Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 7 (2015-02-18 13:41:41)


TÄNA VÕRGUKIRJAS:
Euroopa maaeluvõrgustike üldkogu esimene kogunemine Brüsselis

Euroopa maaeluvõrgustiku info

EUROOPA INFO

Euroopa maaeluvõrgustike üldkogu esimene kogunemine Brüsselis

Euroopa maaeluvõrgustike esimene üldkogu toimus 26. jaanuaril 2015 Brüsselis.

Uue perioodi (2014-2020) maaelu arengukava rakendamisele kaasaaitavate võrgustike organisatsioonilises struktuuris on toimunud mitmeid uuendusi ja muudatusi - eelmise perioodi koordinatsioonikogu
on asendunud laiemapõhjalise üldkoguga.

Esimesel kohtumisel olid arutluse all maaelu paremaks võrgustamistegevuseks mõeldud strateegilised ja struktuurilised teemad.

Loe artiklit täismahus SIIT


INFOKS:

18. veebruaril korraldab Põllumajandusministeerium koostöös Maamajanduse Infokeskusega põllumajanduse teadmussiirde ja innovatsiooni teemalise seminari Jänedal Maamajanduse Infokeskuse suures saalis. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

19. veebruaril korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös PRIAga LEADER kohalike tegevusgruppide esindajatele riigihangete korraldamise piirkondliku koolituse Jänedal Maamajanduse Infokeskuses. EElmised koolitused toimusid 12. veebruaril Põlvamaal ja 17. veebruaril Pärnumaal. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

EELINFO:

Kuni 23. veebruarini on avatudväikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse (MAK 2014-2020 meede 6.3)taotluste vastuvõtt. Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, posti teel ja elektrooniliselt e-posti teel. Rohkem infot Põllumajandusministeeriumi pressiteates
www.agri.ee/et/uudised/vaikeste-pollumajandusettevotete-arengut-toetatakse-30-miljoni-euroga

25. veebruaril toimub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjoni 5. istung Põllumajandusministeeriumi suures saalis Tallinnas. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php

27. veebruarist kuni 12. märtsini saab taotleda põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust (MAK 2014-2020 meede 4). Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, posti teel ja elektrooniliselt e-posti teel. Rohkem infot Põllumajandusministeeriumi pressiteates www.agri.ee/et/uudised/pollumajandusettevotete-arengusse-panustatakse-146-miljonit-eurot

4. - 5. märtsil korraldab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut juba seitsmendat korda konverentsi "Terve loom ja tervislik toit". Rohkem infot Eesti Maaülikooli veebilehel emu2015.publicon.ee/avaleht/

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO

SÜNDMUSED:

25. veebruaril toimub Euroopa maaeluvõrgustike juhtrühma (Rural Networks' Steering Group) 1. kohtumine Brüsselis Belgias. Eestist on juhtrühma liige maaeluvõrgustiku üksus. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php

26. veebruaril korraldab Euroopa maaelu arengu võrgustik lihtsustatud kulumeetodi teemalise koolituse liikmesriikide korraldusasutustele Brüsselis Belgias. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php

26. märtsil toimub Euroopa maaeluvõrgustiku 1. seminar perioodil 2014-2020 "Huvipoolte kaasamine maaelu arengusse". Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php

INFO EUROOPAST Euroopa Liidu ürituste KALENDER – veebileht: http://europa.eu/eucalendar/ Üritused:

18. - 19. veebruaril toimub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee üldkogu istung, Brüsselis Belgias
www.eesc.europa.eu/

23. - 24. veebruaril toimub järgmine Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komitee kohtumine, Brüsselis Belgias
www.europarl.europa.eu/committees/en/AGRI/home.html

4. märtsil korraldab BirdLife Europe konverentsi "EL põllumajanduse jätkusuutlik tulevik?" (Sustainable Future for EU Farming?) Euroopa Parlamendis Brüsselis
www.birdlife.org/europe-and-central-asia/sustainable-future-eu-farming

5. märtsil toimub Euroopa Ringlusmajanduse konverents (The 2015 European Circular Economy Conference), Brüsselis Belgias
www.eu-ems.com/summary.asp

9. - 10. märtsil toimub Euroopa Akadeemia tasuline seminar tehnilise abi ekspertidele teemal "Tehniline abi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides" (Technical Assistance for European Structural and Investment Funds), Berliinis Saksamaal
event.euroakad.eu/event/d.php

Põllumajandus ja toidu tootmine: Uudised:

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis (13.02.2015): Euroopa Komisjon kiitis heaks 823 miljoni euro eest Eesti maaelu arendamise meetmeid
Euroopa Komisjon kiitis täna ametlikult heaks Eesti maaelu arengukava, mille alusel makstakse välja 993 miljonit eurot toetusi maapiirkondade elu edendamiseks (823 miljonit Euroopa Liidu eelarvest ja 169 miljonit Eesti riigi vahenditest). Arengukava keskmes on vee, mulla ja elurikkusega seotud keskkonnahoidlik põllumajandustegevus.
ec.europa.eu/estonia/news/2015/150213_maaelu_arendamise_
meetmed_et.htm

