Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 9 (2015-03-04 02:53:53)


TÄNA VÕRGUKIRJAS:

ARC2020 - platvorm uue toidupoliitika kujundamiseks?

Euroopa maaeluvõrgustiku info

EUROOPA INFOARC2020 - platvorm uue toidupoliitika kujundamiseks?

Veebruaris toimus Brüsselis suur konverents "Hea toit - hea põllumajandus“ (Good Food - Good Farming), kus osalesid nii kodanikuühiskonna ning rohujuure tasandi organisatsioonide esindajad kui ka poliitikakujundajad ja ametiasutuste esindajad.

Eestist osalesid konverentsil Rainis Ruusamäe (Võrumaa Talupidajate Liit, Võrumaa Masinaühistu) ning Kaul Nurm (Eestimaa Talupidajate Keskliit). Info konverentsi kohta Maamajanduse Infokeskuse
veebilehel.

Konverentsi eesmärk oli jätkata protsessi võimendamaks Euroopa Liidu maakogukonna püüdlusi muutmaks toidu tootmist ja põllumajandust säästvamaks ja elavdada maaelu Euroopa Liidus.

Selle teostamiseks on plaanis teha eelseisva viie aasta jooksul
Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vastavatele institutsioonidele ettepanekuid, mis aitaksid Euroopa Liidu ühtset põllumajanduspoliitikat (ÜPP) pärast 2020. aastat õiglasemaks, rohelisemaks ja lihtsamaks muuta.

Loe artiklit täismahus SIIT


INFOKS:

4. - 5. märtsil korraldab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut juba seitsmendat korda konverentsi "Terve loom ja tervislik toit". Rohkem infot Eesti Maaülikooli veebilehel emu2015.publicon.ee/avaleht/

EELINFO:

11. märtsil algusega kell 11 toimub Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1, Tartu) Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja konverents "Aiandusfoorum 2015". Rohkem infot EPKK veebilehelt www.epkk.ee/8545

Kuni 12. märtsini saab taotleda põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust (MAK 2014-2020 meede 4). Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, posti teel ja elektrooniliselt e-posti teel. Rohkem infot Põllumajandusministeeriumi pressiteates www.agri.ee/et/uudised/pollumajandusettevotete-arengusse-panustatakse-146-miljonit-eurot

18. - 19. märtsil toimub Jänedal Põhja- ja Baltimaade maaeluvõrgustike 13. kohtumine. Kohtumise korraldajaks on seekord Eesti maaeluvõrgustiku üksus. Info Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

Kuni 1. aprillini saab esitada taotlust kohaliku omaalgatuse programmist toetuse saamiseks. Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest: kogukonna arenguks ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamiseks. 2. - 12. märtsini toimuvad infopäevad erinevates Eestimaa linnades. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO

UUDISED:

Ilmunud on Euroopa maaelu arengu võrgustiku veebruarikuine uudiskiri.

Link uudiskirjale koos sisututvustusega Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

SÜNDMUSED:

25. veebruaril toimunud Euroopa maaeluvõrgustike juhtrühma (Rural Networks' Steering Group) 1. kohtumise KOKKUVÕTTE leiab Maamajanduse Infokeskuse veebilehelt maainfo.ee/index.php

10. märtsil toimub Euroopa maaeluvõrgustiku innovatsiooni allrühma esimene töökohtumine Brüsselis Belgias - maainfo.ee/index.php

26. märtsil toimub Euroopa maaeluvõrgustiku 1. seminar perioodil 2014-2020 "Huvipoolte kaasamine maaelu arengusse". Rohkem
infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel
www.maainfo.ee/index.
php

INFO EUROOPAST Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht: http://europa.eu/eucalendar/ Üritused:

4. märtsil korraldab BirdLife Europe konverentsi "EL põllumajanduse jätkusuutlik tulevik?" (Sustainable Future for EU Farming?) Euroopa Parlamendis Brüsselis
www.birdlife.org/europe-and-central-asia/sustainable-future-eu-
farming

5. märtsil toimub Euroopa Ringlusmajanduse konverents (The 2015 European Circular Economy Conference), Brüsselis Belgias
www.eu-ems.com/summary.asp

