Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 2 (2015-01-13 16:31:39)
 

TÄNA VÕRGUKIRJAS:

Eesti OTTide kokkusaamine Viljandis

Euroopa maaeluvõrgustiku info

EUROOPA INFO

Eesti OTTide kokkusaamine Viljandis

Eesti kohaliku toidu võrgustikud "Otse Tootjalt Tarbijale" ehk OTTid said kokku Viljandimaa OTT võrgustiku aastapäevaseminaril, mis toimus 10. jaanuaril 2015, Sakala keskuses Viljandis.

Päev oli jagatud kolme ossa: kõigepealt toimus Eestimaa OTTide ja tootjate kohtumine, seejärel kohaliku toidu ja toodete laat linnarahvale ning lõpetuseks avatud seminar globaalpohmelusest.

Loe artiklit täismahus SIIN

INFO:

14. jaanuaril toimub Põllumajandusministeeriumis maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjoni kolmas istung , kus arutatakse meetmeid: "Teadmussiire ja teavitus: pikaajalised programmid", "Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused: toetus nõustajate koolituseks", "Koostöö: innovatsiooniklaster", "Natura 2000 toetus põllumajandusmaale" ning "Natura 2000 toetus erametsamaale". Infot Maamajanduse Infokeskuse veebil www.maainfo.ee/index.php

EELINFO:

21. - 23. jaanuaril korraldavad neli Leader tegevusgruppi rahvusvahelise seminari teemal "Kuidas motiveerida maanoori?" Rakveres. Konverentsile pääseb vaid kutsetega.

www.maainfo.ee/index.php

27. jaanuaril korraldab Põllumajandusministeerium konverentsi "Ühise põllumajanduspoliitika rakendamine Eestis - tulemused ja tulevikuväljavaated" Tallinnas. Rohkem infot Põllumajandus
ministeeriumi veebilehel
www.agri.ee/et/konverents-uhise-pollumajandus
poliitika-rakendamine-Eestis-2015

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO

INFOKS:

Ilmunud on Euroopa maaelu arengu võrgustiku detsembrikuine
uudiskiri. Uudiskirjast pikemalt Maamajanduse Infokeskuse uudisest -
www.maainfo.ee/index.php

ÜRITUSED:

Euroopa maaelu arengu võrgustiku assamblee esimene kohtumine toimub 26. jaanuaril. Eelinfo Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php

29. jaanuaril korraldab Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (DG AGRI) Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kommunikatsiooniteemalise võrgustumise ürituse (CAP Communication Networking Event ) Brüsselis Belgias. Lisainfo Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php

INFO EUROOPAST

Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht:http://europa.eu/eucalendar/

Üritused:

14. jaanuaril toimub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avalik kuulamine teemal noorte ettevõtluse edendamise teemal "Loomingulisuse, ettevõtlikkuse ja mobiilsuse kiirendamine hariduses ja koolitamises" ("Fostering creativity, entrepreneurship and mobility in education and training") Brüsselis Belgias

www.eesc.europa.eu/

15. jaanuaril toimub EUFRAS konverents "Põllumajandussektori areng väljakutsete ees: innovatsiooni edendamine ja võrgustumise roll selles protsessis" ( The development of agricultural sector in front of the challenges: Innovation promotion and networking role in these processes) Berliinis Saksamaal ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/289

12. - 15. jaanuaril toimub Euroopa Parlamendi täiskogu istung Strasbourg´is

europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/01/12_
plenary_str_en.htm

16. - 25. jaanuaril toimub Rahvusvaheline Roheline Nädal (Grüne Woche) Berliinis Saksamaal. 2015. aasta partnerriik on Läti (2014.a oli partnerriigiks Eesti). Kogu messi vältel on avatud Eesti toitu tutvustav stend. Eesti väljapanekut korraldavad koostöös Põllumajandusministeerium ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Stend nr 117 asub hallis 8.2. Ametlik delegatsioon osaleb messil 15.-18. jaanuarini, mille raames on plaanis kohtumised mitmete riikide põllumajandusministritega.

