Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 18 (2015-05-06 07:17:11)

TÄNA VÕRGUKIRJAS:

Riiklikult tunnustatud toidukvaliteedikava annab võimaluse üheskoos oma toodet turustada, rõhutades toote erisust!
Euroopa maaeluvõrgustiku info
EUROOPA INFORiiklikult tunnustatud toidukvaliteedikava annab võimaluse üheskoos oma toodet turustada, rõhutades toote erilisust!


Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäeval olid taaskord teemaks kvaliteedikavad ning seekord keskenduti riiklikele kvaliteedikavadele - Eestis on praeguseks tunnustatud kaks riiklikku kvaliteedikava: Peipsi sibul, mis sai tunnustuse 2013. aastal ja rohumaaveise liha tootmine, mis sai tunnustuse 2014.a.


Toidukvaliteedikava on üks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika meetmetest, mis on kavandatud edendama maaelu ja põllumajanduslikku tootmist ning suunatud tootearendusele, traditsiooniliste toodete taasavastamisele, turustamise- ja ühistegevuse edendamisele. Osalemiseks peab sobiv toode erinema tavatootest - keskmisest kõrgemad kvaliteediomadused, tootmis- ja/või töötlemisprotsess, mis tagab toote erilisuse.


Loe artiklit täismahus
SIIT


INFOKS:

6. mail korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös Põllumajandusministeeriumiga kohalike tegevusgruppide esindajatele ühepäevase LEADER seminari - ühis-, koostöö- ja teadmussiirde projektid MAK 2014-2020 raames. Info Maamajanduse Infokeskuse veebilehele maainfo.ee/index.php

Mais ja aprillis toimuvad maakondades Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 metsameetme ja Natura meetme infopäevad metsaomanikele- 6. mail Pärnus ja 7. mail Rakveres. Rohkem infot SA Erametsakeskuse veebilehel www.eramets.ee/uudised-1/sa-erametsakeskus/metsameetme_ja_natura_infopaevad_metsaomanikele/

Kuni maikuu lõpuni oodatakse talusid ja põllumajandusettevõtteid registreeruma 19. juulil toimuvale esimesele üle-eestilisele avatud talude päevale meiliaadressil reve@maainfo.ee. Rohkem infot www.avatudtalud.ee

EELINFO:

12. mail toimub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjoni 7. istung Põllumajandusministeeriumi suures saalis Tallinnas. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

14. - 15. mail toimub V konverents sarjast "Kogukonna vedurid" ning seekordseks alateemaks on "MAAELU LOOJAD". Konverents toimub Käärikul ning konverentsi korraldajateks on Põlva-, Valga- ja Võrumaa Partnerluskogu. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

15. mail korraldavad Põllumajandusuuringute Keskus ja Eesti Maaülikool koostöös Põllumajandusministeeriumiga MAK 2007-2013 raames 2014. aastal teostatud uuringute tutvustamise infopäeva Põllumajandusministeeriumi suures saalis. Rohkem informatsiooni maainfo.ee/index.php

TÄHELEPANU! 21. mail toimub EL Läänemere piirkonna strateegia juhtprojekti "Jätkusuutlike maapiirkondade areng läbi noorte kaasamise, innovatsiooni ja ettevõtluse 2012-2015" raames tulemuste levitamise seminar "Ilma noorteta ei ole maapiirkonnad jätkusuutlikud". Seminar toimub Maamajanduse Infokeskuse suures saalis Jänedal. Info ja registreerimine maainfo.ee/index.php

Mais ja aprillis toimuvad maakondades Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 II telje ning MAK 2014-2020 keskkonnatoetuste ja otsetoetuste infopäevad . Infopäevade eesmärgiks on selgitada põllumajandustootjatele 2015. aastal rakenduvate otsetoetuste tingimusi ja MAK 2014-2020 pindala-ja loomatoetuste tingimusi ning nõuetele vastavuse nõudeid. Maikuus toimuvad infopäevad: 6.05 Kuressaares, 7.05 Sakus (Harjumaa) ja Kõmsil (Läänemaa), 8.05 Põlvas, 12.05 Sõmerus (Lääne-Virumaa), 18.05 Sakus (Harjumaa). Rohkem informatsiooni Põllumajandusministeeriumi veebilehel www.agri.ee/et/otsetoetuste-ja-maaelu-arengukavade-toetuste-tasuta-infopaevad-2015

