Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 10 (2015-03-11 10:57:01)

TÄNA VÕRGUKIRJAS [http://www.maainfo.ee/public/files/2015-03-10%20-%20pilt%20Vorgukirja_maja.jpg.png]


* NÄITUS: Maaturismi edulood - kandideerimine avatud!<http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=4664&page=3265&action=article&>
<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4629&page=3265&action=article&>

* Euroopa maaeluvõrgustiku info
* EUROOPA INFO

NÄITUS: Maaturismi edulood - kandideerimine avatud!

Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös MTÜ Eesti Maaturismiga valmistavad ette ränd-näitust Eesti maaelu arengukava 2007-2013 vahenditest toetust saanud maaturismi projektidest.

Näituse tarvis edulugude leidmiseks on välja kuulutatud konkurss, projektinäiteid saab esitada kuni 1. maini 2015.a. Konkursil osalemise kohta täpsemalt www.maainfo.ee<http://www.maainfo.ee/index.php?page=3720&>

Loe artiklit täismahus SIIT<http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=4664&page=3265&action=article&>


INFOKS:

* 11. märtsil algusega kell 11 toimub Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1, Tartu) Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja konverents "Aiandusfoorum 2015". Rohkem infot maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3357&page=3394&>

* Kuni 12. märtsini saab taotleda põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust (MAK 2014-2020 meede 4). Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, posti teel ja elektrooniliselt e-posti teel. Rohkem infot Põllumajandusministeeriumi pressiteates www.agri.ee/et/uudised/pollumajandusettevotete-arengusse-panustatakse-146-miljonit-eurot<http://www.agri.ee/et/uudised/pollumajandusettevotete-arengusse-panustatakse-146-miljonit-eurot>

EELINFO:

* 18. - 19. märtsil toimub Jänedal Põhja- ja Baltimaade maaeluvõrgustike 13. kohtumine. Kohtumise korraldajaks on seekord Eesti maaeluvõrgustiku üksus. Info Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3350&page=3394&>

* 21. märtsil kell 12:00 - 15:00 on avatud Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas ühepäevakohvikud - toimub üritus "Kaks kohviringi ümber Soomaa". Rohkem infot maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3360&page=3394&>

* 24. - 25. märtsil korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös Põllumajandusministeeriumi ja PRIAga LEADER kohalike tegevusgruppide esindajatele kahepäevase infopäeva LEADER-meetme rakendamise teemadel. Info ja registreerimine Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3370&page=3394&>

* 25. - 26. märtsil toimub kohalike omavalitsuste iga-aastane koolitusüritus - Linnade ja Valdade Päevad 2015. Rohkem infot www.taveco.ee/sundmused-view/linnade-ja-valdade-paevad/<http://www.taveco.ee/sundmused-view/linnade-ja-valdade-paevad/>

* 27. märtsil toimub infopäev kõikidele huvilistele, kes soovivad või plaanivad osaleda 19. juulil toimuval üle-eestilisel avatud talude päeval. Info ja registreerimine Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3369&page=3394&>

* Kuni 1. aprillini saab esitada taotlusi kohaliku omaalgatuse programmist toetuse saamiseks. Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest: kogukonna arenguks ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamiseks. 2. - 12. märtsini toimuvad infopäevad erinevates Eestimaa linnades. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4646&page=3265&action=article&>


EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO

UUDISED:

* Ilmunud on Euroopa maaelu arengu võrgustiku veebruarikuine uudiskiri.
* Link uudiskirjale koos sisututvustusega Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4621&page=3265&action=article&>

SÜNDMUSED:

* 10. märtsil toimub Euroopa maaeluvõrgustiku innovatsiooni allrühma esimene töökohtumine Brüsselis Belgias - maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3335&page=3394&>

* 26. märtsil toimub Euroopa maaeluvõrgustiku 1. seminar perioodil 2014-2020 "Huvipoolte kaasamine maaelu arengusse". Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3279&page=3394&>


INFO EUROOPAST
Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht: http://europa.eu/eucalendar/
Üritused:

* 9. - 10. märtsil toimub Euroopa Akadeemia tasuline seminar tehnilise abi ekspertidele teemal "Tehniline abi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides" (Technical Assistance for European Structural and Investment Funds) Berliinis Saksamaal
event.euroakad.eu/event/d.php<http://event.euroakad.eu/event/d.
php?i2875q000bgxi00u5b200d0000jry000000000cnfupn01006
>

