Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 8 (2015-02-24 09:22:13)


TÄNA VÕRGUKIRJAS [http://www.maainfo.ee/public/files/plakat_MAK_eelarve.png]


* Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika mõjudest Eesti põllumajandussektorile 2007-2013
<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4629&page=3265&action=article&>
* Euroopa maaeluvõrgustiku info
* EUROOPA INFO


Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika mõjudest Eesti põllumajandussektorile 2007-2013


Jaanuari lõpus Põllumajandusministeeriumi poolt korraldatud konverentsil "Ühise põllumajanduspoliitika rakendamine Eestis - tulemused ja tuleviku väljavaated"<http://www.agri.ee/et/konverents-uhise-pollumajanduspoliitika-rakendamine-Eestis-2015> räägiti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika mõjudest Eesti põllumajandussektorile.

Lõppeva toetuste perioodi täpsemad analüüsid seisavad veel ees, kuid üldised kokkuvõtted Eesti maaelu arengukava 2007-2013 perioodist on olemas. Tulemused arvudes olid ülevaatlikult kajastatud plakatitel, mida selle nädalases, Eesti Vabariigi aastapäeva nädala Võrgukirjas teiega jagame.

Loe artiklit täismahus SIIT<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4629&page=3265&action=article&>


INFOKS:

* 25. veebruaril toimub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjoni 5. istung Põllumajandusministeeriumi suures saalis Tallinnas. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3339&page=3394&>

* 27. veebruarist kuni 12. märtsini saab taotleda põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust (MAK 2014-2020 meede 4). Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, posti teel ja elektrooniliselt e-posti teel. Rohkem infot Põllumajandusministeeriumi pressiteates www.agri.ee/et/uudised/pollumajandusettevotete-arengusse-panustatakse-146-miljonit-eurot<http://www.agri.ee/et/uudised/pollumajandusettevotete-arengusse-panustatakse-146-miljonit-eurot>


EELINFO:

* 4. - 5. märtsil korraldab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut juba seitsmendat korda konverentsi "Terve loom ja tervislik toit". Rohkem infot Eesti Maaülikooli veebilehel emu2015.publicon.ee/avaleht/<http://emu2015.publicon.ee/avaleht/>


EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO

UUDISED:

* Ilmunud on Euroopa maaelu arengu võrgustiku veebruarikuine uudiskiri.
* Link uudiskirjale koos sisututvustusega Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4621&page=3265&action=article&>

* Oodatakse osaleme veebipõhises küsitluses biosöe ja komposti kohta. Küsitluse eesmärgiks on määratleda biosöe ja uuendatud komposttoodete võimalik turg tulenevalt EL väetiste määrusest. Küsimustikule vastamine ei võta rohkem kui 15 minutit. Küsimustikule on võimalik vastata, kas inglise, poola, prantsuse, hispaania, itaalia, taani või ungari keeles. Link küsimustikule - www.refertil.info/survey-questionnaire-biochar-and-compost-consumer-farmer-acceptance-evaluation<http://www.refertil.info/survey-questionnaire-biochar-and-compost-consumer-farmer-acceptance-evaluation>

SÜNDMUSED:

* 25. veebruaril toimub Euroopa maaeluvõrgustike juhtrühma (Rural Networks' Steering Group) 1. kohtumine Brüsselis Belgias. Eestist on juhtrühma liige maaeluvõrgustiku üksus. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3329&page=3394&>

* 26. veebruaril korraldab Euroopa maaelu arengu võrgustik lihtsustatud kulumeetodi teemalise koolituse liikmesriikide korraldusasutustele Brüsselis Belgias. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3334&page=3394&>

* 10. märtsil toimub Euroopa maaeluvõrgustiku innovatsiooni allrühma esimene töökohtumine Brüsselis Belgias - maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3335&page=3394&>

* 26. märtsil toimub Euroopa maaeluvõrgustiku 1. seminar perioodil 2014-2020 "Huvipoolte kaasamine maaelu arengusse". Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3279&page=3394&>


INFO EUROOPAST
Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht: http://europa.eu/eucalendar/
Üritused:

* 23. - 24. veebruaril toimub Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komitee kohtumine, Brüsselis Belgias
www.europarl.europa.eu/committees/en/AGRI/home.html<http://
www.europarl.europa.eu/committees/en/AGRI/home.html
>

* 24. veebruaril korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konverentsi "Euroopa sotsiaalse dialoogi tulevik" (The future of the European Social Dialogue Conference) Brüsselis Belgias
www.eesc.europa.eu/<http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-future-social-dialogue>

* 4. märtsil korraldab BirdLife Europe konverentsi "EL põllumajanduse jätkusuutlik tulevik?" (Sustainable Future for EU Farming?) Euroopa Parlamendis Brüsselis
www.birdlife.org/europe-and-central-asia/sustainable-future-eu-farming<http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/sustainable-future-eu-farming>
* 5. märtsil toimub Euroopa Ringlusmajanduse konverents (The 2015 European Circular Economy Conference), Brüsselis Belgias
www.eu-ems.com/summary.asp<http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=246&page_id=2158>

* 9. - 10. märtsil toimub Euroopa Akadeemia tasuline seminar tehnilise abi ekspertidele teemal "Tehniline abi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides" (Technical Assistance for European Structural and Investment Funds), Berliinis Saksamaal
event.euroakad.eu/event/d.php<http://event.euroakad.eu/event/d
.php?i2875q000bgxi00u5b200d0000jry000000000cnfupn01006
>

