Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 20 (2015-05-20 03:54:36)

TÄNA VÕRGUKIRJAS:

Jätkusuutlik toidutootmine - kuidas toota vähemaga rohkem?
Euroopa maaeluvõrgustiku info
EUROOPA INFO

Fookusloo pealkiriEesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldas 15. aprillil Tartus toimunud rahvusvahelise konverentsi Agroforum Mare Balticum raames ettevõtluse ja innovatsiooni teemalise ümarlaua, millel käsitleti toidutootmise jätkusuutlikkuse erinevaid aspekte.

Seminaril tegid ettekande Taani Põllumajanduse ja Toidu Nõukogu nõunik Tobias Gräs, Leedu Põllumajandusettevõtete Liidu asedirektor Eimantas Pranauskas, nõustamisfirma Optifarm konsultant Peter Thomsen ja AS Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas.

Loe artiklit täismahus SIIT


INFOKS:

21. mail toimub EL Läänemere piirkonna strateegia juhtprojekti "Jätkusuutlike maapiirkondade areng läbi noorte kaasamise, innovatsiooni ja ettevõtluse 2012-2015" raames tulemuste levitamise seminar "Ilma noorteta ei ole maapiirkonnad jätkusuutlikud". Seminar toimub Maamajanduse Infokeskuse suures saalis Jänedal. Info ja registreerimine (viimane registreerimispäev 19. mai) maainfo.ee/index.php

21. - 23. mail korraldab Jõgevamaa Koosöökoda rahvusvahelise koostöö seminari oma praegustele ja tulevastele koostööpartneritele seminari, kus plaanitakse anda ülevaate juba tehtud projektidest ning arenduses olevast. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

Kuni maikuu lõpuni oodatakse talusid ja põllumajandusettevõtteid registreeruma 19. juulil toimuvale esimesele üle-eestilisele avatud talude päevale meiliaadressil reve@maainfo.ee. Rohkem infot www.avatudtalud.ee

EELINFO:

26. - 27. mail korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös Põllumajandusministeeriumi ja PRIAga LEADER kohalike tegevusgruppide esindajatele kahepäevase infopäeva LEADER-meetme rakendamise teemadel. Info ja registreerimine maainfo.ee/index.php

Viimane Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 II telje ning MAK 2014-2020 keskkonnatoetuste ja otsetoetuste infopäev toimub 28. mail Paides. Infopäevade eesmärgiks on selgitada põllumajandustootjatele 2015. aastal rakenduvate otsetoetuste tingimusi ja MAK 2014-2020 pindala- ja loomatoetuste tingimusi ning nõuetele vastavuse nõudeid. Rohkem informatsiooni Põllumajandusministeeriumi veebilehel www.agri.ee/et/otsetoetuste-ja-maaelu-arengukavade-toetuste-
tasuta-infopaevad-2015

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO

UUDISED:

Ilmunud on Euroopa maaelu arengu võrgustiku maikuu uudiskiri maainfo.ee/index.php

SÜNDMUSED:

11. juunil toimub Euroopa maaelu arengu võrgustiku seminar "Maaelu arengu programmide kvaliteedi parandamine" Brüsselis Belgias
maainfo.ee/index.php

12. juunil toimub Euroopa maaeluvõrgustike juhtrühm 2. kohtumine Brüsselis Belgias
maainfo.ee/index.php

INFO EUROOPAST Euroopa Liidu ürituste KALENDER – veebileht: http://europa.eu/eucalendar/ Üritused:

18. - 21. mail toimub Euroopa Parlamendi täiskogu istung Strasbourgis
www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html

27. - 28. mail toimub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istung Brüsselis Belgias
www.eesc.europa.eu/

28. - 29. mail toimub EL konverents "Mahetootmine, teadus ja innovatsioon: tulevikuprioriteetide kehtestamine" ( "Organic production, Research and Innovation: setting priorities for the future"), Milanos Itaalias
www.h2020.md/en/eu-conference-organic-production-research-and-innovation-setting-priorities-future-milan-28-29th-may

