Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Aiandusalased koolitused (2016-02-12 00:19:14)

laupäev 13 veebruar 2016

Koduaia head energiat saab ise luua. Enamasti arvatakse, et feng shui - see on siseruumi kujundamine. Feng shui ajaloo on kirja pannud taoistlikud preestrid, kes jälgisid aastasadade ja -tuhandete jooksul looduse energiate liikumist, toimunud muudatusi, soodsaid ja ebasoodsaid ilminguid meie ümber ning selle mõju meie igapäevaelule.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 24.00 €

Kestus: kell 11-14.45

Koht: Vaksali 7, Tartu

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
esmaspäev 15 veebruar 2016

1. Väikeaia inventeerimine ja lähteülesande kogumine 2. Väikeaia jagamine tsoonideks vastavalt otstarbele 3. Väikeaeda sobilike kujundusteemade kasutamine 4. Soovitusliku taimmaterjali tutvustus fotodelt kõigi kohustuslike parameetritega 5. Istutusmustri loomine arvestades kompositsiooni- ja värvusõpetuse põhitõdesid ning konkreetseid kasvukoha tingimusi 6. Väikeaia plaani kujundamine elus ja eluta materjali väljatoomise tasemele

Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Hind: 125.00 €

Kestus: veebr II pool 2016, 24h

Koht: Pargi 32, Räpina

Koolitaja: Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Email: taiendkoolitus@aianduskool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 

Koolitusega taotletakse, et õppija saab ülevaate rohttaimede paljundamise võimalustest ja istikute ettekasvatamisest. Õppija õpib praktiliselt paljundama taimi generatiivselt ja vegetatiivselt ning oskab kasvatada taimi standardseks istutusmaterjaliks.

Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Hind: 60.00 €

Kestus: veebr.-märts 2016, 16h

Koht: Pargi 32, Räpina

Koolitaja: Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Email: taiendkoolitus@aianduskool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 

Kursuse eesmärgiks on anda teoreetilised ja praktilised juhised raietöölisele ja raietöödele esitatavatest keskkonna ja kvaliteedinõuetest; ergonoomilistest töövõtetest jpm. ning praktilised oskused raietööde teostamiseks arvestades töötervishoiu, keskkonna ja kavaliteedi nõudeid ning töötamiseks selliselt, et ei aseta ohtu enda ega kaastöötajate elu ja tervist.

Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Hind: 650.00 €

Kestus: veebr.-märts 2016, 80h

Koht: Pargi 32, Räpina

Koolitaja: Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Email: taiendkoolitus@aianduskool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
teisipäev 16 veebruar 2016

Tööalane koolitus, mis on mõeldud lillepoes töötamisest huvitatutele. Koolitus sisaldab tehnilisi matejale ja osaliselt taimmaterjali.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 1760.00 €

Kestus: 16.02-19.05.2016

Koht: Vaksali 7, Tartu

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
neljapäev 18 veebruar 2016

Eesmärk: Anda teadmisi koduaia kujundamisest, kompositsioonist, kujundamise materjalidest ja nende kasutamisest. Näpunäiteid jagatakse ilupuudest ja põõsastest, sortide valimisest vastavalt kasvukohatingimustele, sobitamises aiakujunduses jne. Koostatakse detailjoonis.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Täiskasvanute koolituse osakond

Hind: 92.00 €

Kestus: 18.02-31.03.2016

Koht: Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Koolitaja: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Täiskasvanute koolituse osakond

Telefon: 44 51 968 5014291

Email: gerli.ollino@hariduskeskus.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 

Aiakujunduse kursuse eesmärk on anda tarvilikke põhilisi teadmisi koduaia kujundamise põhimõtetest ja puude ning põõsaste valikust ja hooldamisest. Kursuse tulemusena saate ideid ja oskusi koduaia kujundamiseks ja hooldamiseks. Kursusele ootame eelkõige algajaid aiakujunduse huvilisi. Kursuse lõpuks valmib soovijatel oma koduaia visandlik plaan.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 132.00 €

Kestus: 18.02-7.04.2016

Koht: Vaksali 7, Tartu

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
laupäev 20 veebruar 2016

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab ülevaate koduaia kujundamise põhimõtetest, värvus- ja kompositsiooniõpetusest, taimekompositsiooni komponeerimisest, soovituslikust koduaia taimevalikust koos kasvukoha valikuga (mullastik ja kasvukohatingimused); õpib tundma plaanimaterjali olemust, tingmärke ja mõõtkava.

