Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 5 (2015-02-04 06:40:49)

Täna võrgukirjas:

ÜPP Kommunikatsioonikonkursi võitjad

Euroopa maaeluvõrgustiku info

EUROOPA INFO


ÜPP Kommunikatsioonikonkursi võitjad


Eelmisel neljapäeval, 29. jaanuaril selgusid EL ühise põllumajanduspoliitika komunikatsiooniauhindade 2014 võitjad (CAP Communication Awards 2014).

Juba kolmandat aastat kuulutatakse finalistid ja võitjad välja kolmes kategoorias:

Kommunikatsioon sihtrühma suunal

Innovaatiline kommunikatsioon

Kommunikatsioon avalikkuse suunal

Lisaks kuulutatakse välja ka publiku lemmik.


Sel aastal esitati konkursile rekordlised 146 projekti 26 riigist. Kõige rohkem projekte esitasid Itaalia (18), Hispaania (17), Poola (11), siis järgnesid Rumeenia (8), Prantsusmaa (7) Portugal ja Saksamaa (6), ülejäänud riigid alla selle. Kümme riiki esitasid vaid ühe projekti, Eestist oli 2 projekti (EPKK esitas Aasta Põllumehe ning maaeluvõrgustik noortalunike stendinäituse).


Loe artiklit täismahus SIITINFO:

3. veebruaril korraldab Eesti Talupidajate Keskliit kongressi "Põllumajandus- ja maaelupoliitika valikud" Sakus. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

3. veebruaril toimub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjoni 4. istung Põllumajandusministeeriumi suures saalis. Arutluse alla tulevad põllumajanduse keskkonnameetmed. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

4. veebruaril korraldavad Põllumajandusministeerium ja Eesti Arengufond biomajanduse strateegia avaseminari. Seminari eesmärk on kaasata valdkondade asjatundjad biomajanduse strateegia väljatöötamisse. Seminar toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamajas. Rohkem infot maainfo.ee/index.php

4. veebruaril toimub infopäev konsulentidele - meede "Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamine" Põllumajandusministeeriumi suures saalis. Info www.pikk.ee/sundmused/2015/02/04/9434#.VNB5omPLbjA

EELINFO:

11. veebruaril korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös PRIAga Leader kohalike tegevusgruppide esindajatele riigihangete korraldamise koolituse . Seejärel toimuvad kolm piirkondlikku koolitust: 12. veebruaril Põlvamaal, 17. veebruaril Pärnumaal ja 19. veebruaril Jänedal Maamajanduse Infokeskuses. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel - maainfo.ee/index.php

13. veebruaril toimub Eesti Vabariigi Riigikogu XIII koosseisu valimiseelne infopäev "Eesti põllumajanduse ja maaelu tulevik" Eesti Maaülikooli aulas Tartus. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

13. - 15. veebruaril toimub Tallinnas rahvusvaheline turismimess TOUREST- vanim ja suurim turismimess Balti riikides. Esindatud on ka mitmed Leader tegevusgrupid. Rohkem infot maainfo.ee/index.php

18. veebruaril korraldab Põllumajandusministeerium koostöös Maamajanduse Infokeskusega põllumajanduse teadmussiirde ja innovatsiooni teemalise seminari Jänedal Maamajanduse Infokeskuse suures saalis. Rohkem infot ja registreerimine Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO

INFOKS:

Šoti maaeluvõrgustik korraldas konkursi uue logo leidmiseks- www.ruralgateway.org.uk/en/newSRN

Soomes alustas tegevust 54 uut LEADER tegevusgruppi! Uudis Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

ÜRITUSED:

12. veebruaril toimub Euroopa maaelu võrgustiku sihtrühma kaasamise temaatilise töögrupi töökoosolek Brüsselis Belgias. Euroopa maaelu arengu võrgustik loob kaks temaatilist töögruppi, et aidata kaasa kogemuste paremale vahetamisele maaelu arengu peamiste sihtrühmade vahel. maainfo.ee/index.php


INFO EUROOPAST Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht:http://europa.eu/eucalendar/ Üritused:

4. - 6. veebruaril toimub Ühtekuuluvuspoliitika teemaline akadeemiline ja poliitiline debatt (Challenges for the New Cohesion Policy in 2014-2020: An Academic and Policy Debate) Riia Ülikoolis Lätis
ec.europa.eu/regional_policy/conferences/challenge_cp2014/index_
en.cfm

5. - 6. veebruaril toimub EL maaelu arengu direktorite mitteametlik kohtumine Jurmalas Lätis
eu2015.lv/events/political-meetings/informal-meeting-of-rural-development-directors-2015-02-05

10. - 11. veebruaril korraldab Arc2020 konverentsi ja tsiviilühiskonna kogunemise teemal "Hea toit ja hea põllumajandustootmine" (GOOD FOOD and GOOD FARMIN G) Brüsselis Belgias
www.arc2020.eu/front/events/event/conference-civil-society-
gathering-on-good-food-and-good-farming/

23. - 24. veebruaril toimub järgmine Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komitee kohtumine, Brüsselis Belgias
www.europarl.europa.eu/committees/en/AGRI/home.html

9. - 10. märtsil toimub Euroopa Akadeemia tasuline seminar tehnilise abi ekspertidele teemal "Tehniline abi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides" (Technical Assistance for European Structural
and Investment Funds
), Berliinis Saksamaal
event.euroakad.eu/event/d.php

