Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 21 (2015-05-27 01:57:57)

TÄNA VÕRGUKIRJAS
:

Näituse "Maaturismi Edulood" koostamiseks esitati 58 ankeeti

Euroopa maaeluvõrgustiku info

EUROOPA INFO

Näituse "Maaturismi Edulood" koostamiseks esitati 58 ankeeti

Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostab koostöös MTÜ Eesti Maaturismiga maaelu arengukava raames toetust saanud maaturismi projektidest ränd-näitust.

Ränd-näituse "Maaturismi edulood", mis hakkab tutvustama Eesti maaelu arengukava 2007-2013 vahenditest toetust saanud maaturismi projekte, näidete kogumine kuulutati välja 10. märtsil 2015 ja näiteid sai esitada kuni 1. maini 2015.

Loe artiklit täismahus SIIT


INFOKS:

26. - 27. mail korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös Põllumajandusministeeriumi ja PRIAga LEADER kohalike tegevusgruppide esindajatele kahepäevase infopäeva LEADER-meetme rakendamise teemadel. Info ja registreerimine maainfo.ee/index.php

Viimane Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 II telje ning MAK 2014-2020 keskkonnatoetuste ja otsetoetuste infopäev toimub 28. mail Paides. Infopäevade eesmärgiks on selgitada põllumajandustootjatele 2015. aastal rakenduvate otsetoetuste tingimusi ja MAK 2014-2020 pindala- ja loomatoetuste tingimusi ning nõuetele vastavuse tingimusi. Rohkem informatsiooni Põllumajandusministeeriumi veebilehel www.agri.ee/et/otsetoetuste-ja-maaelu-arengukavade-toetuste-tasuta-infopaevad-2015

Saadaval on ettekanded 21. mail toimunud EL Läänemere piirkonna strateegia juhtprojekti "Jätkusuutlike maapiirkondade areng läbi noorte kaasamise, innovatsiooni ja ettevõtluse 2012-2015" raames toimunud tulemuste levitamise seminarist "Ilma noorteta ei ole maapiirkonnad jätkusuutlikud". Info Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

TÄHELEPANU! Viimane nädal saab registreerida oma talu või põllumajandusettevõte osalemaks 19. juulil toimuval esimesel üle-eestilisel avatud talude päeval. Registreerumiseks anda endast teada meiliaadressil reve@maainfo.ee. Rohkem infot www.avatudtalud.ee

EELINFO:

12. juunil toimub maaeluvõrgustiku koostöökoja 2. istung uuel perioodil (2014-2020). Info Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

17. juunil toimub kohalike toiduvõrgustike suveseminar , mida korraldavad koostöös MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti ja Maamajanduse Infokeskus. Seminar toimub Sangaste lossis Valgamaal. Info ja eelregistreerimine Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO

UUDISED:

Ilmunud on uus trükis Euroopa maaelu arengu võrgustiku uus ajakiri "Rural Connections", mis koosneb erinevatest rubriikidest:

Uudised ja uuendused: päevakajalised lood Euroopa maaeluvõrgustikelt ning Euroopa maaelu arengu võrgustikult

Maaelu probleemid, maaelu väljavaated: iga ajakirja süda on maaelu arengu sihtrühma hääl

Fookuses on sihtrühma kaasamine: iga ajakirja number sisaldab ka intervjuusid, kus fookuses on inimesed, ning raporteid, kus fookuses on teatud teema.
www.maainfo.ee/index.php

Ilmunud on Euroopa maaelu arengu võrgustiku maikuu uudiskiri maainfo.ee/index.php

SÜNDMUSED:

11. juunil toimub Euroopa maaelu arengu võrgustiku seminar "Maaelu arengu programmide kvaliteedi parandamine" Brüsselis Belgias.
maainfo.ee/index.php

12. juunil toimub Euroopa maaeluvõrgustike juhtrühma 2. kohtumine Brüsselis Belgias.
maainfo.ee/index.php

26. - 28. juunil toimub Horvaatias Aadria mere äärses linnas Biograd na Moru LEADER kohalike tegevusgruppide III rahvusvaheline suvefestival.
· maainfo.ee/index.php