www.gruenewoche.de/en/

19. - 20. jaanuaril toimub Konverents "Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahastusvahendid perioodil 2014-2020" (Financial Instruments 2014-2020 under European Structural and Investment Funds - ESIF) Brüsselis Belgias

www.fi-compass.eu/

21. - 22. jaanuaril toimub Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komitee kohtumine Brüsselis Belgias

www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.html

28. jaanuaril toimub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avalik kuulamine "Kutseharidus ja koolitus maapiirkondades" Brüsselis Belgias

www.maainfo.ee/index.php

10. - 11. veebruaril korraldab Arc2020 konverentsi ja tsiviilühiskonna kogunemise teemal "Hea toit ja hea põllumajandustootmine" (GOOD FOOD and GOOD FARMIN G) Brüsselis Belgias

www.arc2020.eu/front/events/event/conference-civil-society-gathering-on-good-food-and-good-farming/

Põllumajandus:

Uudised:

Euroopa Komisjon (12.01.2015): Avatud on HÄÄLETAMINE - ÜPP kommunikatsioonikonkursi 2014 publiku lemmiku väljaselgitamiseks

ÜPP kommunikatsiooni auhindade konkursile esitatud 146 taotluse hindamine lõpetati eelmise aasta detsembris. Sõltumatu zhürii valis igasse kategooriasse (sihtrühmale suunatud kommunikatsioon, avalikkusele suunatud kommunikatsioon, innovaatiline kommunikatsioon) kolm projekti ehk finalisti. Neid finaliste näidatakse auhinnatseremoonia ajal 29. jaanuaril Brüsselis. Kõiki oodatakse hääletama oma lemmikprojekti poolt kuni 28. jaanuaril kella 12ni (eesti aja järgi kella 13ni). Projekt, mis saab kõige enam hääli autasustatakse tseremoonial "Publiku lemmiku eriauhinnaga 2014."

www.maainfo.ee/index.php

Euroopa Parlament (12.01.2015): Küsimused-vastused: geneetiliselt muundatud organismide kasvatamine ELis

Euroopa Liidus kehtivad geneetiliselt muundatud põllukultuuride kasvatamisele ühed maailma kõige karmimad eeskirjad - loa saab vaid pärast põhjalikku riskianalüüsi. Kuid õigusloomes plaanitavate muudatuste järgi saaksid liikmesriigid endale peagi õiguse ise otsustada, milliste geneetiliselt muundatud organismide (GMO) kasvatamine on nende territooriumil lubatud või mitte. Küsimus on täiskogul arutelul ja hääletusel teisipäeval, 13. jaanuaril.

www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140902STO57801/html/K%C3%BCsimused-
vastused-geneetiliselt-muundatud-organismide-kasvatamine-
ELis

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (06.01.2015): Põllumajandusvolinik Hogan lubab tegeleda toidutarneahela kasumi jaotumisega

Iiri Põllumajandustootjate Assotsiatsiooni 60. aastapäeval Dublinis lubas põllumajandusvolinik Hogan oma kõnes, et tegeleb probleemidega toidutarneahelas, mis tähendab seda, et tarbijad maksavad praegu liiga palju poepidajatele ning talunikud maksavad liiga palju sisendite eest. ec.europa.eu/agriculture/newsroom/186_en.htm


EL põllumajandustoodete ja toidu geograafilised tähised ja päritolunimetused:

(07.01.2015): Kranjska klobasa - kaitstud geograafiline tähis Sloveenias

"Kranjska klobasa" on I ja II kategooria jämedalt hakitud
sealihast (kael, seljatükk, sink) ja seapekist (seljatükk)
valmistatud pastöriseeritud poolkuiv vorst. Vorstimassile lisatakse
nitrit soola, massi maitsestatakse küüslaugu ja pipraga ning see topitakse seasoolde, mille ots suletakse puittikuga, nii et moodustub valmisvorstide paar. Vorst kuumsuitsutatakse ja pastöriseeritakse.
ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.
html


Keskkond:

Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr399

Viimases ajakirja numbris leiate artikli mh selle kohta, kuidas anti-depressant ravimid mõjutavad kuldnokkade toitumisharjumusi selliselt, et see võib vähendada nende ellujäämisvõimalusi. ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert
/index_
en.htm


Majandus:

EL pressiteade (08.01.2015): Tööhõive ja sotsiaalne olukord: kvartaliülevaatest ilmneb väike, kuid järjekindel tööhõive kasv