1. - 2. juunil toimub mitteametlik EL põllumajanduse ja kalanduse ministrite kohtumine, Riias Lätis
eu2015.lv/events/political-meetings/informal-agriculture-and-
fisheries-council-2015-06-01

3. - 5. juuni toimub Roheline nädal 2015 Brüsselis
ec.europa.eu/environment/greenweek/

11. - 13. juuni toimub 9. Euroopa mahepõllumajanduse kongress ("9th European Organic Congress") Riias Lätis
www.arc2020.eu/events/9th-european-organic-congress/

15. - 17. juunil toimub Riias esimene innovaatiliste ettevõtete nädal - Ligipääs rahastusele, innovatsioonile ja väikeettevõtlusele 2015 ( "First Innovative Entreprise Week - Access to Finance for Research, Innovation and SMEs 2015")
www.innoweek2015.eu

23. - 24. juunil toimub esimene Euroopa konverents Maaelu arengu Euroopa Põllumajandusfondi finantsinstrumentide teemal (First European fi-compass Conference on Financial Instruments under the European Agricultural Fund for Rural Development) Dublinis Iirimaal
www.fi-compass.eu/event/financial-instruments-sustainable-
investment-agriculture-and-rural-development-dublin-2015-06

24. - 25. juunil toimub Euroopa Piimandusettevõtete Konfress 2015 "25 aastat ettevõtlust -alati tulevikku vaadates" ( European Dairy Farmers Congress 2015: "25 years of entrepreneurship- Always looking to the future") Rostockis Saksamaal
www.dairyfarmer.net/nc/home.html

Põllumajandus ja toidu tootmine: Uudised:

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat: Finantsinstrumendid ja maaelu areng
Finantsinstrumendid on efektiivne vahend investeerida kestlikkusse majanduskasvu ja ettevõtete arengusse ning põllumajanduse ja maaelu arengu vahenditesse nagu ka laiemasse maamajandusse. Finantsinstrumendid nagu laenud, garantiid ja omakapital saavad toetada mitmeid projekte ja abivajajaid, potentsiaaliga tõsta tulevikus erakapitali investeeringuid maapiirkondade arengusse.
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/financial-instruments/index_en.htm

EL põllumajandustoodete ja toidu geograafilised tähised ja päritolunimetused:

(12.05.2015): Hollandse geitenkaas - kaitstud geograafiline tähis Hollandis
Traditsioonilise geograafilise nimetusega "Hollandse geitenkaas" tähistatakse Madalamaades toodetud naturaalselt või fooliumis valmistatud poolkõva juustutoodet, mis nagu Gouda juustki on valmistatud Madalamaade kitsekasvatusettevõtetest saadud kitsepiimast..
ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html

Keskkond:

Euroopa Komisjon - pressiteade (18.05.2015): 2014. aasta heitkogustega kauplemise andmed näitavad heitkoguste vähenemist
ELi heitkogustega kauplemise süsteemis (ELi HKS) osalevate käitiste kasvuhoonegaaside heitkogused vähenesid liidu registri andmetel möödunud aastal hinnanguliselt ligikaudu 4,5 %. ELi HKS hõlmab rohkem kui 11 000 elektrijaama ja tööstuskäitist 28 ELi liikmesriigis, Islandil, Norras ja Liechtensteinis ning lisaks selliste lennuettevõtjate heitkoguseid, kelle lennukid lendavad Euroopa lennujaamade vahel.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4987_et.htm

Ajakiri - Keskkond eurooplastele (11.05.2015): Ressursitõhususe kampaania
Euroopa Komisjoni generatsioonide äratamise kampaania lõpetati sel aastal. Kestis see neli aastat ning õpetas tarbijaid olema rohkem säästlikud. Kampaania võitis meediaauhinna interaktiivse veebilehe ja videos, mida on vaadatud 10 miljonit korda.
ec.europa.eu/environment/news/efe/articles/2015/05/article_
20150511_01_en.htm