TTÜ Tallinna Kolled˛

Hind: 59.00 €

Kestus: 10:00 kuni 17:00

Koht: Tõnismägi 14, Tallinn

Koolitaja: TTÜ Tallinna Kolled˛

Telefon: 53 611 896

Email: silvia.uus@ttu.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
teisipäev 1 märts 2016


Usesoft AS

Hind: 480.00 €

Kestus: 20 ak/h; 1.-3. 03.2016

Koht: Kreutzwaldi 56/3, Tartu

Koolitaja: Usesoft AS

Telefon: 6305105

Email: kontakt@usesoft.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 

Eesmärk: Haljastusobjekti rajamiseks vajaliku info jagamine maaomanikule. -info, mida tuleks teade enne haljastusprojekti rajamist-läbimõeldud toimingud plaanist teostuseni, mis aitavad säästa ja vältida ebavajalikke kulutusi.

Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Hind: 35.00 €

Kestus: märts 2016, 8h

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina 64505

Koolitaja: Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Email: taiendkoolitus@aianduskool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 

Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „ Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Hind: 125.00 €

Kestus: 30h, märts I pool. 2016

Koht: Võru või Tartu

Koolitaja: Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Email: taiendkoolitus@aianduskool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
laupäev 5 märts 2016

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab ülevaate aiaplaani koostamise põhimõtetest: alusplaan, mõõtkava ja tingmärgid. Õpib kavandama väikeaeda ja vormistama reaalselt rajatavat mõõtkavalist kujundusplaani.

TTÜ Tallinna Kolled˛

Hind: 99.00 €

Kestus: 05. - 19.03.2016

Koht: Tõnismägi 14, Tallinn

Koolitaja: TTÜ Tallinna Kolled˛

Telefon: 53 611 896

Email: silvia.uus@ttu.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
esmaspäev 7 märts 2016

Koolituse sihtgrupiks on aiakujunduse, maastikuarhitektuuri, maastikuehituse jm väliskeskkonna kujundusega seotud tegevpraktikud, kes vajavad oma töös CAD programmi jooniste lugemise, muutmise ja koostamise oskust.

Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Hind: 110.00 €

Kestus: 07-28.03.2016, 24h

Koht: Pargi 32, Räpina

Koolitaja: Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Email: taiendkoolitus@aianduskool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
reede 11 märts 2016

Sihtrühm: kalakasvatuse huvilised, keskkonnaspetsialistid, loomatervise ja loomakaitse spetsialistid, loomkatsete spetsialistid Eesmärk: anda teadmised kalade, dekoratiivkalade ja katseloomade kasvatamisest, söötmisest, paljundamisest, veeorganismide elupaikadest, dekoratiivtiikide ehitamisest ja vee filtreerimisest. Koolituse läbinule loob see eeldused õpingute jätkamiseks looma- ja kalakasvatuse tasemeõppe õppekaval.

Eesti Maaülikooli avatud ülikool

Hind: 70.00 €

Kestus: 10.00-15.15

Koht: Kreutzwaldi 56/1, ruum 305, Tartu

Koolitaja: Eesti Maaülikooli avatud ülikool

Telefon: 731 3175, 731 3275, 731 3174

Email: avayl@emu.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
pühapäev 13 märts 2016

Kasvuhoonet hakatakse kasvuhooajaks ette valmistama esimesel võimalusel. Kasvuhoone sisemus tuleb puhastada, taimed ette kasvatada ja peenrad ette valmistada.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 24.00 €

Kestus: kell 11-14

Koht: Vaksali 7, Tartu

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
teisipäev 22 märts 2016

Kursusel keskendutakse koduaia puude ja põõsaste istutamisele, väetamisele ning räägitakse taimekaitsest ja lõikamisest. Samuti kas ja millega tõrjuda haigusi ning kahjureid.