* 9. - 12. märtsil toimub Euroopa Parlamendi täiskogu istung Strasbourgis
www.europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html<http://www.
europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html
>
EP täiskogu uudiskiri (06.03.2015) - www.europarl.ee/et/uudised-ja-sundmused/uudised/uudised-2015/marts-2015/pr-2015-marts-02.html<http://www.europarl.ee/et/uudised-ja-sundmused/uudised/uudised-2015/marts-2015/pr-2015-marts-0
2.html
>

* 10. märtsil korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaliku kuulamise teemal "EL kliima- ja energiapoliitika mõjud põllumajandus- ja metsandussektori arengule" (Implications of the EU climate and energy policy on the development of the agricultural and forestry sectors) Jelgavas Lätis.
www.eesc.europa.eu/<http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-climate-energy-agriculture>

* 16. - 17. märtsil toimub EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu istung Brüsselis Belgias
www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2015/03/16-17/<http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2015/03/
16-17/
>

* 31. märtsil toimub Brüsselis iga-aastane põllumajanduse tuleviku foorum (Forum for the Future of Agriculture - FFA 2015), mis sel aastal keskendub EL põllumajandustootmise tulevikule, keskkonnahoiule ja tarbija heaolule.
maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3337&page=3394&>

* 15. - 16. aprillil toimub konverents "Maaelu ja põllumajanduse nõuandesüsteemid: Euroopa võrgustumise parimad praktikad ja kogemused" (Rural and Agricultural Advisory Systems (RAAS): Best Practices and Experiences for European Networking), Riias Lätis
eu2015.lv/events/political-meetings/konference-lauku-un-lauksaimniecibas-konsultaciju-sistemas-labaka-prakse-un-pieredze-sadarbibai-eiropa-2015-04-15<https://eu2015.lv/events/political-meetings/konference-lauku-un-lauksaimniecibas-konsultaciju-sistemas-labaka-prakse-un-pieredze-sadarbibai-eiropa-2015-04-15>

Põllumajandus ja toidu tootmine:
Uudised:

* Euroopa Komisjon - põllumajanduse ja maaelu areng (09.03.2015): Ilmunud on värske lühiajaline põllumajandusturu ülevaade - 2014.a rekord teravilja, õliseemnete, suhkru ja piima tootmises
Soodsad ilmastikutingimused aitasid EL teraviljatootmisel jõuda 2014/2015 uuele rekordtasemele, tulenevalt Euroopa Komisjoni talvisele lühiajalisele põllumajanduse ülevaatele. Tulenevalt soodsast EUR/USD vahetuskursi määrast kasvasid 2014.a linnuliha, veiseliha ja mitmete piimatoodete ekspordimahud.
ec.europa.eu/agriculture/newsroom/194_en.htm<http://ec.europa.eu
/agriculture/newsroom/194_en.htm
>

* Euroopa Komisjon (05.03.2015): Maaelu arengukavade kinnitamise hetkeseis Euroopas
Euroopa Komisjon on koostanud ülevaatliku materjali, mis puudutab liikmesriikide maaelu arengukavade kinnitamist. Ülevaade hõlmab Euroopa Komisjoni talitlustele kättesaadavat infot liikmeriikide maaelu arengukavade kohta seisuga 13. veebruar 2015.
www.maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4655&page=3265&action=article&>


Trükised, aruanded, videod:

* ARC2020: Kuus lühikest animeeritud videot parimatest traditsioonilise põllumajanduse praktikatest Euroopas
www.arc2020.eu/front/agroecology-how-to-make-the-very-best-of-europes-cap/<http://www.arc2020.eu/front/agroecology-how-to-make-the-very-best-of-europes-cap/>

Keskkond:
* Euroopa Komisjon - keskkond (05.03.2015): LIFE uudiskiri, märts 2015
Fookuslugu: LIFE programmile eraldatakse uued projektide rahastamise vahendid, et soodustada erasektori investeeringuid energia tõhustamisse, riikliku kapitali kaitsmisesse ja kliimaalgatustega kohanemiseks.
ec.europa.eu/environment/life/news/newsletter/archive2015/docu
ments/ln0315.pdf
<http://ec.europa.eu/environment/life/news/
newsletter/archive2015/documents/ln0315.pdf
>

