Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Eesti Maaülikooli tasuta infopäevad (2015-01-22 10:52:21)


Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.1 raames infopäeva

EELTINGIMUSPROGRAMMIDE RAKENDAMINE TOIDUKÄITLEMISETTEVÕTTE

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad
Maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Toimumisajad ja -kohad: reede, 30.01.2015, Nelja Kuninga hotell, Pärnu tn 6, Paide

reede, 27.03.2015, Hotell Tamula, Vee tn 4, Võru

Teemad:
- eeltingimusprogrammide roll toiduohutuse tagamisel;
- taristu ja seadmed;
- toidu ohutu käitlemine (sh tsoneerimine, allergeenide käitlemine, pakendamine, toiduga kokkupuutes olevad materjalid, vedu);
- prügi ja jäätmete käitlemine;
- kahjuritõrje;
- puhastamine/pesemine ja desinfitseerimine;
- vee kvaliteet;
- töötajate tervis, koolitus ja isiklik hügieen;
- jälgitavuse tagamine;
- toidu tagasivõtmine turult.

Õppejõud
Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor

Ajakava
10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 11.40 paus
11.40 - 13.10 õppetöö
13.10 - 13.40 kohvipaus
13.40 - 15.10 õppetöö
15.10 - 15.15 paus
15.15 - 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressilhttp://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-
kursusele/

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.1 raames infopäeva
TOIDUKÄITLEMISETTEVÕTTE ENESEKONTROLLISÜSTEEM

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad
Maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Toimumisajad ja -kohad: neljapäev, 19.02.2015, Grand Hotel Viljandi, Tartu 11/Lossi 29, Viljandi

kolmapäev, 22.04.2015, Nelja Kuninga Hotell, Pärnu tn 6, Paide

Käsitletavad teemad:
- enesekontroll, plaan ja süsteem;
- enesekontrolliplaani koostamine;
- eeltingimusprogrammide väljatöötamine;
- HACCP põhimõtted (ohtude analüüs, kriitilised kontrollpunktid, seire, kriitiliste piiride ja korrigeerivate tegevuste määramine);
- enesekontrolli dokumenteerimine ja ajakohastamine.

Õppejõud
Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor

Ajakava
10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 11.40 paus
11.40 - 13.10 õppetöö
13.10 - 13.40 kohvipaus
13.40 - 15.10 õppetöö
15.10 - 15.15 paus
15.15 - 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressilhttp://avatudylikool.emu.ee/taiendope/
registreeru-kursusele/

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.2 raames koolituse

LOOMADE KAITSE SURMAMISEL. TAPAHÜGIEEN

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Toimumisaeg ja -koht: reede, 20.02.2015 (teooria) Eesti Maaülikooli tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1 ruum 303,Tartu

reede 27.02.2015 (praktika) Atria Eesti AS, Metsa 19, Valga

Maht: 16 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset tööd ja 8 tundi praktikat)

Teemad:

· ülevaade Nõukogu Määrusest (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel;

· tapaloomade anatoomia, füsioloogia;

· tapaloomade käitumine;

· tapaloomade stress, loomade kannatused, teadvuselolek ja tundlikkus;

· nõuded loomade kohtlemisel tapamajas;

· loomade liikumise mehhaanilise piiramise vahendid;

· elusloomadele köidikahelate asetamine või nende üleriputamine;

· uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine;

· uimastamise ja/või surmamise varumeetodid;

· tapaloomade veretustamine, elusoleku tunnuste puudumise hindamine;

· rituaaltapmine;

· tapahügieen: uimastamisseadmete üldhooldus ja puhastamine, veretustamisnugade nõuetekohane kasutamine ja hooldus;

· uimastamine;

· veretustamine.

Õppejõud: Riina Soidla, mag (teh), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna lektor

Dea Anton, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna doktorant

Praktikapäeval kogunemine Atria Eesti AS väravas kell 9.30

NB! Kaasa kindlasti korrektne sanitaarriietus

Päeva lõpus toimub pädevuseksam!!!