INFO EUROOPAST Euroopa Liidu ürituste KALENDER – veebileht: http://europa.eu/eucalendar/ Üritused:

27. - 28. mail toimub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istung Brüsselis Belgias.
www.eesc.europa.eu/

28. - 29. mail toimub EL konverents "Mahetootmine, teadus ja innovatsioon: tulevikuprioriteetide kehtestamine" ( "Organic production, Research and Innovation: setting priorities for the future"), Milanos Itaalias.
www.h2020.md/en/eu-conference-organic-production-research-and-innovation-setting-priorities-future-milan-28-29th-may

1. - 2. juunil toimub mitteametlik EL põllumajanduse ja kalanduse ministrite kohtumine, Riias Lätis.
eu2015.lv/events/political-meetings/informal-agriculture-and-fisheries-council-2015-06-01

3. - 5. juuni toimub Roheline nädal 2015 Brüsselis.
ec.europa.eu/environment/greenweek/

11. - 12. juuni toimub 9. Euroopa mahepõllumajanduse kongress ("9th European Organic Congress") Riias Lätis.
www.arc2020.eu/events/9th-european-organic-congress/

15. - 17. juunil toimub Riias esimene innovaatiliste ettevõtete nädal - Ligipääs rahastusele, innovatsioonile ja väikeettevõtlusele 2015 ( "First Innovative Entreprise Week - Access to Finance for Research, Innovation and SMEs 2015").
www.innoweek2015.eu

23. - 24. juunil toimub esimene Euroopa konverents Maaelu arengu Euroopa Põllumajandusfondi finantsinstrumentide teemal (First European fi-compass Conference on Financial Instruments under the European Agricultural Fund for Rural Development) Dublinis Iirimaal.
www.fi-compass.eu/event/financial-instruments-sustainable-investment-agriculture-and-rural-development-dublin-2015-06

24. - 25. juunil toimub Euroopa Piimandusettevõtete Kongress 2015 "25 aastat ettevõtlust -alati tulevikku vaadates" ( European Dairy Farmers Congress 2015: "25 years of entrepreneurship- Always looking to the future") Rostockis Saksamaal
www.dairyfarmer.net/nc/home.html

6. juulil toimub maailmanäituse EXPO Milano raames arutelu, kus arutletakse parimate praktikate üle, mis parandavad põllumajanduse jätkusuutlikkust Milanos Itaalias
ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/best-practices-improving-sustainability-agriculture

Põllumajandus ja toidu tootmine: Uudised:

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (26.05.2015): Järgmise 24 maaelu arengu programmi vastuvõtmine kiirendab arengut EL põllumajandussektoris ja meie maapiirkonnas
Euroopa Komisjon kiitis heaks järgmised 24 maaelu arengukava, eesmärgiga parandada EL põllumajandussektori konkurentsivõimet, hoolitseda maapiirkonna ja kliima eest ning tugevdada maakogukondade majanduslikku ja sotsiaalset struktuuri kuni 2020. aastani. Riigid, mille riiklikud või piirkondlikud arengukavad heaks kiideti on Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Rumeenia, Hispaania, Rootsi ja Suurbritannia.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5025_en.htm

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (20.05.2015): Komisjoni aruanded uurivad teatud toidule uue märgistamise potentsiaalset mõju
Euroopa Komisjon andis välja kaks aruannet toidu päritolu kohustusliku märgistamise kohta. Mõlemas on tehtud järeldused, et kohustuslikud märgistamise nõuded ei kaalu üle selleks tehtavaid kulutusi ning seetõttu tundub kõige mõistlikum lahendus vabatahtlik märgistamine. Need aruanded edastatakse Euroopa Parlamendile ja Nõukogule. Ühes aruandes käsitletakse päritoluriigi või lähtekoha kohustuslikku märkimist piima ja piimatoodetes koostisainena kasutatava piima puhul ning liha puhul, v.a veise-, sea-, lamba-,kitse - ja kodulinnuliha. Teine aruanne käsitleb tarbijate teavitamist töötlemata toodete puhul, ühe koostisainega toote puhul ja toodete puhul, kus üks koostisosa ületab 50% toidust.
ec.europa.eu/agriculture/newsroom/205_en.htm

Trükised:

