Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 4 (2015-01-28 00:13:48)

TÄNA VÕRGUKIRJAS:
* Muljeid maailma suurimalt rahvusvaheliselt toidu- ja põllumajandusmessilt - Grüne Woche

* Euroopa maaeluvõrgustiku info
* EUROOPA INFO

Muljeid maailma suurimalt rahvusvaheliselt toidu- ja põllumajandusmessilt - Grüne Woche

Rahvusvaheline Roheline Nädal Grüne Woche on olnud Berliini näituste kalendris alates 1926. aastast.

See on kujunenud maailma suurimaks rahvusvaheliseks toidu-, põllumajanduse- ja aiandusemessiks, mis toimub Berliinis iga aasta jaanuarikuus.

Seekordses fookusloos tahame Teiega jagada messi muljeid:

* Lugege maaeluvõrgustiku esindaja muljeid SIIT<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4552&page=3265&action=article&>

* Ettevõtjate endi messi muljetega tutvuge SIIN<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4553&page=3265&action=article&>

* Läänemere Toidutee kogemustest saate lugeda SIIT<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4551&page=3265&action=article&><http://
maainfo.ee/index.php?article_id=4443&page=3265&action=article&
>

INFO:

* 27. jaanuaril korraldab Põllumajandusministeerium konverentsi "Ühise põllumajanduspoliitika rakendamine Eestis - tulemused ja tulevikuväljavaated" Tallinnas. Rohkem infot Põllumajandusministeeriumi veebilehel www.agri.ee/et/konverents-uhise-
pollumajanduspoliitika-rakendamine-Eestis-2015
<http://www.agri.ee/et/konverents-uhise-
pollumajanduspoliitika-rakendamine-Eestis-2015
>

* 28. jaanuaril kell 11 toimub Põllumajandusministeeriumi suures saalis teabepäev, kus tutvustatakse mahetootjate võimalusi rakenduvas Eesti maaelu arengukavas aastateks 2014-2020. Rohkem infot Maheklubi veebilehelt www.maheklubi.ee/syndmused/2015_01
/syndmus/teabepaev-eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020-
meetmetest-tulenevad-mahetootjate-voimalused/
<http://www.maheklubi.ee/syndmused/
2015_01/syndmus/teabepaev-eesti-maaelu-
arengukava-mak-2014-2020-meetmetest-tulenevad
-mahetootjate-voimalused/
>

* 29. jaanuaril kell 15 toimub Valgamaal Sangaste Seltsimajas Põllumajandusministeeriumi infopäev, kus tutvustatakse veebruaris 2015 avanevaid maaelu arengukava 2014–2020 meetmeid „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine“ ja „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks.“ Info Põllumajandusministeeriumi nädalainfost agri.ee/et/eelinfo<http://agri.ee/et/eelinfo>

* 30. jaanuaril kell 10 tutvustatakse ministeeriumi väikses saalis Euroopa Liidu teavitus- ja müügiedendusmeedet, mille alusel toetatakse erinevaid toiduvaldkonna edendamistegevusi nii Euroopa Liidu siseturul kui ka kolmandates riikides. Tutvustatakse nii hetkel kehtivaid taotlus- ja rakendusreegleid, kui ka alates 01.12.2015 jõustuvaid muudatusi. Info Põllumajandusministeeriumi nädalainfost agri.ee/et/eelinfo<http://agri.ee/et/eelinfo>

EELINFO:

* 4. veebruaril korraldavad Põllumajandusministeerium ja Eesti Arengufond biomajanduse strateegia avaseminari. Seminari eesmärk on kaasata valdkondade asjatundjad biomajanduse strateegia väljatöötamisse. Seminar toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamajas. Rohkem infot maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3274&page=3394&>

* 18. veebruaril korraldab Põllumajandusministeerium koostöös Maamajanduse Infokeskusega põllumajanduse teadmussiirde ja innovatsiooni teemalise seminari Jänedal Maamajanduse Infokeskuse suures saalis. Rohkem infot ja registreerimine Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3267&page=3394&>


EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO

INFOKS:

* Kuni 28. jaanuarini kella 12ni on avatud HÄÄLETAMINE - ÜPP kommunikatsioonikonkursi 2014 publiku lemmik! Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel - maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4517&page=3265&action=article&>

* Šoti maaeluvõrgustik korraldas konkursi uue logo leidmiseks - www.ruralgateway.org.uk/en/newSRN<http://www.
ruralgateway.org.uk/en/newSRN?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=Rural%20Network%20News%20
|%20Issue%20267%20|%20Logo%20poll%20results%20in>

* Soomes alustas tegevust 54 uut LEADER tegevusgruppi! Uudis Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?article_id=4544&page=3452&action=article&>

ÜRITUSED:

* 29. jaanuaril korraldab Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (DG AGRI) Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kommunikatsiooniteemalise võrgustumise ürituse (CAP Communication Networking Event) Brüsselis Belgias. Lisainfo Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee
/index.php?id=3112&page=3394&
>

INFO EUROOPAST
Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht: http://europa.eu/eucalendar/<http://europa.eu/
newsroom/calendar/
>
Üritused:
* 27. - 28. jaanuaril toimub Euroopa LEADER ühenduse maaelu arenguks (ELARD - The European LEADER Association for Rural Development) üldkoosolek Brüsselis. Eesti LEADER tegevusgrupid on ELARDi liikmed. Eesti tegevusgruppide esindaja ELARDis on Kristiina Timmo.
maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3278&page=3394&>

* 28. jaanuaril toimub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avalik kuulamine "Kutseharidus ja koolitus maapiirkondades" Brüsselis Belgias
www.maainfo.ee/index.php<http://maainfo.ee/index.php?id=3221&page=3394&>