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO

UUDISED:

Ilmunud on Euroopa Komisjoni kommunikatsioonivõrgustiku aprillikuine uudiskiri maainfo.ee/index.php

SÜNDMUSED:

7. mail toimub Euroopa maaeluvõrgustike üldkogu temaatilise allrühma "MAKide rakendamise parandamine"(Improving RDP implementation) 2. koosolek. Rohkem infot maainfo.ee/index.php

12. - 13. mail toimub perioodi 2014-2020 riiklike maaeluvõrgustike 2. töökohtumine Jurmalas Lätis. Töökohtumise teemaks on riiklike maaeluvõrgustike alustamine uuel perioodil. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

INFO EUROOPAST Euroopa Liidu ürituste KALENDER – veebileht: http://europa.eu/eucalendar/ Üritused:

6. - 9. mail toimub rahvusvaheline teaduskonverents "Metsandus: Sild tulevikku" (Forestry: Bridge to the future), Sofias Bulgaarias
conf2015.forestry-ideas.info/index.php

9. mail tähistatakse Tallinnas Vabaduse väljakul Euroopa Päeva
www.euroopapaev.ee/

9. mail on Brüsselis ja Luksemburgis Euroopa Parlamendi ja teiste EL institutsioonide lahtiste uste päevad
www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20150430IPR48874/html/Festival-of-Europe-European-Parliament-open-days

15. mail toimub EuroDISH projekti lõpukonverents ("Bringing European infrastructure onto one DISH to optimise food and health research"), Milanos Itaalias
www.eurodish.eu/news/29-final-conference-save-the-date

18. - 21. mail toimub Euroopa Parlamendi täiskogu istung Strasbourgis
www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html

28. - 29. mail toimub EL konverents "Mahetootmine, teadus ja innovatsioon: tulevikuprioriteetide kehtestamine" ( "Organic production, Research and Innovation: setting priorities for the future"), Milanos Itaalias
www.h2020.md/en/eu-conference-organic-production-research-and-innovation-setting-priorities-future-milan-28-29th-may

1. - 2. juunil toimub mitteametlik EL põllumajanduse ja kalanduse ministrite kohtumine, Riias Lätis
eu2015.lv/events/political-meetings/informal-agriculture-and-fisheries-council-2015-06-01

11. - 13. juuni toimub 9. Euroopa mahepõllumajanduse kongress ("9th European Organic Congress") Riias Lätis
www.arc2020.eu/events/9th-european-organic-congress/

15. - 17. juunil toimub Riias esimene innovaatiliste ettevõtete nädal - Ligipääs rahastusele, innovatsioonile ja väikeettevõtlusele 2015 ( "First Innovative Entreprise Week - Access to Finance for Research, Innovation and SMEs 2015")
www.innoweek2015.eu

Põllumajandus ja toidu tootmine: Uudised:

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (01.05.2015): Põllumajandusvoliniku Phil Hogani kõne konverentsil "Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia põllumajanduses" Iirimaal
ec.europa.eu/agriculture/commissioner-speeches/pdf/hogan-kilkenny-01-05-2015_en.pdf

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (29.04.2015): Põllumajandusvoliniku Phil Hogani avasõnad Piimaturu ülevaate majandusnõukogu kohtumisel Brüsselis
ec.europa.eu/agriculture/commissioner-speeches/pdf/hogan-mmo-anniversary-29-04-2015_en.pdf

Euroopa Komisjon - põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (29.04.2015): Euroopa Komisjon sulgeb sealiha eraladustamise
EL liikmesriigid toetavad Euroopa Komisjoni ettepanekut sulgeda sealiha eraladustamise meede, mis avati 9. märtsil 2015.
ec.europa.eu/agriculture/newsroom/202_en.htm

Trükised:

Euroopa Komisjoni trükis "Noortalunikud - uue ÜPP prioriteet!" (YOUNG FARMERS - a priority in the new CAP!)
Trükises on välja toodud, millised toetused ja vahendid on saadaval Euroopa põllumeeste uue generatsiooni jaoks.

bookshop.europa.eu/...