LIFE uudiskiri, mai2015
LIFE uudised keskenduvad merenduse kohtumisele, mis toimus märtsis Madridis.
ec.europa.eu/environment/life/news/newsletter/index.htm

Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr 413
Viimasest ajakirja numbrist leiate artiklid järgmistel teemadel: E-sigarettide jäätmed kujutavad endast potentsiaalset ohtu keskkonnale ning Polüstüreeni nanoosakesed mõjutavad kalade käitumist ja ainevahetust.
ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/index_
en.htm

Majandus:

Euroopa Komisjon - EUROSTAT (19.05.2015): Aprill 2015: Aastane inflatsioon nii euro-alal kui ka ELis tervikuna 0,0%
Euro-ala aastane inflatsiooni oli aprillis 0,0% ning võrrelduna märtsikuuga (-0,1%) on tõusnud. Aasta varem oli inflatsioon 0,7%. ELis tervikuna oli inflatsioon aprillis samuti 0,0% ning võrrelduna märtsikuuga kasvas (-0,1%). Aasta varem oli ELis inflatsioon 0,8%.
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4996_en.htm

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis (13.05.2015): Euroopa Komisjon soovitab Eestil suurendada inimeste töövõimalusi ning parandada tööjõu kvalifikatsiooni
Euroopa Komisjon võttis vastu majanduspoliitilised soovitused liikmesriikidele 2015. ja 2016. aastaks. Eestil soovitab komisjon järgmistel aastatel kinni pidada keskpika perioodi eelarve-eesmärgist ning astuda konkreetseid samme inimeste töövõimaluste parandamiseks.
ec.europa.eu/estonia/news/2015/150513_soovitused_toovoimaluste_
suurendamiseks_et.htm

Euroopa Komisjon - pressiteade (13.05.2015): 2015. aasta riigipõhised soovitused: majanduskasvu kindlustamiseks on vaja täiendavaid jõupingutusi
Euroopa Komisjon võttis vastu majanduspoliitilised soovitused liikmesriikidele 2015. ja 2016. aastaks, kus ta palus neil võtta meetmeid töökohtade loomiseks ja majanduskasvu soodustamiseks. Need soovitused on kooskõlas komisjoni majandus- ja sotsiaalmeetmete kavaga.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4975_et.htm

Muu info:

Euroopa Parlament (14.05.2015): EP täiskogu uudiskiri, 18.- 21. mai 2015
Päevakorras: Euroopa rände tegevuskava 2015-2020, karmimad reeglid rahapesuga võitlemiseks, arutelu Ungari teemal, arutelu ja hääletus "konfliktimineraalide" kasutamise piiramise kohta, arutelu digitaalse ühtse turu strateegia üle, saadikud esitavad kavandi tervishoiu turvalisemaks muutmiseks.
www.europarl.ee/et/uudised-ja-sundmused/uudised/uudised-2015/mai-2015/pr-2015-mai-02.html

Euroopa Parlament (12.05.2015): Karl Suure Euroopa noorteauhinna 2015 võitis @RealTimeWW1
Tänavuse Karl Suure Euroopa noorteauhinna võitis teisipäeval, 12. mail Aachenis toimunud auhinnatseremoonial Twitteri-projekt @RealTimeWW1 Luksemburgist - 2014. aasta algusest saati on selle konto kaudu jutustatud Esimese maailmasõja ajal toimunust. Teise koha pälvis Prantsusmaa projekt elust ELi välispiiril ning kolmas koht läks jagamisele Austria, Küprose ja Hispaania projektide vahel.
www.europarl.ee/et/uudised-ja-sundmused/uudised/uudised-2015/mai-2015/pr-2015-mai-01.html


Allikas: Maainfo.ee

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.