* EL pressiteade (03.03.2015): Keskkonnaseisundi aruanne osutab ELi meetmete tulemuslikkusele
Euroopa Komisjoni avaldatud aruandest selgub, et ELi koordineeritud keskkonnapoliitika on toonud kodanikele viimase 5 aasta jooksul märkimisväärset kasu. Eurooplaste õhk ja vesi on puhtamad, prügilatesse ladustakse vähem jäätmeid ja ringlussevõtule pööratakse rohkem tähelepanu. Keskkonnapoliitika toetab ka töökohtade arvu suurenemist ja majanduskasvu. Siiski hoiatatakse aruandes, et Euroopa pikaajalist eesmärki "Hea elu maakera võimaluste piires" (seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2020) ei ole võimalik saavutada praeguste keskkonnaalaste ja sellega seotud poliitikavaldkondade meetmetega. Aruanne "Euroopa keskkond - Olukord ja väljavaated 2015. aastal", mille koostas Euroopa Keskkonnaagentuur, hõlmab Euroopa keskkonna integreeritud hindamist ning ülemaailmse, piirkondliku ja riikide tasandi andmeid ning riikide võrdlusi.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4534_et.htm<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4534_et.htm>

* Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr 406
Viimases ajakirja numbris leiate artiklid teemadel, kuidas Suurbritannias põhjustas neliteist madala õhukvaliteediga päeva 4000 lisakülastust arsti juurde ning riikide looduskaitset ei saa hinnata nende jõukuse järgi.
ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/index_en.
htm
<http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert
/index_en.htm
>

Muu info:

* EL pressiteade (07.03.2015): Euroopa Komisjon võtab 2015. a tööprogrammi kohaselt tagasi 73 menetluses olevat seadusandlikku ettepanekut
Euroopa Komisjon kinnitas, et ta peab jätkuvalt oluliseks paremat õigusloomet, mis vähendab bürokraatiat ja regulatiivset koormust ning aitab seeläbi kaasa investeerimist soodustava keskkonna loomisele. Seda silmas pidades otsustas komisjon vastavalt oma 2015. aasta tööprogrammile, mis võeti vastu 16. detsembril 2014, võtta tagasi 73 menetluses olevat seadusandlikku ettepanekut. Tagasivõetavate ettepanekute nimekiri on nüüd juba ka Euroopa Liidu Teatajas avaldatud.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4567_et.htm<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4567_et.htm>

* Euroopa Komisjon - regionaalpoliitika (06.03.2015): Läheneb konkursi "Piirideta armastus" tööde esitamise tähtaeg
Konkursi "EL piirideta armastus" (EU Love Without Boarders) tööde esitamise tähtaeg on 15. märts.
ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/03
/calling-all-lovebirds
<http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom
/news/2015/03/calling-all-lovebirds
>

* EL pressiteade (05.03.2015): 8. märts: Rahvusvaheline naistepäev - naised teenisid ELis 2013.a keskmiselt 16% vähem kui mehed - kaks juhti kolmest on mehed, 2 kontoritöötajat kolmest on naised
ELis püsis 2013. a sooline palgalõhe 16,4%, ulatudes vähem kui 5%st Sloveenias kuni rohkem kui 20%-ni Eestis, Austrias, Tšehhi Vabariigis ja Saksamaal.
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4555_en.htm<http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4555_en.htm>

* EL pressiteade (04.03.2015): Euroopa naabruspoliitika tulevik: EL algatab konsulteerimise, mille teemaks on Liidu suhted naaberriikidega
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini ning Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn algatavad konsulteerimise Euroopa naabruspoliitika tuleviku üle. Viimati vaadati Euroopa naabruspoliitika läbi 2011. aastal. Kuna ELi naabruses on sellest ajast alates toimunud suuri muutusi, on nüüd oluline selle poliitika aluspõhimõtted, kohaldamisala ja vahendite kasutamine põhjalikult läbi vaadata.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4548_et.htm<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4548_et.htm>

Allikas: Maainfo.ee


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.