Euroopa Komisjoni uurimisüksuse temaatiline aruanne "Teadus toidu jaoks" (Science for Food)
bookshop.europa.eu/en/science-for-food-pbKJNA27187/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000O48pX-M6;sid=lEnmZMML-fnmdZZv_5d4w6EuNoqaNGHI6Bk=

Keskkond:

Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat (21.05.2015): Komisjon kuulutab välja 2015.a Natura 2000 võitjad
Kuue võitja hilka kuuluvad projekti võitjat sisaldavad projekte Taanist, Saksamaalt, Hispaaniast, Prantsusmaalt ja rahvusvaheline projekt, mis hõlmab üheksat Doonau äärset riiki
ec.europa.eu/environment/pdf/ip_natura2000award.pdf

Euroopa Komisjon - pressiteade (20.05.2015): Läbi aegade kõige ulatuslikum looduse olukorra hindamine annab Euroopa elupaikadest ja liikidest vastuolulise pildi
Komisjoni uus aruanne annab kõigi aegade põhjalikeima ülevaate ELi looduse olukorrast. Tulemused näitavad, et enamiku lindude kaitse on tagatud ning mõne liigi ja elupaiga olukord on paranenud. Sihipäraste kaitsemeetmetega on saavutatud edu, kuid olukorra märkimisväärseks parandamiseks on vaja teha palju suuremaid jõupingutusi.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4965_et.htm

Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr 414
Viimasest ajakirja numbrist leiate artiklid järgmistel teemadel: Põllumajanduses tekkivaid ammoniaagiheiteid saaks vähendada ilma saagikust vähendamata ning Suurenenud östrogeeni reostus Euroopa jõgedes võib mõjutada jõeforelli arengut.
ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/index_en.htm

Majandus:

Euroopa Komisjon - EUROSTAT (21.05.2015): Regionaalne SKP inimese kohta ELis 2013.a: seitse pealinnapiirkonda kümne kõige jõukama seas
2013.a regionaalne SKP elaniku kohta, väljendatuna ostujõu standardina, erines EL keskmisest 27%-st Prantsuse departemangus Mayotte´is 325%-ni Londonis.
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-5016_en.htm

Muu info:

Euroopa Parlament (22.05.2015): Mai täiskogult õpitu: rändepoliitika, ühtne digiturg, konfliktimineraalid
Strasbourgis 18.-21. maini toimunud täiskogu istungil said saadikutelt hinnangu nii ELi migratsioonipoliitika tegevuskava kui ühtse digituru loomise strateegia. Ühtlasi nõudsid parlamendiliikmed ELi Nõukogult edasiliikumist rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusloome osas ning kiitsid heaks konfliktimineraalide impordi tõkestamiseks mõeldud meetmed.
www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20150519STO56542/html/Mai-t%C3%A4iskogult-%C3%B5pitu-r%C3%A4ndepoliitika-%C3%BChtne-digiturg-konfliktimineraalid

Euroopa Keskkonna Agentuur (20.05.2015): Eurooplased saavad jätkuvalt nautida kõrge-kvaliteedilist suplusvett
95% seirealustest ujumiskohtadest ELis vastasid minimaalsetele veestandarditele 2014.a. Veekvaliteet oli suurepärane 83% kohtadest. Võrreldes 2013. aastaga on tõus olnud 1%.
www.eea.europa.eu/media/newsreleases/europeans-continue-enjoying-high-quality

Euroopa Komisjon (19.05.2015): Parema õigusloome tegevuskava: ELi õigusloomet parandatakse läbipaistvuse ja järelevalve abil
Euroopa Komisjon võttis 19. mail vastu parema õigusloome tegevuskava. Selle tervikliku, kogu poliitikatsüklit hõlmava reformipaketiga suurendatakse ELi poliitika kujundamise protsessi avatust ja läbipaistvust, parandatakse eelnõude ja muudatuste tõhusama mõjuhindamise kaudu uute õigusaktide kvaliteeti ning edendatakse kehtivate ELi õigusaktide pidevat ja järjekindlat läbivaatamist, et ELi poliitika saavutaks oma eesmärgid võimalikult tõhusal ja tulemuslikul viisil.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4988_et.htm


Allikas: Maainfo.ee

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.