Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 27 (2014-08-13 09:28:24)


TÄNA VÕRGUKIRJAS

•Udmurtias toimus esimene soome-ugri toidufestival

•Euroopa maaeluvõrgustiku info

•EUROOPA INFO


Udmurtias toimus esimene soome-ugri toidufestival


18. - 19. juulil 2014.a toimus Udmurdimaal Starõje Bõgi külas esimene rahvusvaheline soome-ugri kohaliku toidu festival „Byg-Byg“(„Быг-Быг“).

Starõje Bõgi küla on esimene soome-ugri kultuuripealinn. Kultuuripealinna valimise konkursi ˛ürii tegi võitja teatavaks 7. augustil 2013 soome-ugri rahvaste noorteühenduse MAFUN kongressil Helsingis.

Loe artiklit täismahus SIIT


INFO:

•13. augustil toimub kohalikele tegevusgruppidele suunatud Leader infopäev, kus arutluse all on Leader kohaliku arengu strateegia ettevalmistava toetuse eelnõu. Infopäev toimub Maamajanduse Infokeskuse suures saalis Jänedal. Rohkem infot www.maainfo.ee/index.php

•15. - 16. augustil toimub teistkordselt Paides arvamusfestival, kus kohaliku arengu lavalt leiab ka Leader tegevusgruppide esindajad. Rohkem infot www.maainfo.ee/index.php

•15. - 17. augustil toimub üheksas ökofestival "Põlvamaa - rohelisem elu" (www.maainfo.ee/index.php). Festivali avapäeval, 15. augustil avavad 11 Põlvamaa ettevõtet külastajatele oma uksed. Rohkem infot www.maainfo.ee/index.php

•18. augustil toimub maaeluvõrgustiku lühikese tarneahela valdkonna tagasiside õppereis-seminar Harju-, Järva- ja Lääne-Virumaale. Info ja registreerimine www.maainfo.ee/index.php

•Milano EXPO 2015 raames on käimas rahvusvaheline konkurss parimate praktikate leidmiseks toiduga kindlustatuse valdkonnas. Konkurss toimub viies erinevas kategoorias ning heade tulemuste korral on võimalik saada oma projektiga väga laia ja rahvusvahelise tähelepanu osaliseks. Taotlusi oodatakse kuni 15. septembrini. Rohkem infot ja vajalikud lingid Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php

•Maaeluvõrgustike rändnäitused on avatud pakkumistele, et neid eksponeerida. Võtke julgelt ühendust seminar@maainfo.ee - toimetame näituse Teieni!

EELINFO:

•20. augustil toimub Pärnumaal, Tahkurannas Hapukurgifestival www.rannatee.ee/hapukurgifestival

•21. augustil korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku üksus LEADER-lähenemise tagasiside õppereis-seminari Lõuna-Eestisse. Info ja registreerimine www.maainfo.ee/index.php


EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO

INFOKS:

Euroopa maaelu arengu võrgustiku 2007-2013 info http://enrd.ec.europa.eu/. Uue perioodi Euroopa maaeluvõrgustiku kontaktpunkt alustab tegevust planeeritavalt 2014. a sügisest.

ÜRITUSED:

21. - 22. augustil toimub Soomes, Helsingis Läänemere toidutee (Baltic Culinary Route) algatusgrupi teine koosolek. Korraldaja Soome põllu- ja metsamajandusministeerium. Esimene kokkusaamine toimus Eestis selle aasta märtsis

2. - 4. septembril toimub Austrias rahvusvaheline Leader konverents - LINC 2014. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehelt www.maainfo.ee/index.php

15. - 16. septembril korraldab Soome maaeluvõrgustik Põhja-Balti maaeluvõrgustike 12. töökohtumise Mäntsäläs Soomes. Info lisamisel www.maainfo.ee/index.php

INFO EUROOPAST Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht: http://europa.eu/eucalendar/ Üritused:

Avatud on registreerimine Brüsselis 6. - 9. septembril 2014 Euroopa regioonide ja linnade nädala - OPEN DAYS 2014 - raames toimuvatele seminaridele ja töögruppidele. Mida varem registreeruda, seda suurem on erinevate töögruppide valik!
Rohkem infot ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm

10. septembril 2014 toimub Euroopa mahepõllumajanduse 8. kongress, Baris Itaalias
rganic-congress-ifoameu.org/en/

29. septembril 2014 korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kuulamise teemal "Kogukonna juhitud kohalik areng kui ühtekuuluvuspoliitika vahend perioodil 2014-2020" kohaliku, maapiirkonna, linna- ja linnalähedaste piirkondade arenguks, Brüsselis Belgias
www.eesc.europa.eu/