* 10. märtsil korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaliku kuulamise teemal "EL kliima- ja energiapoliitika mõjud põllumajandus- ja metsandussektori arengule" (Implications of the EU climate and energy policy on the development of the agricultural and forestry sectors) Jelgavas Lätis.
www.eesc.europa.eu/<http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-climate-energy-agriculture>

* 16. - 17. märtsil toimub EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu istung Brüsselis Belgias
www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2015/03/16-17/<http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2015/03/
16-17/
>


Põllumajandus ja toidu tootmine:
Uudised:

* arc2020 (22.02.2015): Lühikene toidutarneahel Rumeenia maaelu arengu poliitikas
Eelmise aasta lõpus avas Rumeenia maaeluvõrgustik arutelu lühikeste tarneahelate teemal, kui osa uue maaelu arengu programmi konsultatsiooniprotsessist. Rumeenia maaeluvõrgustik ühendab riiklikul tasandil organisatsioone ja asutusi, kes on seotud maaelu arengu poliitikaga. Ettepanek alustada lühikese tarneahela teemalist arutelu tuli kodanikelt. Selle teemaline arutelu on üks osa koostöö-töörühma tööst.
www.arc2020.eu/front/2015/02/short-food-chains-in-the-romanian-rural-development-policy/<http://www.arc2020.eu/front/2015/02/short-food-chains-in-the-romanian-rural-development-policy/>

* Euroopa Komisjoni Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (19.02.2015): Põllumajandusvoliniku Phil Hogani kõne USDA foorumil Washingtonis
Kõne teemal "Nutikas põllumajandus 21. sajandil"
ec.europa.eu/agriculture/commissioner-speeches/pdf/hogan-usda-outlook-conference-19-02-2015_en.pdf<http://ec.europa.eu/agriculture/commissioner-speeches/pdf/hogan-usda-outlook-conference-19-02-2015_en.pdf>

Trükised, aruanded:

* EL pressiteade (20.02.2015): Statistikaraamat põllumajandusest, metsandusest ja kalandusest - faktid ja numbrid Euroopa Liidu põllumajanduse kohta
Kui palju inimesi töötab igas EL liikmesriigis põllumajandussektoris? Kuidas on viimastel aastatel muutunud hinnad? Milline liikmesriik on suurim teravilja, tomatite, liha või piimatootja? Kui olulised on ELi jaoks metsaressursid? Mitu tonni kala me püüdsime ning kui suur on meie akvatootmine?
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4464_en.htm<http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4464_en.htm>

Keskkond:

* Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr 404
Viimases ajakirja numbris leiate artiklid teemadel, kuidas äkiliste muutustega mere ökosüsteemis tuleks tegeleda läbi mitmesuunalise lähenemise ning kuidas metsmesilased suurendavad õunasaaki.
ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/index_en.
htm
<http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert
/index_en.htm
>

Majandus:

* EL pressiteade (18.02.2015): Euroopa Komisjon paneb aluse õiglasemale ja läbipaistvamale maksustamispoliitikale ELis
Euroopa Komisjon hakkas välja töötama oma uut kaugele ulatuvate sihtidega tegevuskava, mille eesmärk on võidelda maksustamise vältimise ja agressiivse maksuplaneerimisega. Volinike kolleegiumi esimesel selleteemalisel arutelul käsitleti võimalikke põhimeetmeid, mille abil tagada õiglasem ja läbipaistvam maksustamispoliitika kogu ELis.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4436_et.htm<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4436_et.htm>

* EL pressiteade (18.02.2015): Euroopa majanduskasvu rahastamine – Euroopa Komisjon korraldab kapitaliturgude liitu käsitleva konsultatsiooni
Euroopa Komisjon algatas võtmetähtsusega projekti, et suurendada Euroopa ettevõtjate jaoks rahastamise kättesaadavust ja tugevdada majanduskasvu ELi 28 liikmesriigis, luues selleks tõeliselt ühtse kapitalituru. Kapitaliturgude liidu eesmärk on kõrvaldada tõkked, mis takistavad piiriüleste investeeringute tegemist ELis ja ettevõtjate juurdepääsu rahastamisele.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4433_et.htm<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4433_et.htm>


Muu info:

* Euroopa Komisjoni esindus Eestis (20.02.2015): Vikipeedia tõlketalgud alustavad viiendat hooaega
21. veebruaril toimunud rahvusvahelisel emakeelepäeval algasid eestikeelses Vikipeedias juba viiendat aastat järjest tõlketalgud. Talgute eesmärk on täiendada ja täiustada koolide ja ülikoolide õppetöös kasutatavat ning üldharivat materjali eestikeelses võrguentsüklopeedias ning väärtustada tarbetekstide tõlkijate tööd. Peaauhinnaks on Euroopa Komisjoni esindus Eestis välja pannud 1000-eurose reisitšeki sõiduks vabalt valitud sihtkohta. Tõlketöö toimub kuni 21. aprillini 2015, auhinnad antakse üle 18. juunil Euroopa Liidu Majas.
ec.europa.eu/estonia/news/2015/150220_tolketalgud_et.htm<http
://ec.europa.eu/estonia/news/2015/150220_tolketalgud_et.htm
>


Allikas: Maablogi.ee

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.