Ajakava Atria Eesti AS (Metsa 19, Valga)

20. veebruaril (teooria) 27. veebruaril (praktika)
10.00 - 11.30 õppetöö 10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 11.40 kohvipaus 11.30 - 11.40 paus
11.40 - 13.10 õppetöö 11.40 - 13.10 õppetöö
13.10 - 13.40 lõunapaus 13.10 - 13.40 kohvipaus
13.40 - 15.10 õppetöö 13.40 - 15.10 õppetöö
15.10 - 15.15 paus 15.10 - 15.15 paus
15.15 - 16.45 õppetöö 15.15 - 16.45 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud, VAJALIK EELREGISTREERIMINE
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3275; 731 3175; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/
registreeru-kursusele/

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.1 raames infopäeva
TOOTMISHÜGIEEN JA SANITATSIOONI KORRALDUS

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Maht: 7 akadeemilist tundi

Toimumisajad ja -kohad: reede, 20.02.2015, Hotell Dzingel, Männiku tee 89, Tallinn

reede, 20.03.2015, Nelja Kuninga Hotell, Pärnu tn 6, Paide

Teemad
• Tootmishügieen kui ettevõtte strateegia
• Olulisemad toidupatogeenid ja nende seos ettevõtte tootmishügieeniga
Listeria monocytogenes tootmishügieeni mõjutava faktorina ning probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused
• Toidu saastumine k.a ristsaastumine ja selle vältimise võimalused
• Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga
• Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga
• Toidupatogeenidest ja riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biokilede teke, avastamine ja likvideerimine
• Käitlemisettevõtte sanitatsiooni (puhastamine, pesemine, desinfitseerimine) põhimõtted ja korraldus

Õppejõud
Mati Roasto, professor, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni osakonna juhataja

Ajakava
10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 11.40 paus
11.40 - 13.10 õppetöö
13.10 - 13.40 kohvipaus
13.40 - 15.10 õppetöö
15.10 - 15.15 paus
15.15 - 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174
või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/
registreeru-kursusele/

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.2 raames infopäeva

LÜPSIKARJA FERTIILSUS, SELLE MAJANDUSLIKU TASUVUSE ANALÜÜS

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidutootmise või -töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Toimumisajad ja -kohad: neljapäev, 19.02.2015, Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 56, tehnikamaja, III korrus, ruum 303

neljapäev, 19.03.2015, Baltic Hotel Promenaadi, Sadama 22, Haapsalu

Õppejõud: Kalle Kask, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent

Teemad

- Lehma piimatoodang ja selle seos fertiilsusega
- Kinnisperiood ja selle toime poegimisjärgsele fertiilsusele
- Sigivusega seotud toitumuslikud faktorid
- Uuemad diagnostikameetodid poegimisjärgsete sigivusprobleemide teadvustamiseks
- Sigivusprobleemide analüüs karja tasandil ja nende võimalikud lahendusteed

Ajakava

10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 11.40 paus
11.40 - 13.10 õppetöö
13.10 - 13.40 kohvipaus
13.40 - 15.10 õppetöö
15.10 - 15.15 paus
15.15 - 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressilhttp://avatudylikool.emu.ee/taiendope/
registreeru-kursusele/

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva
TOIDUOHUTUSE JA -HÜGIEENI TAGAMINE TOIDUKÄITLEMISETTEVÕTTES

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Toimumisaeg ja -koht: neljapäev, 12.03.2015, Nelja Kuninga Hotell, Pärnu tn 6, Paide

Teemad:
- õigusaktidest tulenevad kohustused;
- toidukäitlemisettevõtte enesekontrollisüsteem;
- bioloogiliste, füüsikaliste ja keemiliste ohtude ohjamine;
- eeltingimusprogrammid toiduohutuse tagamisel (puhastamine ja desinfitseerimine, toidukäitlejate isiklik hügieen, kahjuritõrje).

Õppejõud
Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor

Ajakava
10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 11.40 paus
11.40 - 13.10 õppetöö
13.10 - 13.40 kohvipaus
13.40 - 15.10 õppetöö
15.10 - 15.15 paus
15.15 - 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta. Osalejatele väljastatakse tõend.

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressilhttp://avatudylikool.emu.ee/taiendope
/registreeru-kursusele/

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.1 raames infopäeva

PÕLLUMAJANDUSLOOMADE HEAOLU JA LIHAINSPEKTSIOON

Sihtrühm põllumajandustoodete tootmise, toidutootmise, töötlemise tegelevad füüsilised või eraõiguslikud isikud ja tema töötajad

Maht: 8 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Toimumisaeg- ja koht reede, 20.03.2015 Hotell Wesenbergh, Tallinna 25, Rakvere

Teemad

- seadusandlus

- transport tapamajja

- loomade kaitse surmamisel

Allikas: Eesti Maaülikooli avatud ülikooli teade

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.