EL pressiteade (13.02.2015): Veel 18 maaelu arengu programmi saavad rohelise tule
Euroopa Komisjon võttis vastu veel 18 maaelu arengu programmi, mille eesmärk on suurendada ELi põllumajandussektori konkurentsivõimet, hoolitseda maapiirkondade eest, võtta kliimameetmeid ning tugevdada maakogukondade majanduslikku ja sotsiaalset struktuuri kuni 2020. aastani. Nende 18 programmi jaoks on ELi eelarvest eraldatud 14,3 miljardit eurot, lisaks sellele kaasrahastatakse neid riiklikul või piirkondlikul tasandil eraldatavatest riiklikest ja/või erasektori vahenditest. Detsembris vastuvõetud 9 programmi ja täna vastuvõetud programmidega kokku on heaks kiidetud 27 maaelu arengu programmi 118st. Seega on nüüdseks heaks kiidetud 35 miljardi euro väärtuses programme, mis moodustavad umbes 36% eelarvest.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4424_et.htm

arc2020 (11.02.2015): Konverentsi "Hea toit ja hea põllumajandus" avapäev
10. - 11. veebruaril toimus Brüsselis konverents "Hea toit, hea põllumajandus" - vaata videot ja loe kokkuvõtet konverentsi esimesest päevast.
www.arc2020.eu/front/2015/02/conference-shell/

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (11.02.2015): Põllumajandusvoliniku kõne BIOFACH konverentsil Nürnbergis
Põllumajandusvoliniku Phil Hogani kõne rahvusvahelisel mahepõllumajanduse messi BIOFACH raames toimunud konverentsil Nürnbergis Saksamaal.
ec.europa.eu/agriculture/commissioner-speeches/pdf/hogan-biofach-11-02-2015_en.pdf

Trükised, aruanded:

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat: Lisandunud on 18 maaelu arengu programmi teabelehte
Teiste seast leiab teabelehe ka Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kohta - ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/ee_en.htm
Kõik teabelehed leiab ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/index_en.htm

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat: Esitlus "Otsetoetuste uue süsteemi rakendamine liikmesriikides"
Esitlus ·

Keskkond:

BirdLife Euroopa e-uudiskiri, veebruar 2015
Fookuses on linnud ja kliimamuutus.
Uudiskiri ·

Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr 403
Viimases ajakirja numbris leiate artiklid, kuidas kliimamuutus on liigutanud ülemaailmselt põllumajanduslikke maid ja muutnud nende kvaliteeti ning Naftareostust saab puhastada bakteriga, mida leidub maaalustes naftavarudes.
ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/index_en.
htm

Muu info:

Euroopa Parlament (16.02.2015): Kultuuripealinnad 2015: Plzeň Tšehhis ja Mons Belgias
Tänavu on Euroopa kultuuripealinnad Tšehhimaal asuv Plzeň ehk Pilsen ning Belgia linn Mons. 1985. aastal Ateenast alguse saanud kultuuripealinnade traditsioon tõstab esile Euroopa rikkalikku pärandit, tiitel antakse kahele linnale korraga alates 2011. aastast.
www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20150213STO24003/html/Kultuuripealinnad-2015-Plze%C5%88-T%C5%A1ehhis-ja-Mons-Belgias

Euroopa Parlament (13.02.2015): Veebruari täiskogult õpitu: Ukraina kõnelused, julgeolekumeetmed, liha päritolu
Parlamendiliikmed keskendusid Strasbourgi täiskogul keerulisele olukorrale Ukrainas ning äärmusrühituse Islamiriik vägivallale Süürias ja Iraagis. Seoses neljapäeval toimunud Euroopa Ülemkoguga olid päevakorral julgeolekumeetmed, muu hulgas lennureisijate broneeringuandmete edastamine liikmesriikide vahel. Lisaks võttis parlament seisukoha, et töödeldud toidu pakendile tuleb selgelt märkida liha päritoluriik. Samuti sai heakskiidu maksuotsuste EP erikomisjoni loomine.
www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20150212STO23403/html/Veebruari-t%C3%A4iskogult-%C3%B5pitu-Ukraina-k%C3%B5nelused-julgeolekumeetmed-liha-p%C3%A4ritolu

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika (13.02.2015): Avatud on konkurss "Piirideta armastus"
Interregi 25. aastapäeva raames on Euroopa Komisjoni regionaalarengu peadirektoraat korraldanud lugude konkursi "Piirideta armastus". Kuni 15. märtsini oodatakse kuni 100-sõnalisi jutukesi koos pildiga oma loost, kuidas armastus on aidanud saada üle piiridega seotud probleemidest (kultuurilised, poliitilised, keelelised, administratiivsed, geograafilised, logistilised jne).
ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/
love-without-borders-competition-launched

Euroopa Komisjoni esindus Eestis (11.02.2015): Eesti kodanike eluga rahulolu tervikuna on viimase seitsme aasta kõrgeim
11. veebruaril avalikustatud Eurobarameetri uuringust selgub, et Eesti kodanike eluga rahulolu tervikuna on viimase seitsme aasta kõrgeim! 2014. aasta sügisel oli eluga tervikuna rahul tervelt 77% Eesti kodanikest. Sellega ollakse lähedane Euroopa Liidu keskmisele, olles siiski 2% võrra väiksem.
ec.europa.eu/estonia/news/2015/150213_eurobaromeeter_eluga_
rahulolu_et.htm


Allikas: Maainfo.ee

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.