Majanduse elavnemine, mis algas ELis 2013. aasta kevadel, on jäänud tagasihoidlikuks ning ELi hiljutisi SKP prognoose on korrigeeritud allapoole. Nõrgast makromajanduslikust tagapõhjast hoolimata on tööhõive ELis alates 2013. aastate keskpaigast tasapisi siiski pidevalt kasvanud, nagu näitab viimane tööhõive ja sotsiaalse olukorra kvartaliülevaade. Tööhõive on suurenenud enamikus ELi liikmesriikides, sealhulgas riikides, kus töötuse tase on väga kõrge, nagu Kreeka, Hispaania ja Portugal. Samuti on see paranenud enamikus sektorites, suurenedes märkimisväärselt teenuste sektoris.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3001_et.htm


EL pressiteade (07.01.2015): November 2014 - Euro-ala töötuse määr 11,5%, ELis keskmisena 10,0%

Euro-ala inflatsioonimäär oli novembris 2014 11,5% ning püsis oktoobrikuuga võrrelduna stabiilsena, kuid võrrelduna 2013.a novembrikuuga on töötuse tase langenud. ELis keskmisena oli töötuse määr novembris 10,0% ning võrrelduna oktoobrikuuga (10,1%) ja aasta 2013.a novembriga (10,7%) langes. Liikmesriikide seas registreeriti madalaimad töötuse määrad Austrias (4,9%) ja Saksamaal (5,0%) ning kõrgeimad määrad Kreekas (25,7% septembris) ja Hispaanias (23,9%). europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-2964_en.htm


EL pressiteade (07.01.2015): Esialgne hinnang - detsember 2014: Euro-ala aastane inflatsioonimäär langes 0,2%ni

Euro-ala aastane inflatsioonimäär oli detsembris 2014 esialgsete hinnangute kohaselt -0.2%ning võrrelduna novembrikuuga langes (novembris oli inflatsioon 0.3%). Negatiivne inflatsioonimäär on eelkõige põhjustatud langenud energiahindadest (-6.3%). europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-3000_en.htm


Muu info:

Euroopa Komisjon esindus Eestis (12.01.2015): Eestlaste valmidus abistada arengumaid jääb teistele eurooplastele tunduvalt alla

Alanud Euroopa arenguaasta puhul avaldatud Eurobaromeetri uuringust selgub, et eestlased suhtuvad arenguabi andmisse teiste ELi liikmesriikide kodanikega võrreldes tunduvalt tõrksamalt. Kuigi 71% eestimaalastest leiab, et arengumaade inimeste aitamine on oluline, on siiski tegemist kõige madalama näitajaga 28 liikmesriigi hulgas ning see jääb tunduvalt alla ELi keskmise (85%).

ec.europa.eu/estonia/news/2015/150112_toetus_
arengumaadele_et.htm

EL pressiteade (09.01.2015): Bürokraatia vähendamine - kuni 48 miljonit eurot kokkuhoidu tänu piiriüleseid kohtuotsuseid käsitlevatele uutele normidele

Uued kehtima hakanud normid võimaldavad ettevõtjatel ja tarbijatel piiriüleseid kohtuvaidlusi lihtsamalt lahendada, mis aitab Euroopa Liidus eeldatavasti säästa igal aastal kuni 48 miljonit eurot. Uute normidega kaotatakse kulukas ja aeganõudev protsess, mida praegu kasutatakse 10000 korda aastas, et saavutada tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste tunnustamine teistes ELi riikides.

europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3080_et.htm


Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika (08.01.2015): Algas RegioStars konkurss 2015

Eesmärk on leida inspireerivaid ja innovaatilisi Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist rahastatud projekte neljas kategoorias: nutikas majanduskasv (Smart Growth), kestlik majanduskasv (Sustainable Growth), kaasav majanduskasv (Inclusive Growth ) ning Citystar. Kandidaate saab esitada kuni 28. veebruarini 2015. ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm


EL pressiteade (08.01.2015): Euroopa kuulamine - Euroopa Komisjon käivitab Riias oma kodanikega peetavate dialoogide 2015. aasta seeria

Euroopa Komisjon käivitab uue kodanikega peetavate dialoogide seeria, mis annab inimestele kogu Euroopas võimaluse rääkida otse Euroopa Komisjoni liikmetega. See näitab selget pühendumust paremale teabevahetusele kodanikega. President Juncker kutsus 2014. aasta septembris volinikele edastatud tööülesannetes kolleegiumi üles näitama "poliitilist aktiivsust liikmesriikides ja dialoogides kodanikega." europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3044_et.ht


Allikas: Maainfo eu

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.