Põllumajandus: Uudised:

EL pressiteade (11.08.2014): Erimeetmed abistamaks virsiku ja nektariini tootjaid
Euroopa Komisjon valmistab ette toetusmeetmeid EL virsiku- ja nektariinisektoritele, et eelkõige suurendada puuviljade mahtusid, mida saab turult kõrvaldada ja tasuta jagada. Need turud on saanud tugevasti kannatada nii ebasoodsatest ilmastikutingimustest kui ka hiljuti lisandunud Venemaa impordikeelust
europa.eu/rapid/press-release_IP-14-920_en.htm

Euroopa Komisjoni põllumajandusvoliniku veebileht (08.08.2014): Põllumajandusvoliniku Dacian Cioloce avaldus seoses keeluga eksportida põllumajandustooteid Venemaale
ec.europa.eu/commission_2010-2014/ciolos/headlines/news/2014/08/2014-08-08_en.htm

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reform - seadusandlus:

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (31.07.2014): Jõustusid maaelu arengu delegeeritud määrus ja rakendusmäärus
Jõustusid määrused, mis toetavad nö maaelu arengu peamist määrust nr 1305/2014. Jõustunud Euroopa Komisjoni määrustega on liikmesriikidel nüüd olemas kõik detailid, mis on osa ÜPP reformist ning mis on vajalikud maaelu arengu programmeerimiseks ja toetamiseks.
ec.europa.eu/agriculture/newsroom/171_en.htm

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (31.07.2014): Jõustus rakendusmäärus, mis reguleerib otsetoetusi, maaelu arengu meetmeid ja nõuetele vastavust (nn horisontaalne määrus)
Jõustus Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014, 17. juuli 2014,
millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega
ec.europa.eu/agriculture/newsroom/170_en.htm

EL põllumajandustoodete ja toidu geograafilised tähised ja päritolunimetused:

(01.08.2014): File Elena - garanteeritud traditsiooniline eritunnus Bulgaarias
Nimetusega "File Elena" tähistatakse sea sisefileetükist valmistatud kuivatatud toorlihatoodet. Nimetus on tuletatud Põhja-Bulgaarias metsaga kaetud Balkani mäeaheliku jalamil asuva Elena linna nimest.
Nimetus on iseenesest eripärane, sest see on tuntud kogu riigis ning üldkasutatav, ilma geograafilise piirkonna mõjuta toote kvaliteedile ja omadustele
ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html

(05.08.2014): Upplandskubb - kaitstud päritolunimetus Rootsis
"Upplandskubb" on maalähedane leib, mille värvus varieerub piparkoogipruunist hallikaspruunini. "Upplandskubb" on küpsetamisel toruja kujuga ja läbimõõduga 16-23 sentimeetrit ning seda müüakse
veerandikeks lõigatuna. Seega on leivaviil kera segment, mille nurk on ligikaudu 90 kraadi. Jahu peab olema toodetud ja valmistatud Upplandis kasvatatud rukkist ja nisust
ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html

(05.08.2014): Cebularz lubelski - kaitstud geograafiline tähis Poolas
Nimetusega "Cebularz lubelski" tähistatakse kvaliteetsest nisujahutainast valmistatud ümmargust lameleiba, mille läbimõõt on 5-25 cm ja paksus umbes 1,5 cm
ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html

Avatud pakkumised:

Pakkumist saab esitada kuni 1. septembrini 2014 - Nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklit 68 ning vastavate meetmete tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust ning neist ELi jaoks tulenevat lisaväärtust analüüsiv järelhindamine
ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/2014-233182_en.htm

Kuni 3. septembrini 2014 - Kloonitud loomadelt ja nende järglastelt saadavate toodete märgistamist käsitlev uuring
ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/2014-233180_en.htm

Kuni 4. septembrini 2014 - Kokkuvõte programmiperioodi 2014-2020 hõlmavate maaelu arengu programmide riiklikul ja piirkondlikul tasandil tehtud eelhindamiste tulemuste kohta
ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/2014-239690_en.htm

Kuni 18. septembrini 2014 - Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) andmete kogumise kulusid ning häid tavasid käsitlev uuring
ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/2014-246799_en.htm

Kuni 25. septembrini 2014 - Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) abil maapiirkondade turismi toetamist analüüsiv ja hindav uuring
ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/2014-263348_en.htm

Kuni 1. oktoobrini 2014 - Euroopa maaelu arengu hindamise kasutajatugi
ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/2014-239682_en.htm

