Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 6 (2015-02-11 10:49:11)

Täna võrgukirjas:
* Kuidas motiveerida maanoori?<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4594&page=3265&action=article&>

* Euroopa maaeluvõrgustiku info
* EUROOPA INFO

Kuidas motiveerida maanoori?

Jaanuari lõpus (21.-23.01.2015) toimus Rakveres rahvusvaheline noorte teemaline konverents, mille korraldasid LEADER kohalikud tegevusgrupid: Järva Arengu Partnerid, Lõuna-Järva Koostöökogu, Arenduskoda ja PAIK.


Lisaks tegevusgruppide liikmetele ja piirkonna noortele osalesid üritusel ka Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia juhtprojekti partnerid. Pildil (vasakul) projekti juht Hans-Olof Stalgren (Rootsi maaeluvõrgustik).


Konverentsil käsitletud teemad ulatusid vahenditest äriettevõtluse edendamiseks kuni maanoorte inspireerimiseni. Konverentsile lisasid vürtsi grupidiskussioonid ning näited sellest, kuidas kohalikud LEADER tegevusgrupid on oma projektide raames aidanud maanoorte ettevõtlust edendada.Loe artiklit täismahus SIIT<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4594&page=3265&action=article&>

<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4443&page=3265&action=article&>


INFO:


* 11. veebruaril korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös PRIAga LEADER kohalike tegevusgruppide esindajatele riigihangete korraldamise koolituse. Seejärel toimuvad kolm piirkondlikku koolitust: 12. veebruaril Põlvamaal, 17. veebruaril Pärnumaal ja 19. veebruaril Jänedal Maamajanduse Infokeskuses. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel - maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3280&page=3394&>

* 13. veebruaril toimub Eesti Vabariigi Riigikogu XIII koosseisu valimiseelne infopäev "Eesti põllumajanduse ja maaelu tulevik" Eesti Maaülikooli aulas Tartus. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3300&page=3394&>

* 13. - 15. veebruaril toimub Tallinnas rahvusvaheline turismimess TOUREST - vanim ja suurim turismimess Balti riikides. Esindatud on ka mitmed LEADER tegevusgrupid. Rohkem infot maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3284&page=3394&>


EELINFO:


* 18. veebruaril korraldab Põllumajandusministeerium koostöös Maamajanduse Infokeskusega põllumajanduse teadmussiirde ja innovatsiooni teemalise seminari Jänedal Maamajanduse Infokeskuse suures saalis. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3267&page=3394&>


EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO


ÜRITUSED:

* 12. veebruaril korraldab Leedu Kedainiai piirkonna LEADER tegevusgrupp projekti "Let us act and improve together" raames rahvusvahelise konverentsi "LEADER meetodi rakendamine ja tulevikuperspektiivid Kedainiai piirkonnas" (Implementation of LEADER method and future prospects in Kėdainiai region). Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3302&page=3394&>

* 12. veebruaril toimub Euroopa maaelu võrgustiku sihtrühma kaasamise temaatilise töögrupi töökoosolek Brüsselis Belgias. Euroopa maaelu arengu võrgustik loob kaks temaatilist töögruppi, et aidata kaasa kogemuste paremale vahetamisele maaelu arengu peamiste sihtrühmade vahel. maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3295&page=3394&>

* 25. veebruaril toimub Euroopa maaeluvõrgustike juhtrühma (Rural Networks' Steering Group) 1. kohtumine Brüsselis Belgias. Eestist on juhtrühma liige maaeluvõrgustiku üksus.

* 26. veebruaril korraldab Euroopa maaelu arengu võrgustik lihtsustatud kulumeetodi teemalise koolituse Brüsselis Belgias.

* 26. märtsil toimub Euroopa maaeluvõrgustiku 1. seminar perioodil 2014-2020 "Kasusaajate kaasamine maaelu arengusse". Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3279&page=3394&>


INFO EUROOPAST
Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht: http://europa.eu/eucalendar/<http://europa.eu/newsroom/
calendar/
>
Üritused:


* 9. - 12. veebruaril on Euroopa Parlamendi täiskogu istung Strasbourg´is
www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/plenary<http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/plenary>

* 10. - 11. veebruaril korraldab Arc2020 konverentsi ja tsiviilühiskonna kogunemise teemal "Hea toit ja hea põllumajandustootmine" (GOOD FOOD and GOOD FARMING) Brüsselis Belgias
www.maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3203&page=3394&>

* 23. - 24. veebruaril toimub järgmine Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komitee kohtumine, Brüsselis Belgias
www.europarl.europa.eu/committees/en/AGRI/home.html<http://
www.europarl.europa.eu/committees/en/AGRI/home.html
>

* 4. märtsil korraldab BirdLife Europe konverentsi "EL põllumajanduse jätkusuutlik tulevik?" (Sustainable Future for EU Farming?) Euroopa Parlamendis Brüsselis
www.birdlife.org/europe-and-central-asia/sustainable-future-eu-farming<http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/sustainable-future-eu-farming>

