Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 13 (2015-04-01 00:02:43)

TÄNA VÕRGUKIRJAS: 

Põhja- ja Baltimaade maaeluvõrgustikud said kokku Eestis

Euroopa maaeluvõrgustiku info

EUROOPA INFO

Põhja- ja Baltimaade maaeluvõrgustikud said kokku Eestis

Kõige tihedamini suhtleme ikka naabritega, seepärast on Põhja- ja Baltimaade maaeluvõrgustikud alates 2008. aastast piirkondlikult kokku saanud ja omavahel kogemusi jaganud.

Seekord said Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani ja Poola esindajad kokku Jänedal, kus võõrustajaks oli Eesti ja Maamajanduse Infokeskus, kes nüüd juba teist perioodi maaeluvõrgustiku ülesandeid täidab.

Loe artiklit täismahus SIIT

INFOKS:

1. aprillil korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) konverentsi "Maaelufoorum 2015", mille seekordseks teemaks on ühistegevuse rahvusvaheline kogemus. Rohkem infot ja registreerimine EPKK veebilehel · epkk.ee/uudised2/kutse-maaelufoorumile-2015-uhistegevuse-rahvusvaheline-kogemus/

Ajavahemikus 19. märtsist kuni 25. aprillini toimuvad Eesti piirkondlike otse tootjalt tarbijatele võrgustike juures kümme piirkondlikku seminari teemal "Uued tööriistad talutootjatele turundamisel ja turustamisel", kus tutvustatakse Eestimaa Talupidajate Keskliidu loodud katuskaubamärgi "Ehtne Talutoit" taotlemistingimusi. 2. aprillil toimub kohtumine Hiiumaal, Kärdlas ning 4. aprillil Viljandis. Rohkem infot Maamajanduse infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

Kuni 1. aprillini saab esitada taotlusi kohaliku omaalgatuse programmist toetuse saamiseks. Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest: kogukonna arenguks ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamiseks. 2. - 12. märtsini toimuvad infopäevad erinevates Eestimaa linnades. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

27. märtsil toimunud üle-riigilise avatud talude infopäeva ettekanded on saadaval Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

EELINFO:

7. aprillil algusega kell 10 toimub Paide Kultuurikeskuses EPKK konverents Teraviljafoorum 2015. Rohkem infot maainfo.ee/index.php

11. aprillil toimub Maale elama mess Tallinnas Kalevi Spordihallis. Rohkem infot www.maale-elama.ee/

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO

UUDISED:

EIP-AGRI plaanib avada kaks uut fookusgruppi, kuhu kuulub 40 eksperti:

Uued võtted talupidamises: innovatsiooni ja ettevõtluse edendamine;

Vesi ja põllumajandus: sobivad strateegiad põllumajandusettevõtetes.

Otsitakse põllumehi, nõustajaid, teadlasi ja teisi eksperte, kes soovivad liituda eelpoolmainitud fookusgruppidega, et jagada oma teadmisi, pakkuda praktilisi uuenduslikke lahendusi, leida võimalusi ning rääkida eelnevalt saadud kogemustest. Kui tunned, et saad ja soovid panustada temaatiliste fookusgruppide arengusse, siis palun täida taotlusvorm EIP-AGRI kodulehel enne 13. aprilli 2015. Rohkem infot EIP-AGRI fookusgruppidest leiad ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochures_focus_groups_2015_en_web.pdf

SÜNDMUSED:

14. aprillil korraldab Euroopa maaelu arengu võrgustik maaelu arengu programmide rakendajatele koolituse teemal "Tulemusel põhinevad põllumajanduslikud keskkonnatoetused" Brüsselis Belgias - maainfo.ee/index.php

21. aprillil toimub Euroopa maaeluvõrgustiku Leader/kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) allrühma esimene töökohtumine Brüsselis Belgias - maainfo.ee/index.php

INFO EUROOPAST Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht: http://europa.eu/eucalendar/ Üritused:

31. märtsil toimub Brüsselis iga-aastane põllumajanduse tuleviku-alane foorum (Forum for the Future of Agriculture - FFA 2015), mis sel aastal keskendub EL põllumajandustootmise tulevikule, keskkonnahoiule ja tarbija heaolule.
maainfo.ee/index.php