Euroopa Audiitorite Koja aruanne nr 5/2015 "Kas finantsinstrumendid on edukad ja vajalikud vahendid maaelu arengu valdkonnas?" (Are financial instruments a successful and promising tool in the rural development area?)
Uus Euroopa Audiitorite Koja aruanne uurib rahastusvahendite edu (laenud ja garantiifondid) maaelu arengus perioodil 2007-2013 ning nende potentsiaali perioodiks 2014-2020.
www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx

Keskkond:

Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr 412
Viimasest ajakirja numbrist leiate artiklid järgmistel teemadel: Linnaplaneerijate seisukohad teadusliku informatsiooni rolli otsusprotsessis ning Sõnnik ja reovesi võivad anda kultuuridele rohkem fosforit kui keemilised väetised.
ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/index_en.htm

Majandus:

EL pressiteade (05.05.2015): 2015. aasta kevadine majandusprognoos: soodsad tingimused toetavad majanduse elavnemist
Euroopa Liidu majanduskasvu toetavad praegu soodsad majandustingimused. Euroopa Komisjoni 2015. aasta kevadise majandusprognoosi kohaselt toetavad ja soodustavad need lühiajalised tegurid majanduse tsüklilist elavnemist ELis.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4903_et.htm

Euroopa Komisjon - Eurostat (30.04.2015): Märts 2015 - euro-ala töötuse määr 11,3%, ELis keskmisena 9,8%
Euro-ala töötuse määr oli märtsis 11,3% ning püsis veebruarikuuga võrrelduna stabiilne, kuid võrrelduna aastataguse ajaga on langenud (märtsis 2015 oli töötuse määr 11,7%). ELis tervikuna oli töötuse määr märtsis 9,8% ning püsis samuti veebruarikuuga võrrelduna stabiilsena ning võrreldes 2014.a märtsikuuga on töötuse määr langenud.
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4901_en.htm

Euroopa Komisjon - EUROSTAT (30.04.2015): Esialgne hinnang - aprill 2015: Euro-ala aastane inflatsioon tõusis 0,0%-ni
Vastavalt Eurostati esialgsele hinnangule on Euro-ala aastane inflatsioonimäär aprillis oodatavalt 0,0% ning võrrelduna märtsikuuga (-0,1%) on see kasvanud.
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4905_en.htm

Muu info:

Euroopa Komisjon - Teabeleht (29.04.2015): Rikkumisvastaste meetmete pakett: peamised otsused aprillis
Rikkumismenetlusi käsitlevate igakuiste otsustega algatab Euroopa Komisjon mitmeid õiguslikke meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole nõuetekohaselt täitnud ELi õigusest tulenevaid kohustusi. Need otsused hõlmavad mitut sektorit ja nende eesmärk on tagada ELi õigusaktide nõuetekohane kohaldamine, mis vastab kodanike ja äriühingute huvidele. See kuu võttis komisjon vastu 120 otsust, sealhulgas 38 põhjendatud arvamust ja 6 kaebust Euroopa Kohtule.
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4871_et.htm

EL pressiteade (29.04.2015): Riigiabi: Komisjon algatab sektoriuuringu elektritarneid tagavate mehhanismide kohta
Euroopa Komisjon on algatanud riigiabi sektoriuuringu selliste riiklike meetmete kohta, millega tagatakse, et voolukatkestuste vältimiseks on elektri tootmiseks igal ajal olemas piisavalt võimsust (nn võimsuse tagamise mehhanismid). Uuringuga kogutakse võimsuse tagamise mehhanismide kohta teavet, et eelkõige uurida, kas nendega on tagatud piisav elektrivarustus, mis ei moonuta konkurentsi ega kaubandust ELi ühtsel turul. See täiendab komisjoni energialiidu strateegiat, mille eesmärk on luua Euroopas ühendatud, integreeritud ja turvaline energiaturg.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_et.htm

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis (29.04.2015): Euroopa Komisjon võttis vastu Euroopa julgeoleku tegevuskava aastateks 2015-2020
Euroopa Komisjon tegi eile õhtul teatavaks Euroopa julgeoleku tegevuskava aastateks 2015-2020, et tõhustada liikmesriikide koostööd julgeolekuohtude tõkestamisel ja tugevdada ühist tegevust võitluses terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevuse vastu. Tegevuskavaga on ette nähtud konkreetsed vahendid ja meetmed ühistegevuse edendamiseks ning kõige tõsisemate ohtude tõhusamaks tõkestamiseks.
ec.europa.eu/estonia/news/2015/150429_julgeoleku_tegevuskava_
et.htm


Allikas: Maainfo.ee

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.