* 5. märtsil toimub Euroopa Ringlusmajanduse konverents (The 2015 European Circular Economy Conference), Brüsselis Belgias
www.eu-ems.com/summary.asp<http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=246&page_id=2158>

* 9. - 10. märtsil toimub Euroopa Akadeemia tasuline seminar tehnilise abi ekspertidele teemal "Tehniline abi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides" (Technical Assistance for European Structural and Investment Funds), Berliinis Saksamaal
event.euroakad.eu/event/d.php<http://event.euroakad.eu/
event/d.php?i2875q000bgxi00u5b200d0000jry000000000cnfupn01006
>


Põllumajandus:


Uudised:

* EK põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (03.02.2015): Põllumajandusvoliniku kõne Toidu innovatsiooni kõrgetasemelisel kohtumisel (Food Innovation Summit 2015) Brüsselis Belgias
Kõne [http://maainfo.ee/public/files/acrobat.gif] <http://ec.europa.eu/agriculture/commissioner-speeches/pdf/
hogan-food-innovation-summit-03-02-2015_en.pdf
>


Trükised, aruanded:

* Projekti "Kliimamuutustega seonduva lisamine maaelu arengu poliitikasse pärast 2013. aastat" (Mainstreaming climate change into rural development policy post 2013) lõpparuanne
Uued juhised, kuidas kujundada ja integreerida uusi ja innovaatilisi kliimategevusi maaelu arengu programmidesse perioodil 2014-2020.
bookshop.europa.eu/en/mainstreaming-climate-change-into-rural-development-policy-post-2013-pbML0614002/<http://bookshop.europa.eu/en/mainstreaming-
climate-change-into-rural-development-policy-post-2013-pbML0614002/
>


Keskkond:


* Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr 402
Viimases ajakirja numbris leiate artikli selle kohta, et Vahemere ja Musta mere põhjas on uuringute kohaselt kõige rohkem plastjäätmeid ning Hollandi ojades väheneb toitainete emissioon, kuid vajalik on ka edasine vähendamine.
ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/index_
en.htm
<http://ec.europa.eu/environment/integration/research/
newsalert/index_en.htm
>


Majandus:


* Euroopa Komisjoni Esindus Eestis (05.02.2015): EL-i talvise majandusprognoosi kohaselt peab Eesti majandus välispingetele vastu
Euroopa Komisjoni talvisest majandusprognoosist selgub, et esimest korda alates 2007. aastast peaks majandus kõikides Euroopa Liidu riikides käesoleval aastal jälle kasvama. Kasvunumbriteks oodatakse 2015. aastal Eestis 2,3%, ELis 1,7% ja euroalal 1,3% ning 2016. aastal peaksid need tänu tugevnenud sise- ja välisnõudlusele, väga paindlikule rahapoliitikale ning üldiselt neutraalsele eelarvepoliitikale suurenema 2,9%ni Eestis, 2,1%ni ELis ja 1,9%ni euroalal.
ec.europa.eu/estonia/news/2015/150205_majandusprognoos_et.htm
<http://ec.europa.eu/estonia/news/2015/150205_majandusprognoos_
et.htm
>

* EL pressiteade (04.02.2015): Junckeri komisjon eraldab miljard eurot noorte töötuse vähendamiseks
Euroopa Komisjon tegi ettepaneku eraldada juba sel aastal miljard eurot noorte tööhõive algatuse raames. Sellega suurendatakse kuni kolmkümmend korda eelrahastamist, mida liikmesriigid saavad noorte tööhõive edendamiseks. Nii jõuab abi kuni 650 000 nooreni ja aitab neil kiiremini tööd leida.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4100_et.htm<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4100_et.htm>


Muu info:* EL pressiteade (05.02.2015): Euroopa Komisjon võtab seisukoha 2015. aasta järgset arengukava käsitleva ülemaailmse partnerluse kohta
Euroopa Komisjon esitas oma arvamuse selle kohta, mida oleks kogu maailmas vaja teha vaesuse kaotamiseks ja jätkusuutliku arengu tagamiseks. Teatise koostamises partnerluse kohta, mille raames tegeleda pärast 2015. aastat vaesuse kaotamise ja jätkusuutliku arengu küsimustega, osalesid kõrge esindaja ja asepresident Federica Mogherini, rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica ning keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4141_et.htm<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4141_et.htm>

* EL pressiteade (05.02.2015): Euroopa Komisjon aitab Euroopa parimad innovatsioonid turule
Euroopa Teadusnõukogu (European Research Council - ERC) abiga saavad 59 uurijat üle Euroopa võimaluse oma leiutised turule tuua. Selliste ideede hulgas on näiteks lihtne vereanalüüs rinnavähi avastamiseks, puidu jälgimise seade, mis aitab vältida ebaseaduslikku metsaraiet jne. Kokku on toetus 150 000 eurot, mis aitab luua ettevõtteid nende leiutiste tootmiseks ning omandiõigusega seonduva lahendamiseks või leida muid võimalusi, kuidas need leiutised turule tuua.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4084_en.htm<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4084_en.htm>Allikas: Maainfo.ee
Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.