* 4. - 6. veebruaril toimub Ühtekuuluvuspoliitka teemaline akadeemiline ja poliitiline debatt (Challenges for the New Cohesion Policy in 2014-2020: An Academic and Policy Debate) Riia Ülikoolis Lätis
ec.europa.eu/regional_policy/conferences/challenge_
cp2014/index_en.cfm
<http://ec.europa.eu/regional_
policy/conferences/challenge_cp2014/index_en.cfm
>

* 5. - 6. veebruaril toimub EL maaelu arengu direktorite mitteametlik kohtumine Jurmalas Lätis
eu2015.lv/events/political-meetings/informal-meeting
-of-rural-development-directors-2015-02-05
<https://eu2015.lv/events/political-meetings/
informal-meeting-of-rural-development-directors-
2015-02-05
>

* 10. - 11. veebruaril korraldab Arc2020 konverentsi ja tsiviilühiskonna kogunemise teemal "Hea toit ja hea põllumajandustootmine" (GOOD FOOD and GOOD FARMING) Brüsselis Belgias
www.arc2020.eu/front/events/event/conference-
civil-society-gathering-on-good-food-and-good-farming/
<http://www.arc2020.eu/front/events/
event/conference-civil-society-gathering-on-
good-food-and-good-farming/
>

* 9. - 10. märtsil toimub Euroopa Akadeemia tasuline seminar tehnilise abi ekspertidele teemal "Tehniline abi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides" (Technical Assistance for European Structural
and Investment Funds), Berliinis Saksamaal
event.euroakad.eu/event/d.php<http://event.
euroakad.eu/event/d.php?i2875q000bgxi00u5b200d0000jry000000000cnfupn01006
>


Põllumajandus:
Uudised:

* Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (26.01.2015): EL maaeluvõrgustike assamblee alustas oma tegevust
EL maaeluvõrgustike assamblee (The EU Rural Networks' Assembly) alustas oma esimest kohtumist 26. jaanuaril 196 osalejaga - valitsuste esindajad, vabaühendused, kohaliku tasandi organisatsioonid ja innovatsiooni edendajad. Esimesel kohtumisel keskenduti Euroopa Maaelu arengu võrgustiku (ENRD) ja Euroopa innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) võrgustiku prioriteetidele ning pandi paika, kuidas järgnevatel aastatel koostööd teha.
ec.europa.eu/agriculture/newsroom/189_en.htm<http:/
/ec.europa.eu/agriculture/newsroom/189_en.htm
>

* arc2020 (26.01.2015): Inimesed tahavad kohalikku toitu!
Suur osa EL tarbijatest ostavad kohalikku toitu, et toetada uute töökohtade loomist, kohalikku keskkonda ja saada paremat toitu. Kuid levib tundmus, et valitsused teevad kohaliku toidu toetamiseks liiga vähe. Küsitluse viis läbi organisatsioon Euroopa Sõbrad (Friends of the Earth Europe) kaheksas liikmesriigis: Bulgaarias, Prantsusmaal, Saksamaal, Ungaris, Tšehhis, Hispaanias, Poolas ja Suurbritannias).
www.arc2020.eu/front/2015/01/people-want-local-food/<http://www.arc2020.eu/front/2015/01/people-
want-local-food/
>

* CAP Reform.eu (23.01.2015): Maaelu arengu toetuste kohustuste osa kulutustest on 76% allapoole 2014.a tehtud arvutusi
Alan Matthewsi blogi: Euroopa Komisjoni trükis EL 2015.a eelarve kohta toob välja asjaolu, et ÜPP maaelu arengu kulutused on suures hilinemises, sest uue perioodi seadusandluse vastuvõtmisega on hiljaks jäädud.
capreform.eu/commitments-to-rural-development-
spending-76-below-forecast-in-2014/
<http://capreform.eu/commitments-to-rural-
development-spending-76-below-forecast-in-2014/
>

Keskkond:

* BirdLife Euroopa e-uudiskiri, jaanuar 2015
Fookuslugu teemal "Loodus 2015. aastal - kas surnud või elus?"
us4.campaign-archive2.com/<http://us4.campaign-archive2.com/?u=d5d4126446a7e6851298025e6&id=cf80c9c4ed&e=dc20418450>

* Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr 400
Viimases ajakirja numbris leiate artikli selle kohta, et tuule erosioonirisk on kaardistatud esmakordse üle-Euroopalise hindamise tulemusena ning teine artikkel kirjutab suure kontsentreeritud päikeseenergia mõjust kohalikule keskkonnale.

Allikas: Maainfo.ee
ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert
/index_en.htm
<http://ec.europa.eu/environment/integration
/research/newsalert/index_en.htm
>

Majandus:

* EL pressiteade (22.01.2015): 2014.a kolmanda kvartali võrdlus teise kvartaliga: valitsuse võlg langes 92,1%ni SKPst euro-alal, ELis keskmisena 86,6%ni
2014.a kolmanda kvartali lõpus oli valitsuse võlg SKPst 92,1%, võrrelduna teises kvartalis oli see 92,7%. ELis tervikuna see määr langes 87%lt 86,6%ni pärast 15 kvartalit kestvat püsivat tõusu.
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-3600_en.htm<http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-3600_en.htm>

Muu info:

* EL pressiteade (27.01.2015): Komisjon ja parlament hakkavad rakendama uusi läbipaistvusregistri reegleid
Kasutusele võetakse ELi läbipaistvusregistri uus versioon, mis on valminud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi koostöös. Nn teise põlvkonna registriga rakendatakse Euroopa Parlamendi ja komisjoni poolt 2014. aasta aprillis allkirjastatud läbivaadatud institutsioonidevahelise kokkuleppe sätteid.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3740_et.htm<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3740_et.htm>

 

Allikas: Maainfo.ee

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.