Põllumajandus:

Trükised, uuringud:

Euroopa Komisjon - põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat: Hinnang investeeringutoetustele maaelu arengu poliitika raames
Hinnangut rahastas Euroopa Komisjon, lõpparuanne valmis 2014.a novembris.
ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/investment-support-rdp-2014_en.htm

Teadus ja innovatsioon:

Euroopa Komisjon - teadus ja innovatsioon (31.01.2015): Teadusele põhinevate poliitika suunal Läänemere heaks
Merega seotud probleeme ei saa iga riik üksikult efektiivselt lahendada. Läänemere ümber asuvate riikide teadlased teevad koostööd, et tagada poliitikategijatele info, mida nad vajavad selleks, et saavutada parem jätkusuutlikkus.
ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm

Keskkond:

Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr401
Viimases ajakirja numbris leiate artikli selle kohta, et Tavaliste Euroopa lindude arv on vähenenud kiiremini kui harvaesinevad liigid ning Peaaegu pool EL värskest veest kannatab keemilise reostuse all.
ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/index_en.
htm

Majandus:

EL pressiteade (30.01.2015): Detsember 2014 - Euro-ala töötuse määr 11,4%, ELis 9,9%
Euro-ala töötuse määr oli detsembris 11,4%, võrrelduna novembrikuuga (11,5%) ja aasta taguse ajaga (detsembris 2013 -11,8%) see natukene langes. Tegemist on madalaima registreeritud töötuse määraga euro-alal alates 2012.a augustist. ELis tervikuna oli töötuse määr 9,9% ning võrrelduna novembrikuuga (10,6%) langes. See on esmakordne, kui töötuse määr on langenud alla 10% pärast 2011.a oktoobrit.
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-3940_en.htm

Muu info:

Euroopa Komisjon (03.02.2015): Karl Suure noorteauhinna avalduste esitamise tähtaeg pikenes 23. veebruarini
Karl Suure 2015. aasta Euroopa noorteauhinnale saab nüüd kandideerida kuni 23. veebruarini. Tänavu kaheksandat korda toimuv konkurss ootab Euroopaga seotud projekte noortelt vanuses 16-30. Tunnustuse ja meediakajastuse kõrval kaasneb auhinnaga rahaline preemia.
www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20150129STO17701/html/Karl-Suure-noorteauhinna-avalduste-esitamise-t%C3%A4htaeg-pikenes-23.-veebruarini

Euroopa Komisjoni esindus Eestis (02.02.2015): Üleeuroopalisel tõlkevõistlusel valiti Eesti õpilaste hulgas parimaks Ingeliis Siimsen Gustav Adolfi Gümnaasiumist
Euroopa Komisjon kuulutas välja oma iga-aastase tõlkevõistluse "Juvenes Translatores" võitjad, kelleks on 28 gümnaasiumiõpilast -igast Euroopa Liidu liikmesriigist üks. Eesti parim noor tõlkija on Ingeliis Siimsen Gustav Adolfi Gümnaasiumist.
ec.europa.eu/estonia/news/2015/150202_tolkevoistlus_et.htm

EL pressiteade (30.01.2015): Uued toetused aitavad kaotada erinevused teadusuuringute tipptaseme vahel kogu Euroopas
EL teatab uutest toetustest, mis aitavad kaotada liikmesriikidevahelisi erinevusi tipptaseme teadusuuringutes ning tugevdada konkurentsivõimet ja majanduskasvu kogu Euroopas. Uue koostöövahendi raames antakse toetusi, mis aitavad parandada teadustöö tulemuslikkust ja suurendada investeeringuid riikides, mis ei ole tipptasemel teadusuuringute esirinnas. Sellistest riikidest on välja valitud 31 projekti, mida rahastatakse programmi "Horisont 2020" vahenditest. Projektide raames tuleb koostada tegevuskavad uute tippkeskuste loomiseks, tehes koostööd kõrgetasemeliste teadusasutustega kõikjalt Euroopast.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3885_et.htm

EL pressiteade (29.01.2015): Turism ELis - registreeriti uus rekord: 2,7 miljardit ööbimist 2014.a, mitte-kodanike ööbimisi nendest 44%
2014.a jõudis turismiettevõtetes majutuste arv uuele rekordile -2,7 miljardit ööbimist, mis on 1,7% rohkem kui 2013.a. Pärast 2009.a majanduslangust on olnud pidev kasv. Kõige suuremate ööbimiste arvuga on Prantsusmaa (403 miljonit ööbimist -1,2% võrrelduna 2013. aastaga) ja Hispaania (401 miljonit ööbimist +3,1% rohkem võrrelduna 2013.a), neile järgnevad Itaalia (370 miljonit-1.8%) ja Saksamaa (366 miljonit +2,9%).
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-3880_en.htm

OECD (28.01.2015): Eesti vajab reforme, et kiirendada produktiivsust, ütleb OECD
Eesti majanduse tugevad küljed on aidanud Eesti kriisist välja, kuid mõned probleemid on jäänud, et leida järsem, kaasavam ja jätkusuutlikum majanduskasvu tee, vastavalt uusimale OECD majandusülevaatele Eesti kohta 2015.
www.oecd.org/estonia/reforms-needed-to-boost-productivity-and-accelerate-convergence-in-estonia.htm

Allikas: Maainfo.ee

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.