10. - 12. aprillini toimub Poolas VII Rahvusvaheline maaturismi ja agro-turismi mess "AGROTRAVEL"
maainfo.ee/index.php

13. aprillil korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaliku kuulamise teemal "Maaelu arengu programmid - protsess ja püüdlused" (Rural Development Programmes - Process and Aspirations) Brüsselis Belgias
www.eesc.europa.eu/

15. - 16. aprillil toimub konverents "Maaelu ja põllumajanduse nõuandesüsteemid: Euroopa võrgustumise parimad praktikad ja kogemused" (Rural and Agricultural Advisory Systems (RAAS): Best Practices and Experiences for European Networking), Riias Lätis
eu2015.lv/events/political-meetings/konference-lauku-un-lauksaimniecibas-konsultaciju-sistemas-labaka-prakse-un-pieredze-sadarbibai-eiropa-2015-04-15

20. aprillil toimub EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istung Luksemburgis
www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2015/04/20/

27. - 28. aprillil toimub EL maaelu direktorite mitteametlik kohtumine Jurmalas, Lätis
eu2015.lv/events/political-meetings/informal-meeting-of-directors-general-for-fisheries-2015-04-27

Põllumajandus ja toidu tootmine: Uudised:

Euroopa Komisjon - põllumajanduse ja maaelu areng (31.03.2015): Põllumajandusvoliniku kõne Põllumajanduse tuleviku foorumil Brüsselis Belgias
Phil Hogani kõne teemal "Ülemaailmse toiduga kindlustatusele ja kestlikkule põllumajandusele mõeldes: Euroopalt maailmale" (
Rethinking global food security and sustainable agriculture: from Europe to the World), Brüsselis Belgias 31. märtsil 2015
ec.europa.eu/agriculture/commissioner-speeches/pdf/hogan-ffa-31-03-2015_en.pdf

Euroopa Komisjon - põllumajandus ja maaelu areng (27.03.2015): Suhkru ekspertgrupp kohtub esimest korda
2017.a septembris lõpevad suhkrukvoodid ning Euroopa Komisjon kutsub kokku suhkru ekspertgrupi, et muuta üleminek kvoodisüsteemilt turusüsteemile võimalikult sujuvaks.
ec.europa.eu/agriculture/newsroom/199_en.htm

EL pressiteade (26.03.2015): ELi piimasektoris lõpeb piimakvootide ajastu
Alates 31. märtsist 2015 ei kohaldata ELis enam piimakvootide süsteemi. Piimakvoodid võeti kasutusele 1984. aastal, kui ELi toodang ületas oluliselt nõudluse, kvoodisüsteem oli üks struktuurilise ülejäägi vähendamise meetmetest. ELi ühise põllumajanduspoliitika järjestikused reformid on suurendanud sektori turule orienteeritust ja lisaks on võetud mitmeid muid sihtotstarbelisemaid meetmeid, näiteks toetatakse tootjaid, kes asuvad ebasoodsas piirkonnas (nt mägialad), kus tootmiskulud on kõrgemad.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4694_et.htm

Trükised, aruanded, ülevaated:

EL Põllumajanduse ülevaade nr 4, märts 2015: Piimandussektori ülevaade, info põhineb 2012.a FADN andmetel
ec.europa.eu/agriculture/rural-area-economics/briefs/pdf/004_en.pdf

Keskkond:

EL pressiteade (26.03.2015): Iga EL elanik tootis 2013.a keskmisena 481 kg jäätmeid, millest 43% läks taaskasutusse või kompostiti
ELis toodeti 2013.a elaniku kohta 481 kg jäätmeid, mis võrrelduna 2002.a on langenud 8,7% (siis oli see 527 kg elaniku kohta). Samas erineb see liikmesriigiti märgatavalt: alla 300 kg jäätmeid toodetakse Rumeenias, Eestis ja Poolas. Samas kui Taanis toodeti 2013.a üle 700 kg jäätmeid elaniku kohta.
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4698_en.htm

Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr 409
Viimases ajakirja numbris leiate artiklid järgmistel teemadel: Arktika jää sulamine mõjutab merelindude toitumiskäitumist ning Katuseaedadel saaks kasvatada kolmveerand linna köögiviljadest.
ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/index_en.htm

Majandus:

EL pressiteade (31.03.2015): Veebruar 2015 - Euro-ala töötuse määr 11,3%, ELis keskmisena 9,8%
Euro-ala töötuse määr oli veebruaris 11,3% ning võrrelduna jaanuarikuuga (11,4%) ja aastataguse ajaga (11,8% veebruaris 2014) on langenud. Tegemist on madalaima töötuse määraga euro alal alates 2012.a maikuust. ELis tervikuna oli töötuse määr veebruaris 9,8% ning võrrelduna jaanuarikuuga (9,9%) ja aastataguse ajaga (10,5% veebruaris 2014) on see langenud. Tegemist on madalaima ELis registreeritud töötuse määraga alates 2011.a septembrist.
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4730_en.htm

EL pressiteade - Eurostat (30.03.2015): Tööjõu kulud ELis: Keskmine tööjõu tunnitasu varieerus ELis 2014.a 3,8 eurost 40,3 euroni, olles madalaim Bulgaarias ja kõrgeim Taanis
2014.a oli keskmine tööjõu tunnitasu ELis kogu majanduses (v.a põllumajandus ja avalik sektor) 24,6 eurot ning euro-alal 29,2 eurot. Kuid see keskmine peidab enda varjus suuri erinevusi liikmesriikide vahel - madalaim on see Bulgaarias (3,8 eurot), Rumeenias (4,6 eurot), Leedus (6,5 eurot) ja Lätis (6,6 eurot) ning kõrgeim Taanis (40,3 eurot), Belgias (39,1 eurot), Rootsis (37,4 eurot) ja Luksemburgis (35,9 eurot).
ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-30032015-AP

Muu info:

EL pressiteade (26.03.2015): Konkurents: volinik Vestager teeb ettepaneku korraldada e-kaubanduse sektori uuring
Euroopa Liidu konkurentsivolinik Margrethe Vestager teatas Berliinis toimunud konverentsil, et lähiajal korraldatakse konkurentsiuuring e-kaubanduse sektoris. Euroopas müüakse üha rohkem kaupu ja teenuseid internetis. Samal ajal kasvab piiriülene on-line müük ELis siiski aeglaselt. Osaliselt on selle põhjuseks keelebarjäärid, tarbijate eelistused ja liikmesriikide erinevad seadused. Kuid on viiteid ka sellele, et võib-olla võtavad mõned ettevõtted meetmeid piiriülese e-kaubanduse piiramiseks. Sektori uuring keskendub selliste meetmete paremale kindlakstegemisele ja nende vastu võitlemisele vastavalt komisjoni prioriteetidele ühendatud ühtse e-turu loomisel. Volinik Vestager esitab oma ettepaneku Komisjonile lähinädalatel.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4701_et.htm

Euroopa Komisjon (26.03.2015): Rikkumisvastaste meetmete pakett: peamised otsused märtsis
Rikkumismenetlusi käsitlevate igakuiste otsustega rakendab Euroopa Komisjon mitmeid õiguslikke meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole nõuetekohaselt täitnud ELi õigusest tulenevaid kohustusi. Komisjon võttis vastu 109 otsust, sealhulgas 11 põhjendatud arvamust ja 8 kaebust Euroopa Kohtule. Samuti sulgeb Komisjon teatava arvu juhtumeid, mis on asjaomaste liikmesriikidega lahendatud, ilma et komisjon peaks võtma edasisi meetmeid. Finantsteenused: Komisjon nõuab, et ITAALIA ja EESTI rakendaksid alternatiivseid investeerimisfonde käsitlevaid ELi õigusnorme.
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4666_et.htm

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis (25.03.2015): Euroopa Komisjon määras kindlaks digitaalse ühtse turu strateegia prioriteetsed tegevusvaldkonnad
Euroopa Komisjon pidas täna esimese arutelu mais esitatava digitaalse ühtse turu strateegia üle ning määras kindlaks peamised valdkonnad, millega komisjon hakkab tegelema, et jõuda nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele kasulike tulemusteni. Prioriteetideks on parandada tarbijate ja ettevõtjate juurdepääsu digitaalsetele kaupadele ja teenustele, kujundada digitaalsete võrkude ja teenuste jaoks soodne keskkond ning luua pikaajalise kasvupotentsiaaliga Euroopa digitaalmajandus ja -ühiskond.
ec.europa.eu/estonia/news/2015/digitaalse_turu_prioriteedid_et.htm

Allikas: Maainfo.eeSisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.