Tallinna Õpetajate Maja Koolitused ja Kursused

Hind: 72.00 €

Kestus: kell 18.00-19.30, kokku 6 korda

Koht: Raekoja plats 14, Tallinn

Koolitaja: Tallinna Õpetajate Maja Koolitused ja Kursused

Telefon: 615 5162, 554 8856

Email: tiiu@opetajatemaja.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
laupäev 2 aprill 2016

Toimub praktiline õppepäev aias, kus selgitatakse ja näidatakse praktiliselt ette, miks lõigatakse viljapuid ka suveperioodil. Otsime õppepäeva läbiviimiseks aeda. Kui lubate seda läbi viia enda aias, siis palun andke sellest registreerimisel teada.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 30.00 €

Kestus: kell 10.00-13.45

Koht: koht täpsustamisel

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
esmaspäev 4 aprill 2016

1. Kokkupandava aiatooli valmistamine 14 tundi • joonise lugemine, 1 tund • materjalikulu määramine 1 tund • materjali ettevalmistus, 4 tundi • kokkupandava aiatooli montaa˛ 6 tundi • viimistlus 2 tundi. Lisaks teoreetiline osa 2h.

Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Hind: 100.00 €

Kestus: aprill 2016, 16h

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Koolitaja: Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Email: taiendkoolitus@aianduskool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
neljapäev 14 aprill 2016

Koolitusel tehakse konteineritesse suvelilledest kompositsioonid. Õpitakse omavahel kokku sobitama eri värvi ja kujuga suvelilli.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 26.00 €

Kestus: kell 13-16

Koht: Vaksali 7, Tartu

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
 

Koolitusel antakse ülevaade viinamarjakasvatusest koduaias ning selle hooldusest. Toimub loengu vormis.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 18.00 €

Kestus: kell 10-12.15

Koht: Vaksali 7, Tartu

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 

Kursusel keskendutakse istutusalade planeerimisele, istikute ja taimede valimisele ja erinevatele hooldustöödele.

Tallinna Rahvaülikool

Hind: 45.00 €

Kestus: 9 tundi

Koht: Estonia pst 5a, Tallinn

Koolitaja: Tallinna Rahvaülikool

Telefon: 630 6508

Email: info@folkart.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
pühapäev 17 aprill 2016

Pookimis(vääristamis) õppekursuse eesmärk on anda põhilisi teadmisi õunapuude oksastamisest. Oksastamine on pookimisviis, mida pole kuigi raske ära õppida. Seda osates saate hõlpsalt juurde uusi viljapuusorte, ilma et peaks aeda puid lisaks istutama. Pookimisega tuleb toime igaüks, kel pealehakkamist jagub.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 24.00 €

Kestus: kell 11-14

Koht: Vaksali 7, Tartu

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
laupäev 23 aprill 2016

Ka meie kliimas saab väga edukalt kasvatada eksootilisi vilju. Õppepäeval keskendutakse just eksootilistele köögiviljadele, kuidas neid kasvatada ja milliseid taimi valida.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 30.00 €

Kestus: kell 10-14.30

Koht: koht täpsustamisel

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 

Koduaia head energiat saab ise luua. Enamasti arvatakse, et feng shui - see on siseruumi kujundamine. Feng shui ajaloo on kirja pannud taoistlikud preestrid, kes jälgisid aastasadade ja -tuhandete jooksul looduse energiate liikumist, toimunud muudatusi, soodsaid ja ebasoodsaid ilminguid meie ümber ning selle mõju meie igapäevaelule.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 18.00 €

Kestus: kell 14.00-16.30

Koht: Pepleri 4, Tartu

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
laupäev 30 aprill 2016

Koolitusel osalenu saab esmase ülevaate kuidas, millal ja millega väetada oma aias taimi, et need kasvaksid ja õitseksid kuni külmadeni. Räägitakse mineraalsetest ja orgaanilistest väetisest, millal ja mida oleks otstarbekas kasutada. Arutatakse läbi, mis juhtub taimedega siis kui taimi väetatakse liiga tihti või kui neid ei väetata üldse.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 30.00 €

Kestus: kell 12.30-14.45

Koht: Vaksali 7, Tartu

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
laupäev 21 mai 2016

Õppepäeval nakatatakse haavapakk austerserviku mütseeliga. Igaüks saab endale isikliku seenepaku, mille hind (2 eurot) lisandub koolitushinnale.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 24.00 €

Kestus: kell 10-13

Koht: Ätte küla, Vara vald

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
pühapäev 22 mai 2016

Teemad - köögiviljataimed, liigid, sordid - kasvukoha ettevalmistamine - seemnete külv, taimede istutamine kasvukohale - kasvuaegsed hooldustööd (rohimine, kobestamine, muldamine, väetamine, kahjustajate jälgimine, taimede kujundamine, kastmine) - saagikoristamine