Keskkond:

EL pressiteade (05.08.2014): Vee taaskasutus - mida Sina arvad?
Vee taaskasutus ei ole Euroopas väga levinud. Enamuse linnade reoveepuhastusveest läheb jõgedesse ja järvedesse. Kuid vee taaskasutuse suurendamine võiks aidata lahendada üha kasvavat veepuuduse probleemi, vähendades samal ajal saastumise ohtu heitveest ja inimeste ravikulusid. Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni, et saada elanike arvamus võimalikele EL meetmetele, mis võiksid soodustada heitvee taaskasutust. Arvamusi oodatakse 7. novembrini
europa.eu/rapid/press-release_IP-14-904_en.htm

Euroopa BirdLife e-uudiskiri, juuli 2014
us4.campaign-archive1.com/

Natura 2000 uudiskiri, juuli 2014
Fookusteema: EL toetusvõimalused Euroopa loodusliku mitmekesisuse jaoks. Ajakirjas on välja toodud ka Natura 2000 konkursi võitjad
ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/natura2000nl_en.htm

Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr 383
Viimases ajakirja numbris: Lihtne Rootsi seadeldis vähendab efektiivselt kahjulikku siseruumide saastatust ning uus põletusjäätmete puhastusmeetod on ressursitõhus
ec.europa.eu/environment/integration/research/

Majandus:

Euroopa Parlament (11.08.2014): Noorte tööpuudusega võitlemine on ELi üks peamisi prioriteete
Aktiivne, haritud, töötu. Seda kirjeldust kohtab üsna tihti - Euroopas on ilma töökohata üle 5,3 miljoni alla 25-aastase noore. See ebameeldivalt kõrge suurusjärk on põhjuseks, miks noortele rakenduse leidmine on Euroopa Liidu üks peamisi prioriteete. Teisipäeval, 12. augustil, tähistatakse rahvusvahelist noortepäeva ja seega heidame pilgu ELi pingutustele noorte tööpuuduse kõrvaldamisel
www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140711STO52241/html/Noorte-t%C3%B6%C3%B6puudusega-v%C3%B5itlemine-on-ELi-%C3%BCks-peamisi-prioriteete

EL pressiteade (31.07.2014): Juuni 2014: Euro-ala töötuse määr 11,5%. ELis keskmisena 10,2%
Euro-ala töötuse määr oli juunis 11,5%, olles pisut madalam kui maikuus (11,6%) ning juunis 2013 (12,0%). Tegemist on madalaima registreeritud töötuse määraga alates 2012.a septembrist. ELis tervikuna oli töötuse määr 10,2% ning langes võrreldes maikuuga (10,3%). Aasta varem oli töötuse määr 10,9%. Tegemist on madalaima registreeritud töötuse määraga alates 2012.a maikuust. Liikmesriikide seas registreeriti madalaimad töötuse määrad Austrias (5,0%), Saksamaal (5,1%) ja Maltal (5,6%) ning kõrgeimad Kreekas (27,3% aprillis 2014) ja Hispaanias (24,5%). Võrrelduna aasta taguse ajaga töötuse määr langes 21 liikmesriigis, tõusis viies ja jäi samaks Hollandis ja Rootsis.
europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-121_en.htm

Muu info:

EL pressiteade (04.08.2014): EL vähendab märkimisväärselt andmeside rändlusteenuse piirhindasid
EL on vähendanud rohkem kui poole võrra sel suvel Euroopas reisivate inimeste mobiilandmeside rändlustasusid ning kavatseb need 2016. aastaks täielikult kaotada
ec.europa.eu/news/transport/140805_et.htm

EL pressiteade (29.07.2014): Õpi sellel suvel programmeerima!
Kui päikesest on villand, raamat läbi loetud ja ristsõnadest ka isu täis, siis miks mitte õppida augustis 2014 selgeks uus programmeerimiskeel? Veel enne ELi programmeerimisnädalat, mis toimub üle kogu Euroopa 11.-17. oktoobril 2014, on teil, teie sõpradel ja pereliikmetel võimalus selle suve jooksul programmeerima õppida. Eestis: Käärikul 11.-15. augustil on 9-14-aastastel lastel võimalus õppida kasutama programmeerimiskeelt Scratch ja programmeerimiskeskkonda Kodu GameLab ning proovida kätt robootikas. Lisaks digitegevusele on piisavalt aega spordi ja muude meeskonnatööd arendavate harjutuste jaoks
europa.eu/rapid/press-release_IP-14-882_et.htmAllikas: Maainfo.eu

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.