9. - 10. märtsil toimub Euroopa Akadeemia tasuline seminar tehnilise abi ekspertidele teemal "Tehniline abi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides" (Technical Assistance for European Structural and Investment Funds) Berliinis Saksamaal
event.euroakad.eu/event/d.php

9. - 12. märtsil toimub Euroopa Parlamendi täiskogu istung Strasbourgis
· www.europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html

10. märtsil korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaliku kuulamise teemal "EL kliima- ja energiapoliitika mõjud põllumajandus- ja metsandussektori arengule" (Implications of the EU climate and energy policy on the development of the agricultural
and forestry sectors
) Jelgavas Lätis.
www.eesc.europa.eu/

16. - 17. märtsil toimub EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu istung Brüsselis Belgias
www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2015/03/16-17/

31. märtsil toimub Brüsselis iga-aastane põllumajanduse tuleviku foorum (Forum for the Future of Agriculture - FFA 2015), mis sel aastal keskendub EL põllumajandustootmise tulevikule, keskkonnahoiule ja tarbija heaolule.
maainfo.ee/index.php

Põllumajandus ja toidu tootmine: Uudised:

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (26.02.2015): Euroopa Komisjon annab Itaalia Euroopa Liidu kohtusse, sest Itaalia ei ole põllumajandustootjatelt küsinud tagasi piimakvoodi ületamise eest määratud trahvi
Euroopa Komisjon otsustas anda Itaalia Euroopa Liidu kohtusse, sest Itaalia ei ole suutnud täita oma kohustust nõuda piimakvoodi ületamise trahv tagasi põllumajandustootjatelt. Euroopa Liidule on trahv, mis tekkis ajavahemikus 1996-2009 ületatud piimakvoodi eest, ära makstud (kokku 2,3 miljardit eurot), kuid sellest 1,752 miljardit on põllumajandustootjatelt saamata.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4490_en.htm

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (24.02.2015): Põllumajandusvoliniku kõne Inglismaa riiklikul põllumajandustootjate ühenduse konverentsil
Põllumajandusvoliniku Phil Hogani kõne Inglismaa riiklikul põllumajandustootjate ühenduse konverentsil 24. veebruaril 2015.a
ec.europa.eu/agriculture/commissioner-speeches/pdf/hogan-nfu-conference-24-02-2015_en.pdf

Trükised, aruanded:

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat: Ettekanne "Maaelu arengu programmide rakendamine - MAKide hetkeolukord liikmesriikides"
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/common/implementation-state-of-play_en.pdf

EL põllumajandustoodete ja toidu geograafilised tähised ja päritolunimetused::

(26.02.2015): Weißlacker / Allgäuer Weißlacker - kaitstud päritolunimetus Saksamaal
Nimetusega "Weißlacker" tähistatakse valkja läikiva äigega
poolpehmet koorikuta laabijuustu.
ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html

(25.02.2015): Liliputas - kaitstud geograafiline tähis Leedus
Tegemist on Belvederise külas käsitsi valmistatud poolkõva
kvaliteetset juustu.
ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html

(20.02.2015): Pecorino delle Balze Volterrane - kaitstud päritolunimetus Itaalias
ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html

(20.02.2015): Carnikavas nēģi - kaitstud geograafiline tähis Lätis
ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html

Keskkond:

Euroopa Komisjon - Teabeleht (25.02.2015): Küsimused ja vastused Euroopa Komisjoni teatise kohta: Pariisi protokoll - tegevuskava kliimamuutuste vastaseks võitluseks pärast aastat 2020
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4487_et.htm

Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr 405
Viimases ajakirja numbris leiate artiklid teemadel, kuidas kalakasvanduse parasiitnarkootikum ähvardab elusloodust ning metsmesilased kiirendavad õunasaaki.
ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert
/index_en.htm

Majandus:

EL pressiteade (02.03.2015): Euro-ala töötuse määr 11,2%, ELis 9,8%
Euro-ala töötuse määr oli jaanuaris 11,2% ning see on võrrelduna detsembrikuuga (11,3%) ja aasta taguse ajaga (jaanuaris 2014 oli töötuse määr 11,8%) langenud. See on madalaim registreeritud töötuse määr alates 2012.a aprillist. ELis tervikuna oli töötuse määr jaanuaris 9,8% ning on samuti detsembrikuuga (9,9%) ning aasta taguse ajaga (jaanuaris 2014 10,6%) võrreldes langenud.
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4524_en.htm

