täitmine toimub läbi valdkonda koordineeriva riigiasutuse ja teistes asjakohastes struktuurides tõhusalt ning paindlikult.

· Riik saab maapõue ressursside kasutamisest õiglast tulu, tagades seejuures nii projektide jätkusuutlikkuse kui ka ressursside kasutamisega seotud välismõjude asjakohase kompenseerimise. Riigitulust saavad hüvesid ka tegevusest otseselt mõjutatud isikud ja kohalikud omavalitsused.

· Maapõue ressursside uurimise ja kasutamise korraldus ning ruumiline planeerimine toimivad kooskõlas, samuti on tagatud maapõue kasutamise järgselt maa ja maapõue korrastamine arvestades piirkonna arengut.

· Avalikkust informeeritakse maapõue kasutamisega seotust pidevalt ja objektiivselt ning tulemused hoitakse kättesaadavad. Riik soodustab maapõue kasutajate ja sellest mõjutatud isikute aktiivset omavahelist suhtlust ning koostööd.

Strateegia koostamist vedas töörühm, kuhu kuulusid keskkonnaühenduste, eri ministeeriumite ja riigiasutuste, geoloogide, kaevandajate ning ülikoolide esindajad. Alltöörühmades keskenduti süvitsi riigi ülesannete määratlemisele, maapõue kasutamisele, teadus- ja arendustegevustele, potentsiaalsetele maapõueressurssidele, keskkonnakaitsele ja ruumilisele planeerimisele.

Keskkonnaministeerium tutvustab dokumendi eelnõud huvigruppidele 31. jaanuaril toimuval seminaril, riigikogule kinnitamiseks on dokument plaanis esitada 2017. aasta lõpus.

Dokumendi leiab siit: http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/maapou/maapoue-strateegia

Allikas: Keskkonnaministeeriumi pressiteade

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.