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 24.00 €

Kestus: kell 11-14

Koht: Tartu

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
laupäev 28 mai 2016

Moldaia ehk kääbustaimla rajamiseks on kindlasti on vajalik drenaa˛ikiht (vett läbilaskev liiv, turvas, killustik, lehemuld). Moldaias võib kasvatada näiteks mägisibulaid, okaspuude kääbusvorme, kivirikke, kääbuspõõsaid, kukeharju, nõmm-liivateed jt taimi.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 20.00 €

Kestus: kell 10-12.15

Koht: Tartu

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
reede 3 juuni 2016

1. Lehtpuuhekkide praktiline lõikamine 1.a. Hekkide kuju valik 1.b. Hekkide lõikuse tüübi valik 1.c. Tööde järjekord ja optimaalsete töövahendite valik 1.d. Töövõtted ja tööohutus 2. Okaspuuhekkide praktiline lõikamine 2.a. Hekkide kuju valik 2.b. Lõikuse tüübi valik 3. Eri kõrgusega hekkide praktiline pügamine.

Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Hind: 40.00 €

Kestus: 9h, juunis

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Koolitaja: Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Email: taiendkoolitus@aianduskool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 

Eesmärk: Propageerida väikeaedades kasvatamiseks ilutaimi, milliseid saaks kasutada ka tarbetaimena (toiduks, ravimtaimena jne). Õpiväljundid: Kursuse lõpetanu tunneb õpitud taimi ja oskab neid kasutada tarbetaimena.

Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Hind: 60.00 €

Kestus: juuni-okt.2016, 16h

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Koolitaja: Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Email: taiendkoolitus@aianduskool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 

Kursuse läbinu: tunneb viinapuude soovitussorte ja liike, millest need on aretatud; teab viinapuude paljundamisviise, oskab valida paljasjuurseid ja nõuistikuid, säilitada neid istutamiseni, istutada, hooldada esimesel kasvuaastal ning talvel; oskab viinapuid lõigata suve kestel ja sügisel ning katta neid sõltuvalt sordi talvekindlusest jne.

Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Hind: 110.00 €

Kestus: 03.juuni -juuli 2016, 40 h

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Koolitaja: Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Email: taiendkoolitus@aianduskool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
laupäev 4 juuni 2016

Õppepäeval saadakse algteadmised kõnniteede rajamisest. Praktiliselt rajatakse kõnnitee lõik munakividega.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 30.00 €

Kestus: kell 10-14.30

Koht: Ätte küla, Vara vald

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
laupäev 11 juuni 2016

Teemad - enamlevinumad haigused ja kahjurid aias - kahjurite ja haiguste määramine - taimekaitse ennetuse- ja tõrjemeetodid - looduslikud tõrjevahendid sh kasulikud putukad aias

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 24.00 €

Kestus: kell 11-14

Koht: Tartu

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 

Õppepäeva teemad: kiviktaimlale asukoha valiku põhimõtteid rajamise protsessi rajamistehnoloogiaid ja -materjale (ka taimmaterjali) hooldustöid kiviktaimla kujundamise põhimõtteid.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 30.00 €

Kestus: kell 10-14.30

Koht: Kuru 3, Tartu

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
laupäev 18 juuni 2016

Õppepäeval tutvutakse erinevate istutusaladega. Nende hooldust teostatakse Inglismaal kasutusel olevate tööriistadega (hollandi kõblas, muruserva lõikur, servalõikaja).

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 24.00 €

Kestus: kell 10-13

Koht: Tartu

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
laupäev 2 juuli 2016

Toimub praktiline õppepäev aias, kus selgitatakse ja näidatakse praktiliselt ette, miks lõigatakse viljapuid ka suveperioodil. Otsime õppepäeva läbiviimiseks aeda. Kui lubate seda läbi viia enda aias, siis palun andke sellest registreerimisel teada.

Tartu Rahvaülikool SA

Hind: 24.00 €

Kestus: kell 10-13:30

Koht: koht täpsustamisel

Koolitaja: Tartu Rahvaülikool SA

Telefon: 7361 540

Email: info@rahvaylikool.ee


Registreeru koolituseleLoe lähemalt
 
 
 

Kasvuajal lõigatakse vastavalt arengutsüklile viinapuud mitu korda. Lõikamisviise jaotatakse enamjaolt kaheks: pintseerimine ehk kärpimine ja võra kujundamine, mille hulka kuulub ka lehtede ära võtmine.

Tartu Rahvaülikool SA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allikas: Koolitused.ee
Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.