EL pressiteade (02.03.2015): Esialgne hinnang: Veebruaris Euro-ala aastane inflatsioonimäär -0,3%
Euro-ala aastane inflatsioon tuleb veebruaris hinnanguliselt -0.3%, võrrelduna jaanuariga (-0,6%) on inflatsioon kasvanud.
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4528_en.htm

Muu info:

Euroopa Parlament (02.03.2015): Tänavused naistepäeva üritused keskenduvad parlamendis haridusküsimustele
Pühapäeval tähistatakse üle maailma naistepäeva ning kogu nädala jooksul keskendub parlament naiste ja tüdrukute mõjuvõimu suurendamisele läbi hariduse. Seejuures on tähelepanu keskpunktis ligipääs haridusele arengumaades ning ELis valitsev vastuolu kõrgharitud naiste hulga ja neile pakutava töö osas.
www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20150227STO28202/html/T%C3%A4navused-
naistep%C3%A4eva-%C3%BCritused-keskenduvad-
parlamendis-haridusk%C3%BCsimustele

EL pressiteade (26.02.2015): Rikkumisvastaste meetmete pakett: peamised otsused veebruaris
Rikkumismenetlusi käsitlevate igakuiste otsustega rakendab Euroopa Komisjon mitmeid õiguslikke meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole nõuetekohaselt täitnud ELi õigusest tulenevaid kohustusi.
Eestit puudutavad otsused:
Keskkond: Komisjon palub
Eestil rakendada merestrateegiaalaseid ELi õigusakte
Tervis: Komisjon kutsub
Eestit, Itaaliat ja Sloveeniat üles teatama liikmesriikidevahelist inimelundite vahetust käsitleva teavitamise korra ülevõtmisest
Transport: Euroopa Komisjon palus Austrial, Belgial, Bulgaarial,
Eestil, Hispaanial, Iirimaal, Itaalial, Küprosel, Leedul, Poolal, Portugalil, Prantsusmaal, Saksamaal, Slovakkial, Sloveenial, Soomel, Taanil ja Tšehhi Vabariigil kohaldada nõuetekohaselt juhilube käsitlevaid ELi õigusnorme.
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4489_et.htm

Euroopa Komisjoni esindus Eestis (25.02.2015): Euroopa Liit astus otsustava sammu energialiidu loomise suunas
Euroopa Komisjon võttis vastu energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia, milles on esitatud viie omavahel seotud poliitikavaldkonna kaupa energialiidu eesmärgid ja üksikasjalikud sammud nende saavutamiseks.
ec.europa.eu/estonia/news/2015/150225_energialiit_et.htm

Euroopa Parlament (25.02.2015): EP täiskogu uudiskiri
Päevakorras: Esimene arutelu Euroopa energialiidu strateegia teemal, parlament arutab Mario Draghiga Euroopa Keskpanga tegevust, mitteametliku Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemusi ja terrorismivastase võitluse teemasid
www.europarl.ee/et/uudised-ja-sundmused/uudised/uudised-2015/veebruar-2015/pr-2015-veebruar-07.html

EL pressiteade (24.02.2015): Milline on teie riigi digiarengu tase? Värsked andmed näitavad, mida tuleb digitaalse Euroopa nimel veel teha.
Euroopa elanikel ja ettevõtjatel võiks kasu olla paljudest seni kasutamata digitaalsetest võimalustest. Olgu tegemist internetis ostlemise, õppimise, arvete tasumise või avalike teenuste kasutamisega - õigete tingimuste korral pakub veeb kõigeks selleks oma lahendusi. Sellisele järeldusele jõuti Euroopa Komisjoni väljatöötatud uues digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksis. Andmetest on näha, et ELi riikide digitaliseerituse tase varieerub ning et riigipiirid takistavad endiselt Junckeri Komisjoni ühe peamise prioriteedi, digitaalse ühtse turu, elluviimist.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_et.htm


Allikas: Maainfo.ee

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.